47. výjezd VR, CTS a hostů - Velký Osek

Datum konání: 22. 5. 2015 - 24. 5. 2015
Místo konání: Motel U Jezera http://www.motelujezera.cz
Přednáší: Fatima Cvrčková; Radan Haluzík; Ivan Chvatík; Jan Kapusta; Petr Keil; Anton Markoš; Petr Meduna; Jordan Okie; Petr Pokorný; David Storch; Irena Šímová
PÁTEK

Irena Šímová Kde jsme se to ocitli? – Polabské luhy a písečné duny
Krajina středního Polabí plná mrtvých či zazeměných říčních ramen vedla dříve historiky k domněnce, že starověká hradiště v údolí Labe byla obklopena močály a lužními pralesy. Slované si sice budovali svá hradiště na březích řek, avšak na zbytcích říčních teras a na písečných přesypech. Tam spolu s nimi přežívaly i reliktní pískomilné druhy. Díky starému osídlení (nejspíš již od mezolitu), následné pastvě dobytka a novověkému rozvoji železnic se z divokých písečných stanovišť postupně staly porosty na člověku zcela závislé. A právě proto si s nimi ochrana přírody často neumí poradit. V druhé půlce příspěvku krátce představím Libický luh, jeden z nejvýznamnějších Polabských lužních lesů, na jehož okraji se nacházíme.

Petr Pokorný Stepní otázka
„Stepní otázka zní: Jak spolu souvisí příroda a člověk? Les a bezlesí? Staroholocenní bezlesí a novější kulturní krajina? Byly někdy doby, kdy les převažoval natolik, že to ohrožovalo přežití nelesních druhů? Co prošlo clonou lesnaté fáze z jedné otevřené krajiny do druhé? Jaké mechanismy toto předání umožnily? Jak vypadala a jak se během věků proměňovala pohyblivá mozaika lesa a otevřených biotopů? Stepní otázka zní: Jaká je odpověď na stepní otázku? Stepní otázka zní: Jak zní stepní otázka? Jak se tázat, aby to dávalo smysl? Jak, aby to dávalo nový, zajímavý smysl, pregnantní ve svých důsledcích? Jak, abychom tím trumfli staré, otřelé formulace, pojmy, koncepce? Vzkřísili zapomenuté formulace, pojmy, koncepce? Co se máme dozvědět a co už známého si lépe uvědomit, abychom se mohli takto tázat? Stepní otázka je koan.“ (Sádlo – Pokorný – Hájek – Dreslerová – Cílek: Krajina a revoluce, Malá Skála 2008; třetí upravené vydání)

Anton Markoš Symbiózy
Rozšířením pojmu umwelt o historický / evoluční rozměr se nabízí ještě jedna perspektiva k pochopení symbiotických vztahů v biosféře.

Fatima Cvrčková Živý svět podle Enrica Coena aneb Existuje recept na tvořivost?
Cílem příspěvku je přiblížit nedávno vydanou knihu Enrica Coena Cells to Civilizations (Princeton University Press 2012), která mimo jiné patřila k užšímu výběru kandidátů na Wintonovu cenu Britské královské společnosti roku 2013 za nejlepší populárně naučnou publikaci. Současně s prezentací autorova pokusu o formulaci „receptu na tvořivost života“ (life’s creative recipe) se pokusím také o zamyšlení nad žánrem této knihy, která – v dobrém i zlém – představuje jeden z nejmladších výhonků svébytné tradice, jejíž součástí je například Monodova Náhoda a nutnost nebo Dawkinsův Sobecký gen, ale jejíž kořeny lze vysledovat mimo jiné k Ch. Darwinovi.

Ivan Chvatík Film o Janu Patočkovi (komentované promítání)

SATURDAY (Session in English)

Radan Haluzík City and Its Metabolites: Shapes of Terrain Vague and Periphery
An overview of a transdisciplinary group project we work at CTS In European cities dozens of percentage points of city area account for empty spaces or ``inner peripheries‘‘. How does this terrain vague, which cannot be described as either nature or a cultural area, come to existence? What different purposes does terrain vague account for? Which natural as well as cultural organisms find refuge in these places? Does a city need this type of inner and outer periphery to be able to ``breathe’’?

Petr Keil How many species have we driven to extinction today?
There is an emerging notion that, during the last century, humans have drastically and unprecedentedly altered global ecosystems, causing concerns about the future of biodiversity in such altered world. Claims have appeared that we are in the midst of a new mass extinction. I will try to outline the nature of the evidence for such claims.

David Storch On birds and trees
Current progress in understanding the evolution of life has been promoted by availability of well-resolved and dated phylogenetic (genealogical) trees. I will show, using a few examples, how can be these trees used for reconstructing evolutionary history, stressing some pitfalls of respective methods.

Jordan Okie Evolution, geometry, and the scaling of metabolic systems
I will present theoretical and empirical research on the relationship between the metabolic rate and size of metabolic systems, such as organisms, organelles, and cities, and the underlying role of geometry and the major evolutionary transitions, such as the endosymbiotic acquisition of mitochondria and evolution of multicellularity, in determining these scaling relations.

odpolední výlet do lužních lesů a na hradiště do Libice nad Cidlinou

NEDĚLE

zasedání vědecké rady

Petr Meduna Dvojí libické vraždění aneb O Vršovcích, kteří měli být zapomenuti
Rok 995 je datum, které zná povinně každé školní dítě, zatímco o roce 1108 víme velmi málo. Tehdy byli na Libici zmasakrováni Vršovci v jednom z několika pokusů o jejich vyhlazení a zdá se, že ona cesta do nepaměti se podařila. Kdo byli Vršovci a jaké byly jejich ambice?

Jan Kapusta Mayská (lidská) oběť jakožto participace na chodu světa
Od předkolumbovských dob Mayové přisuzují oběti zásadní význam: je to povinnost, nezbytná k udržení světaběhu. Je mayská oběť altruistická, nebo sobecká? Je mocensky symetrická, nebo asymetrická? A hlavně: je lidská, nebo nelidská? Abych na tyto otázky alespoň zčásti odpověděl, zaměřím se na to, jakou roli v mayském pojetí obětní směny hrají čas a nejistota, resp. současnost a soubytí se světem, na jehož chodu je nutné se podílet.

Zdeněk Kratochvíl Umění, ne-umění, právo (peníze), databáze
Bylo by to o analogiích věda, ne-věda, pavěda; umění, ne-umění, kýč; tvorba, poznání, napodobování; atd.