41. výjezd VR, CTS a hostů - Zvíkovské Podhradí

Datum konání: 18. 5. 2012 - 20. 5. 2012
Místo konání: Zvíkovské Podhradí http://www.pivovar-zvikov.cz/
Přednáší: Radan Haluzík
PÁTEK

Matysková Hana: Kde jsme se to octli?

Haluzík Radovan: Když Anna Karenina dočetla... Co s námi dělají fikční světy. Reflexivní teorie vztahu světa a jeho obrazu v sociálních vědách.

Konopásek Zdeněk: O improvizaci v hudbě… a vůbec Improvizujeme prakticky pořád. Většinou ale téhle každodenní improvizaci nevěnujeme analytickou pozornost - je to jemný a unikavý fenomén. Z toho důvodu má smysl prozkoumávat ho tam, kde je - aspoň místy - docela zřetelně a výslovně tematizován. Například v hudbě.

Pultr Aleš: Přibližnost Čím to je, že můžeme řešit nekonečné úlohy konečnými prostředky?

Fiala Jiří: Alan Turing programátor (ke stým narozeninám) V posledních letech byly zveřejněny dokumenty, které mění výklady o vzniku a vývoji prvních počítačů. Vyloženy budou základní Turingovy myšlenky, které vedly k prvním opravdovým počítačům (s programem v paměti), Turingovo poválečné působení v The National Physical Laboratory a pak na Manchester University. Předvedeny budou vůbec první programy (z června 1948).

SOBOTA

Lefkovits Ivan: Hledání pravdy ve vědě V ideální společnosti je etika vědeckého poznání založena na hledání pravdy bez ohledu na sociální kontext. Tento imperativ je však uskutečnitelný jen v omezené míře. Společenské, politické a ekonomické tlaky někdy lákají, jindy nutí k ústupkům – až se hledání pravdy mění v pouhé shromážďování fakt, a tato se přizpůsobují jak potřebám zadavatele, tak i kritériím karierního řebříčku. Počet podvodů ve vědeckém světě rok od roku přibývá.

Mitášová Monika: Nový sloh? Od kritické k projektivní teorii architektury. Od poloviny 90. let se v USA diskutuje o konci (kritické) teorie architektury. Tato diskuse zde souvisí s obratem architektů od post-strukturalistické filosofie k filosofii pragmatismu kolem roku 2000 a vede k formulování několika hypotéz o tom, jaké jsou úlohy architektonického myšlení/konání po konci (kritické) teorie architektury.

Höschl Cyril: Bedřich Smetana - choroba a tvorba Obdivná demytizace národního klasika s kompletním pitevním protokolem a výsledky exhumace včetně sérologie. Zahrnuje i hudební ukázku (Trio g-moll) s partiturou, příznaky neurologické, psychiatrické a infekční.

Valentová Jaroslava: Hrůzy, děsy a hnusy – kde se berou? Nástin evolučních teorií některých duševních poruch.

NEDĚLE

Zasedání vědecké rady

Stephen Hawking a Leonard Mlodinow (in absentia) Velkolepý plán (Grand Design) (programový segment s následnou rozpravou) Chvatík Ivan: Koncept člověka u H + M Velický Bedřich: Modely, fyzikalni teorie a realita u H + M

Kratochvíl Zdeněk: O čase brutálně Záměrně reduktivní pokus (bez ohledu na "bytí"), který chce ukázat, že čas vystupuje až v souvislosti se silou, tedy s akcelerací něčeho hmotného, zatímco jako pouhá míra pohybu je spíše relační veličinou. Jinak řečeno: význam času se pořádně projeví až při popisu chování hmotného tělesa v neinerciální soustavě.

Moural Josef: Vysoké školy - naše reforma a celkový vývoj O ideji univerzity, jejích dějinách, její dnešní situaci a o diskusi k navrhovaným reformám.