Étos postmoderních probuzení

Přednáší: Radan Haluzík
Jak se akademické koncepty, jež mění svět, šíří z universitních pracoven až do kavkazských hor či nitra tropického pralesa? A co se s nimi může stát po cestě? Jak vnímali krizi modernity a nový postmoderní étos lidé mimo Západ? Jak nový postmoderní relativismus zasáhl do politiky a politické estetiky zemí bývalého východního bloku i třetího světa? Co že se to má tak naléhavě "probudit" a "obrodit"? A jakou roli v tom všem sehrála nově populární koncepce kultury?

Video:

Loading the player ...