Komplexní rizika v komplexních systémech

PRIMUS 22/HUM/020

Projekt zkoumá rozsáhlá a existenční rizika, která by mohla zásadně změnit trajektorii lidské civilizace. Stávající výzkum dospěl k závěru, že největší rizika, kterým v současné době čelíme, jsou antropogenní a často souvisejí s rostoucí silou technologií, která není doprovázena větší spoluprací a rozvahou [Ord: The Precipice, 2020]. Projekt se zaměřuje na nová, rozsáhlá a komplexní rizika související s interakcí rychle se rozvíjejících technologií s člověkem, jako je zhoršování životního prostředí nebo postupné snižování lidského vlivu na zásadní rozhodnutí. Výchozí záběr výzkumné skupiny zahrnuje studium kooperace a konfliktu ve složitých systémech a sítích, epistemiku informací zpracovávaných umělou inteligencí, a současnou "epistemickou krizi" - situaci, kdy velká část společnosti nedokáže konvergovat ke koherentním pohledu na fakta.