V Rámci Týdne vědy a techniky AVČR - Jaký je náš svět? O biologii a matematice

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Matematika a biologie jsou dvě na první pohled naprosto neslučitelné vědy. První se zabývá přesnými výroky o přesně definovaných objektech, druhá studuje projevy živé hmoty, která je více než neurčitá a za naprosto přesně definovaných podmínek si dělá co chce. Přesto lze matematický přístup při studiu života využít a neztratit přitom jedinečnou spontaneitu živé přírody. Jednou z možností je vážně se zamyslet nad tím, co vše lze předpovědět přesným aparátem matematiky, a kde tento postup selže. Tak lze vymezit hranice fenoménu zvaného život a žasnout nad jeho rozmanitostí. Druhou stránkou mince může být poznání hranic, kterým se ještě může život přispůsobit a kterým se už při nejlepší vůli přizpůsobit neumí. Toto poznání má velký dopad na způsob jak chránit přírodu, lépe řečeno na poznání toho, co si už vůči ní nemůžeme dovolit. Tím vším a dalším se naše biologická skupina při CTS zabývá, a s tím vším vás rádi seznámíme.