22. výjezd VR, CTS a hostů - Hejnice

Datum konání: 18. 10. 2002 - 20. 10. 2002
Místo konání: Františkánský klášter, Hejnice
Účastníci: Balcar, Bohuslav; Bass, Ludvík; Bendová, Kamila; Boháček, Ivan; Fiala, Jiří; Havel, Ivan M.; Holeček, Miroslav; Horáček, Jiří; Hvorecký, Juraj; Chvatík, Ivan; Kalva, Zdeněk; Kantorek, Pavel; Kelemen, Jozef; Kliková, Alice; Kolář, Michal; Konopásek, Zdeněk; Kotecký, Roman ; Kouba, Pavel; Libiger, Jan; Matoušek, Alexander; Palouš, Jan; Pešková, Jana; Pětová , Marie; Pinc, Zdeněk; Pultr, Aleš; Říha, Cyril; Stehlíková, Petra; Šetlík, Ivan; Vavrečka, Miroslav; Velický, Bedřich; Zajíček, Samuel

Odborná část bude tentokrát sestávat z 9 příspěvků na rozličná témata a jednoho mikrosymposia. Hlavní bude (jako vždy) společná neutuchající diskuse, od níž si slibujeme (jako vždy) dalekosáhlý objevitelský přínos. K tomu budou sloužit i prodloužené přestávky mezi přednáškami.

Jakub Čapek + Cyril Říha: Moje ruka se zvedá (s přídavkem o Aristotelově rozumnosti)

Bohuslav Balcar: Výkřiky o algoritmech

Kamila Bendová: Podroušená logika

Ivan M. Havel: O proměňování a proměnách

Josef Moural: Jak byl adoptován otec novověku

Jan Palouš: Pohled do továrny na mladé hvězdy

Zdeněk Pinc: Papoušci a komunikace

Jiří Sádlo: Kde se vzaly louky

Bedřich Velický: Život a dílo Josefa Loschmidta se zvláštním přihlédnutím k Umkehrseinwand

Mikrosymposium: Rozechvělá šipka času (Miroslav Holeček, Roman Kotecký, Bedřich Velický)