Od míchání karet k Boseho-Einsteinově kondensaci a zpět

Přednáší: Roman Kotecký
V prostém míchání karet nalézá matematik inspiraci k zajímavým problémům. Podíváme se na ně a ukážeme si, jak jejich řešení umožňuje nahlédnout ve zjednodušené formě do fyzikálního světa. Zmíním zajímavou historii vzniku Boseho-Einsteinovy teorie a stručně pojednám o fyzikálních jevech, kterých se týká.