Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva

GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5

Rozdíly v biologické rozmanitosti na povrchu Země jsou jedním z centrálních ekologických témat. Během minulé dekády se ukázalo, že velkoškálová dynamika biodiverzity může být rovnovážná, tedy že se biodiverzita velkých oblastí má tendenci stabilizovat. Porozumění tomu, co určuje tyto rovnovážné stavy biodiverzity a do jaké míry je biodiverzita vzdálená od rovnováhy, je klíčové i pro pochopení jejích budoucích změn. Nedávno jsme navrhli obecnou teorii dynamiky biodivezity, která předpovídá rovnovážné stavy na základě interakce mezi dostupností zdrojů (produktivitou), stabilitou prostředí a rychlostí vznikání nebo imigrace nových druhů. Cílem projektu je dále rozvinout tuto teorii, aby realisticky zahrnovala prostorovou dynamiku a měřítkovou podmíněnost biodiverzity, testovat jednotlivé stavební bloky a předpoklady této teorie a prozkoumat její konsekvence.