27. Výjezd VR, CTS a hostů - Vranov nad Dyjí

Datum konání: 20. 5. 2005 - 22. 5. 2005
Místo konání: Penzion Anita, Vranov nad Dyjí
Garanti: David Storch
Účastníci: Balcar, Bohuslav; Bass, Ludvík; Bob, Petr; Bouzek, Jan; Ciporanov, Denis; Fiala, Jiří; Frei, Jan; Hajnal, Laco; Havel, Ivan M.; Hubatová-Vacková, Lada; Kalva, Zdeněk; Kliková, Alice; Konopásek, Zdeněk; Kouba, Pavel; Kratochvíl, Zdeněk; Kůrka, Petr; Markoš, Anton; Matoušek, Alexander; Mitášová, Monika; Moural, Josef; Mráz, Milan; Pechar, Jiří; Pultr, Aleš; Reif, Jiří; Říha, Cyril; Slanina, František; Stehlíková, Petra; Svatá, Barbora; Šetlík, Ivan; Šizling, Arnošt L.; Švandová, Ladislava; Trlifajová, Kateřina; Zajíček, Samuel

 

Pátek 20.5.

14.30 – 18.30 Jiří Reif & David Storch: Pokus o „Kde jsme se to ocitli“

Cyril Říha: Nepředvídatelnost života

Lada Hubatová: Krystal – kubismus a minearologie

Ludvík Bass: Vědec jako estét: René Thom a tradice čistého myšlení

20.00 Monika Mitášová & Ivan M. Havel: Živé umění, umělý život

 

Sobota 21.5.

09.00 – 10.00 Úřadování, zasedání Vědecké rady CTS

10.30 – 13.00 Bohuslav Balcar: Matematický výkřik – Nevím, co je Brownův pohyb

Samuel Zajíček: Myslím, že vím, co je lineární regrese

David Storch: Náhoda v lese a na trhu

 

Neděle 22.5.

09.00 – 13.00 Zdeněk Kratochvíl & Ivan Chvatík: Fysis a podstata, aneb líc a rub rozhodnutelnosti výroků a poznání příčin (hádání se o Aristotelovi)

Jan Bouzek: Dreaming, myšlení srdcem a jiné způsoby myšlení u tzv. primitivních národů

Jiří Fiala: To nejlepší z letního semestru (exkurs do filosofie vědy)

Petr Bob: Chaos v mozku a rozštěpené vědomí