Bibliography of members of CTS

all | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1986 | 1982 | 0000

Ajvaz, Michal (2017): Kosmos jako sebeutváření

Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec. ISBN 978-80-7465-266-0.

Ajvaz, Michal; Havel, Ivan M. (2017): Pokoje u moře

Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart.

Bartůněk, Vilém; Švecová, Marie; Šída, Petr; Kuchař, Martin; Dobrovolný, Kryštof; Matějka, Pavel; Pokorný, Petr; Černá, Eva (2017): Obtaining Black Carbon - A Simple Method for the Safe Removal of Mineral Components from Soils and Archaeological Layers.

Archaeometry 59: 346-355.

Frei, Jan (2017): Distance od jsoucna, poslání k jsoucnu. K Patočkovu Negativnímu platonismu a některým jeho interpretacím.

Filosofický časopis 65, 2017, str. 873-886.

Haluzík, Radan (2017): O ambivalentní moci a násilí pouličního dramatu: od politiky karnevalu ke karnevalu politiky

In: Loewenstein Bedřich W., Hlavačka Milan, Šístek František – Násilí: jiná moderna. Praha: Historický ústav AVČR. ISBN: 978-80-7286-306-8. s. 51-86

Havel, Ivan M. (2017): Conversations across the Prison Wall

The Massachusetts Review, vol. LVIII (2017), No 3, pp 444–452.

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2017): Vnímání pohybu: Reflektovaný a nereflektovaný pohled v souvislosti s architekturou

In: Kognícia a umelý život 2017 (recenzovaný zborník), Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, str. 64-70. ISBN 978-80-223-4346-6 [detail]

Herrando, Sergi; Keller, Verena; Voříšek, Petr; ..., ; Telenský, Tomáš ; et al., (2017): High resolution maps for the second European Breeding Bird Atlas: a first provision of standardised data and pilot modelled maps.

Vogelwelt 137, 33–41.

Hambach, Ulrich; Horsák, Michal; Hošek, Jan; Lisá, Lenka; Moska, Piotr; Petr, Libor; Vejrostová, Lenka (2017): Middle Pleniglacial pedogenesis on the north-western edge of the Carpathian Basin: a multidisciplinary investigation of the pedo-sedimentary section Bíňa, SW Slovakia.

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 487, 321-339.

Hošek, Jan; Pokorný, Petr; Prach, Jindřich; Lisá, Lenka; Matys Grygar, T.; Knésl, I.; Trubač, J. (2017): Late Glacial erosion and pedogenesis dynamics: Evidence from high-resolution lacustrine archives and paleosols in south Bohemia (Czech Republic)

Catena 150, 1, 261-278.

Jamrichová, Eva; Petr, L.; Jimenez-Alfaro, B.; Jankovská, Vlasta; Dudová, L.; Pokorný, Petr; Kołaczek, P.; Zernitskaya, V.; Čierniková, M.; Břízová, E.; Syrovátka, V.; Hájková, Petra; Hájek, M. (2017): Pollen-inferred millennial changes in landscape patterns at a major biogeographical interface within Europe

Journal of Biogeography, https://doi.org/10.1111/jbi.13038

Janovský , Z.; Smyčka, Jan; Smyčková, M.; Herben T., (2017): Pollinator preferences and flower constancy: is it adaptive for plants to manipulate them?

Biological Journal of the Linnean Society.

Jánská, Eva; Pauknerová, Karolína; Koropecká, Markéta (2017): Transnational Behaviour of Ukrainian Remitting Migrants.

Journal of Economic and Social Geography / Tijdschrift voor economische en sociale geografie. Volume 108, Issue 5, October 2017: pp. 656–668 DOI 10.1111/tesg.12243., ISSN 1467-9663.

Juřičková, Lucie; Pokorný, Petr; Hošek, Jan; Horáčková, Jitka; Květoň, Jiří; Jansová, Anna; Zahajská, Petra; Ložek, Vojen (2017): Early postglacial recolonisation, refugial dynamics and the origin of a major biodiversity hotspot. A case study from the Malá Fatra mountains, Western Carpathians, Slovakia.

The Holocene https://doi.org/10.1177/0959683617735592

Kleisner, Karel; Kočnar, T.; Tureček, Petr; Stella, D.; Akoko, R. M.; Třebický, Vít; Havlíček, J. (2017): African and European perception of African female attractiveness

Evolution and Human Behavior, 38(6), 744-755.

