Týden vědy a techniky: Věda jako hybná síla pokroku pod lupou sociologie, filosofie a biologie

Jan Frei, Ph.D. - Pokrok v čem? Pokrok kam? Proč vůbec pokrok?
Krátké zamyšlení nad tím, co všechno můžeme myslet, když říkáme „pokrok“, jaké naděje a obavy si s pokrokem můžeme spojovat a kde jsme myšlenku pokroku vlastně vzali. Řeč o problémech možná až příliš obecných, historických a vůbec odtažitých, které se ale musíme pokusit vyjasnit, má-li mít výraz „pokrok“ nějaký závazný smysl.

Doc. Zdeněk Konopásek, Ph.D. - Věda, technika, politika a další úhybné síly pokroku
Věda je prý hybnou silou pokroku. Jenže to je zavádějící klišé. Věda sama o sobě samozřejmě žádnou ""hybnou silou"" není. V Česku dnešní doby to zvlášť dobře vidíme třeba na tom, jaké zoufalé úsilí se vynakládá na to, aby věda byla uvedena do pohybu (či dokonce udržena při životě) jinými než vědeckými prostředky a silami - administrativním ovládáním, ekonomickými tlaky či poněkud zvrácenou logikou mezinárodního soutěžení. Součástí výše uvedeného klišé je i to, že o vědě jako hybné síle průšvihu se moc nemluví, ačkoli ""pokrok"" lze často od pozvolné cesty do maléru odlišit jen stěží. Věda, která se jindy cítí být hybnou silou pokroku, pak předvádí pozoruhodný úhybný manévr a prohlašuje se za něco docela jiného než za autonomní sílu, která (sama) něčeho dosahuje. Stává se součástí složitě propletených vztahů - hospodářských, náboženských, politických, technických, kulturních... a tyto souvislosti něco dělají a k něčemu tlačí vždy jen pohromadě a nejednoznačně. Se silami pokroku už to tak je: jsou výsledkem toho, že o světě vědy, techniky, politiky či ekonomiky mluvíme rozeklaným jazykem, jednou tak, jindy onak, podle okolností. Možná bychom to měli zkoušet i jinak.

Doc. David Storch, Ph.D. - Pokrok v evoluci a ve vědě o evoluci
Evoluce, tedy postupný vývoj organismů, bývá spojována s ideou pokroku. Jenže evoluce nemusí probíhat jen od jednodušších a nedokonalých ke složitějším a dokonalejším tvorům. Nějaké směřování evoluce přesto pozorujeme. Projevuje se hlavně v postupné diferenciaci: vznikají nové struktury a funkce, přičemž ty staré se jen málokdy zapomínají. Podobný pokrok pozorujeme i ve vývoji názorů na biologickou evoluci, a vlastně ve vývoji jakékoli vědní disciplíny.

Skupiny nad pět osob prosíme o rezervaci předem u paní Darji Zoubkové: zoubkova@cts.cuni.cz, 222 220 671. Další akce v rámci Týdne vědy a techniky (1. - 11. 11. 2011) naleznete zde

Video:

Loading the player ...