Šarm francouzské epistemologie: Bachelard, Canguilhem, Foucault

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Ondřej Švec
Filosofy i vědce trápí otázka, čím je dána a legitimizována objektivita vědeckých poznatků. Zatímco fenomenologie zastává vůči vědám fundační vztah, francouzská ne-fenomenologická epistemologie klade mnohem větší důraz na retrospektivní pohled na vědu. Autoři jako Bachelard, Canguilhem a Foucault si všímají především konkrétních úkonů, gest a aktivit, na jejichž základě se vědecké poznatky v jednotlivých oborech utvářejí. Společné rysy, které nalézáme v epistemologii jmenovaných tří autorů, by mohly posloužit coby inspirace k takovému přístupu ke vědám, v němž bychom se vyhnuli: 1) jak aroganci první filosofie, která by z ahistorického hlediska měla ambicí určovat, jaké jsou meze vědy, její povaha a její podmínky možnosti; 2) tak i nekritickému scientismu naturalizované epistemologie, která své teze odvozuje z poznatků, k nimž dospěly kognitivní vědy.