Kleisner, Karel; Tureček, Petr (2017): Cultural and biological evolution: what is the difference?

Biosemiotics, 10(1), 127-130.

Kunin, William, E.,; Harte, J.; He, F.; Hui, C.; Jobe, R. T.; Ostling, A.; Polce, C.; Šizling, Arnošt L.; Smith, A. B.; Smith, K.; Smart, S. M.; Storch, David; Tjørve, Even ; Ugland, K.-I.; Ulrich, W.; Varma, V. (2017): Up-scaling biodiversity: Estimating the species-area relationship from small samples.

Ecological Monographs 88: 170-187.

Matoušek, Alexander (2017): Myslet a jednat tváří v tvář životní naléhavosti,

in: Jan Patočka v jubilejním roce 2017, Ostravská univerzita 2017, ISBN 9788074649066, pp. 33-37.

Matoušek, Alexander (2017): Smysl a místo lidového umění,

in: Proměny a setkání, Studie z dálněvýchodní kultury (eds. Marcela Suchomelová, Olga Lomová, Michaela Pejčochová), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2017, ISBN 978-80-7308-738-8, pp. 191-205.

Müllerová, Hana; Klimeš, Jan; Hálová, Miloslava; Blahůt, Jan; Gibas, Petr; Woitsch, Jiří (2017): Sesuvy – podceňované nebezpečí.

Praha: Strategie AV21/Přírodní hrozby. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pro Kancelář Akademie věd ČR.

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří (2017): Nositelé paměti nebo zdroje falešných představ? Naučné stezky v ČR v etnologické perspektivě

Studia Ethnologica Pragensia. Issue 1/2017: pp. 66–95. ISSN 1803-9812.

Pokorný, Petr; Novák, Jan; Šída, Petr; Divišová, Michaela; Kozáková, R.; Abraham, Vojtěch (2017): Vývoj vegetace severočeských pískovcových území od pozdního glaciálu po střední holocén.

In: Svoboda J.A. (ed.), Mezolit severních Čech II. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003-2015. Dolnověstonické studie, sv. 22, Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i. Pp. 11-37.

Smyčka, Jan; Herben T., (2017): Phylogenetic patterns of tragedy of commons in intraspecific root competition

Plant and Soil.

Smyčka, Jan; Roquet, C.; Renaud, J.; Thuiller, W.; Zimmermann, N.; Lavergne, S. (2017): Disentangling drivers of plant endemism and diversification in the European Alps - a phylogenetic and spatially explicit approach

Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. [detail]

Synek, Michal; Hradcová, Dana; Jahodová, Dita; Carboch, Radek (2017): O (ne)soudržnosti pečování: Mnohočetné ontologie života s demencí

Biograf č. 65–66, str. 5–52. Dostupné online: http://www.biograf.org/clanek.html?id=1017

Šímová, Irena; Rueda, M; Hawkins, BA (2017): Stress from cold and drought as drivers of functional trait spectra in North American angiosperm tree assemblages

Ecology and evolution 7: 7548-7559.

Šímová, Irena; Storch, David (2017): The enigma of terrestrial primary productivity: measurements, models, scales and the diversity–productivity relationship

Ecography 40: 239–252. DOI: 10.1111/ecog.02482 Ecography E4 Award
In the February issue, the article is freely available. [detail]

Šizling, Arnošt L.; Šizlingová, Eva; Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Kunin, William, E., (2017): How to allow SAR collapse across local and continental scales: a resolution of the controversy between Storch et al. (2012) and Lazarina et al. (2013).

Ecography, doi: 10.1111/ecog.02181.

Tilley, Christopher; Meirion Jones, Andrew; Pauknerová, Karolína (2017): Early Bronze Age pebble cairns (chap. 3)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 85-129.

Tilley, Christopher; Pauknerová, Karolína (2017): Burnt mounds and pebble sculptures (chap. 6)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 190-248.

Tilley, Christopher; Pauknerová, Karolína (2017): Early military occupation and use of the heathlands (chap. 11)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 346-369.

Tureček, Petr; Havlíček, J. (2017): Kultura jako předmět a produkt evoluce

O původu kultury (Ovčáčková, L. ed.). Academia, Praha, pp. 185-231.

Zrzavý, Jan; Burda, Hynek; Storch, David; Begallová, Sabine; Mihulka, Stanislav (2017): Jak se dělá evoluce

Praha, ARGO/Dokořán [detail]