Bibliography of members of CTS

all | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1986 | 1982 | 0000

Adams, Stefan; Kotecký, Roman ; Müller, Stefan (2013): Finite range decomposition for families of gradient Gaussian measures

Journal of Functional Analysis, 264: 169–206

Ajvaz, Michal (2013): Výzvy meziprostoru

Prostor, XXXI, 100, ISSN 0862-7045, s. 39 – 45

Carvalheiro , L.; Kunin, William, E.,; Keil, Petr (2013): Biodiversity declines and biotic homogenization have slowed down for NW-European pollinators and plants

Ecology Letters, 16: 870-878

Duda, Pavel; Zrzavý, Jan (2013): Evolution of life history and behavior in Hominidae: Towards phylogenetic reconstruction of the chimpanzee–human last common ancestor

Journal of human evolution, 65(4), 424-446.

Frei, Jan (2013): Ke dvěma východiskům filosofického tázání po Bohu

In: Acta Universitatis Carolinae – Theologica 3, 2013, č. 1, ISSN 1804-5588

Havel, Ivan M. (2013): On the Way to Intelligence Singularity

In: Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, str. 3 - 26, DOI 10.1007/978-3-642-34422-0

Havel, Ivan M. (2013): Zjitřená mysl a kouzelný svět

Praha, Dokořán

[detail]

Hošek, Jan; Pokorný, Petr; Šída, Petr; Prach, Jindřich (2013): Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, s. 126-131

Huang, Yuan; Chen, Kun; Deng, Youjin; Jacobsen, Jesper Lykke; Kotecký, Roman ; Salas, J.; Sokal, A. D.; Swart, Jan M. (2013): Two-dimensional Potts antiferromagnets with a phase transition at arbitrarily large q

In: Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, roč. 87, č. 1, nestránkováno.

Jankovská, Vlasta; Pokorný, Petr (2013): Reevaluation of the palaeoenvironmental record of the former Komořanské jezero lake: late-glacial and Holocene palaeolimnology and vegetation development in north-western Bohemia, Czech Republic.

Preslia 85:265-287.

Juřičková, Lucie; Horáčková, Jitka; Jansová, Anna; Ložek, Vojen (2013): Mollusc succession of a prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic)

The Holocene, 23(12): 1811-1823.

Keil, Petr; Belmaker , J.; Wilson , A.M.; Unit , P. ; Jetz, Walter (2013): Downscaling of species distribution models: a hierarchical approach

Methods in Ecology and Evolution, 4: 82-94

Macháč, Antonín; Storch, David; Wiens , J. J. (2013): Ecological causes of decelerating diversification in carnivoran mammals

Evolution 67: 2423-2433

Makovský, Jan (2013): Leibniz: mystika rozumu II

In: Studia Comeniana et historica 43, č. 89-90

Mathevet, Laurent ; Steiner, Jakub (2013): Tractable Dynamic Global Games and Applications

J. Econ. Theory 148, 2583-2619.

Morueta-Holme, Naia; Enquist, Brian J.; McGill, Brian J.; Boyle B., ; Jørgensen, Peter M.; Ott, Jeffrey E; Peet, Robert K.; Šímová, Irena; et al., ; Svenning, Jens-C. (2013): Habitat area and climate stability determine geographical variation in plant species range sizes

Ecology Letters, 16: 1446-1454.

Nováková, Lenka; Valentová, Jaroslava; Havlíček, Jan (2013): Olfactory performance in men and women is predicted by their gender nonconformity but not sexual orientation

PloS ONE 8 (11), e80234, DOI: 10.1371/journal.pone.0080234

Pauknerová, Karolína; Salisbury, Roderick; Baumanová, Monika (2013): Human-landscape interaction in prehistoric Central Europe: analysis of natural and built environments

Anthropologie 51(2). pp. 131-142. ISSN 0323-1119.

Pokorný, Petr; Pokorná, Adéla (2013): “Agoul landscapes” in the oases of the Western Desert of Egypt: Ecology and palaeoecology of vegetation mounds in El-Hayz, Southern Bahriya.

In: Dospěl M., Suková L. (eds.), Bahriya Oasis. Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. Charles University in Prague, Faculty of Arts. Pp. 113-130.

Procków, Malgorzata ; Drvotová (Hrabáková), Magda; Juřičková, Lucie; Kuznik-Kowalska, Elzbieta (2013): Field and laboratory studies on the life-cycle, growth and feeding preference in the hairy snail Trochulus hispidus (L., 1758) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae).

Biologia 68/1: 131—141

Reif, Jiří; Prylová, Kristýna; Šizling, Arnošt L.; Vermouzek, Zdeněk; Šťastný, Karel; Bejček, Vladimír (2013): Changes in bird community composition in the Czech Republic from 1982 to 2004: increasing biotic homogenization, impacts of warming climate, but no trend in species richness.

Journal of Ornithology, 154:359–370.

Rosenzweig, M.L.; Buzzard, V.; Donoghue II, J.C.; Lehr, G.; Mazumdar, N.; Rasmussen, H.M.; Šímová, Irena; et al., (2013): Patterns in the diversity of the world's land vertebrate genera

Evolutionary Ecology Research 15: 869-882.

Říha, Cyril (2013): Idea a fenomén

In: Jiří Ševčík - Monika Mitášová (eds.), Česká a slovenská architektura 1971 - 2011. Texty, rozhovory, dokumenty, AVU, Praha 2013, str. 673-684, ISBN 978-80-87108-28-4.

Soukupová, Blanka; Hroch, Miroslav; Salner, Peter; Pauknerová, Karolína (2013): Cesty urbánní antropologie: Tradice - Nové směry - Identita

Urbánní studia 4. Fakulta humanitních studií v Praze: Praha. ISBN 978-80-87398-34-0.

Světlík, Radek; Pauknerová, Karolína (2013): Dětský svět v zapadlé vesnici na konci Čech

IN Blanka Soukupová, Helena Nosková & Petr Bednařík (eds.). Paměť – národ – menšiny – marginalizace –identity, Urbánní studie, sv. 6, Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita v Praze. pp. 155-164. ISBN 978-80-87398-43-2.

Šímová, Irena; Li, Yue; Storch, David (2013): Relationship between species richness and productivity in plants: the role of sampling effect, heterogeneity and species pool

Journal of Ecology, 101: 161-170.

Šizling, Arnošt L.; Kunin, William, E.,; Storch, David (2013): Taxon invariances, maximum entropy, and the species-area relationship: Reply to Harte et al.

American Naturalist, DOI: 10.1086/668822

Valentová, Jaroslava; Havlíček, Jan (2013): Perceived sexual orientation based on vocal and facial stimuli is linked to self-rated sexual orientation in Czech men

PloS ONE 8(12), e82417, DOI: 10.1371/journal.pone.0082417

Valentová, Jaroslava; Roberts, Craig S.; Havlíček, Jan (2013): Preferences for facial and vocal masculinity in homosexual men: the role of relationship status, sexual restrictiveness, and self-perceived masculinity

Perception 42, 187 - 197, DOI: 10.1068/p6909