Koncepce zjevování v díle Jana Patočky

Datum konání: 7. 9. 2011 - 7. 9. 2011
Místo konání: Akademické konferenční centrum - Husova 4a, Praha 1
Garanti: Jan Frei
kolokvium

10.00 Zahájení

10.15 Karel Novotný: Pociťování jako jevení předcházející subjekt-já i objekt-fenomén. Na okraj Husserlovy snahy myslet zjevnost jako takovou

11.00 Jan Kuneš: Heideggerovo pojetí zjevnosti a novověká tradice transcendentální filosofie

11.45 – 12.00 přestávka

12.00 Martin Rabas: Pojem jevení u Descarta (na pozadí nauky o vrozených idejích)

12.45 – 14.00 oběd

14.00 Ivan Chvatík: Patočkův projekt asubjektivní fenomenologie

14.45 Martin Ritter: Fenomenologie jako první filosofie?

15.30 – 15.45 přestávka

15.45 Alexander Matoušek: Božství jako metafora

16.30 Jan Frei: Zjevování a existence. Na okraj cyklu Platón a Evropa

17.15 závěrečná diskuse

Přiložené soubory: