Struktura krajiny a sídel: Co se u nás děje?

Garanti: Cyril Říha
Účastníci: Čančík, Josef; Gibas, Petr; Hájek, Pavel; Haluzík, Radan; Hnilička, Pavel; Juřičková, Lucie; Mareš, Petr; Matoušek, Václav; Meduna, Petr; Pauknerová, Karolína; Pokorný, Petr; Sádlo, Jiří; Schmelzová, Radoslava; Storch, David; Sýkora, Luděk; Šizling, Arnošt L.; Špoula, Štěpán; Štěpán, Marek; Šturma, Jan-Albert; Teplý, Ondřej
Celodenní workshop.
Transdisciplinární setkání nad tématy jako hranice měst, suburbanizace, sídelní kaše, prostorová diverzita či zrnitost, příroda ve městech, nová divočina atd., obecně struktura a vývoj prostředí, ve kterém nyní (nejen) v ČR žijeme, která se dotýkají mnoha lidí z oborů urbanismu, architektury, antropologie, geografie, sociologie, industriální archeologie, ekologie či biologie. Diskuse nad těmito vzájemně provázanými dílčími tématy a možnými tematickými propojeními oborových zájmů v této oblasti.