Bibliography of members of CTS

all | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1986 | 1982 | 0000

Balcar, Bohuslav; Štěpánek, P. (2000): Teorie množin

Druhé opravené a rozšířené vydání, Academia [detail]

Biskup, Marek; Borgs, Christian; Chayes, J. T.; Kleinwaks, L.; Kotecký, Roman (2000): A general theory of Lee-Yang zeros in models with first-order phase transitions

Physical Review Letters, 84: 4794-8

Konopásek, Zdeněk (2000): Our lives as database: Doing a sociology of ourselves - Czech social transitions in autobiographical research dialogues

Praha: Karolinum (Charles University Press)

Kužel, Stanislav; Haluzík, Radan (2000): Čeští obyvatelé severobosenských vesnic ve světle archivních a terénních výzkumů.

In.: Hrubý, K. – Brouček, S. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století: Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29.-30.6.1998. UK Praha, EÚ AV ČR: Praha 2000, s. 74-88.

Sádlo, Jiří; Storch, David (2000): Biologie krajiny: Biotopy České republiky

Vesmír, Praha. [detail]

Stehlíková, Petra (2000): J. L.Austin - Jak něco udělat slovy

překlad v rámci překladatelské skupiny J. Pechara

Zavadil, Vít; Šizling, Arnošt L.; Dandová, Radka (2000): The estimation of population density and sex-ratio in a sympatric population of newts, Triturus montandoni and T. alpestris (Caudata: Salamandridae) in Karlova Studánka in the Jeseníky Mts.

Čas. Slez. Muz., Opava (A), 49: 21-27.