RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D.

Kateřina Trlifajová

E-mail: trlifaj@cts.cuni.cz

Telefon: 222 220 671

Kateřina Trlifajová se na CTS zabývala různými přístupy k nekonečnu a kontinuu v matematice a jejich filosofickými, případně teologickými souvislostmi. Vyšla z alternativní teorie množin, založené Petrem Vopěnkou. Tato teorie zaujala k nekonečnu postoj radikálně odlišný od klasické teorie množin, vykládá jej na podkladě fenomenologického pojmu horizontu, zachyceném v matematice pomocí polomnožin. Kateřina Trlifajová tento přístup dále rozvjí a konfrontuje jej s přístupem některých myslitelů klíčových pro dějiny nekonečna, Zénóna, G. Cantora a B. Bolzana.

Kateřina Trlifajová je vdaná, má manžela Jana Trlifaje a děti Lucii (* 1984), Justinu (* 1985), Magdalenu (* 1989), Šimona (* 1991) a Daniela (* 2001).


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde