Bibliography of members of CTS

all | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1986 | 1982 | 0000

(ed.), ; Makovský, Jan (2019): Leibniz et leibnizianismes, Hors-série,

Filosofický časopis, Praha, Filosofia, p. 220.

Biskup, Marek; Lin, J. (2019): Sharp asymptotic for the chemical distance in long-range percolation.

Random Structures and Algorithms, 2019, 55 (3), 560-583. ISSN 1042-9832. DOI 10.1002/rsa.20849.

Biskup, Marek; Procaccia, E.B. (2019): Shapes of drums with lowest base frequency under non-isotropic perimeter constraints

Transactions of the American Mathematical Society, 2019, 372 (1), 71-95. ISSN 0002-9947. DOI 10.1090/tran/7532.

Bobek, Přemysl; Svobodová-Svitavská, H.; Pokorný, Petr; Šamonil, Pavel; Kuneš, Petr; Kozáková, R.; Abraham, Vojtěch; Klinerová, T.; Švarcová, M. G.; Jamrichová, Eva; Krauseová, E.; Wild, J. (2019): Divergent fire history trajectories in Central European temperate forests revealed a pronounced influence of broadleaved trees on fire dynamics

Quaternary Science Reviews 222. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.105865

Enquist, Brian J.; Feng, X.; Boyle B., ; ..., ; Šímová, Irena; et al., (2019): The commonness of rarity: Global and future distribution of rarity across land plants.

Science Advances 5, eaaz0414 (2019). DOI:10.1126/sciadv.aaz0414 (Part of a Transformation in Climate and Biodiversity Special Feature)

Etienne, R. S.; Cabral, J. S. ; Hagen, O. ; Hartig, F. ; Hurlbert, A. H. ; Pellisier, L.; Pontarp, M. ; Storch, David (2019): ). A minimal model for the latitudinal diversity gradient suggests a dominant role for ecological limits

American Naturalist 194: E122-E123.

Flašarová, K.; Strouhalová, B.; Šefrna, L.; Verrecchia, E.; Lauer, T.; Juřičková, Lucie; Ložek, Vojen; Kolařík, P. (2019): Multiproxy evidence of Middle and Late Pleistocene environmental changes in the loess-paleosol sequence of Bůhzdař (Czech Republic)

Quaternary International, 2019, ISSN 1040-6182. DOI 10.1016/j.quaint.2019.10.004.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2019): Bydlet v krajině s hrozbou,

Vesmír (online), https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2019/10/bydlet-krajine-hrozbou.html, ISSN 0042-4544. (7.10.2019)

Hatton, Ian; Dobson, A. P.; Storch, David; Galbraith, E. D.; Loreau, M. (2019): Linking scaling laws across eukaryotes.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 116: 21616-21622.

Havel, Ivan M. (2019): 70 let podivné vědy

1 vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019, 248 s. 11933. ISBN 978-80-01-06667-6.

Hošek, Jan; Horáček, Ivan (2019): Zakuklená doba ledová.

Živa 6, prosinec, 301-305. ISSN 0044-4812

Hošek, Jan; Lisá, Lenka; Bobek, Přemysl; Radoměřský, T. (2019): ‚Usselo soils‘ – the Late Glacial marker horizon discovered in Elbe region (central Bohemia, Czech Republic)

Geoscience Research Reports 52, 1, 63-70. 10.3140/zpravy.geol.2019.14.

Hošek, Jan; Prach, Jindřich; Křížek, Marek; Šída, Petr; Moska, Piotr; Pokorný, Petr (2019): Buried LateWeichselian thermokarst landscape discovered in the Czech Republic, central Europe

Boreas 48:988-1005.

Hošek, Jan; Valenta, J.; Rapprich, V.; Hroch, T.; Turjaková, V.; Tábořík, P.; Pokorný, Petr (2019): Newly identified Pleistocene maars in Western Bohemia (Czech Republic)

Geoscience Research Reports 52: 89-96.

Chu C. et. al. (73 authors including David Storch), (2019): Direct and indirect effects of climate on richness drive the latitudinal diversity gradient in forest trees

Ecology Letters 22: 245-255.

Chvatík, Ivan; Máchalová, Jana (2019): Příběhy slavných vil renesančního Říma

Iliffe, Steve; Wilcock, Jane; Synek, Michal; Carboch, Radek; Hradcová, Dana; Holmerová, Iva (2019): Case management for people with dementia and its translations: A discussion paper

Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, Vol. 18, No. 3, pp. 951–969. doi:org/10.1177/1471301217697802.

Kapustka, Katarína; Pauknerová, Karolína; Walls, Matthew (2019): Nálezová zpráva/Research report č. AMČR: C-201705710, Kokořínsko Landscape Project, season 2019

Kotecký, Roman ; Lees, B. (2019): Staggered Long-Range Order for Diluted Quantum Spin Models

Journal Of Statistical Physics, 175(5), pp.972–986.

Kovačiková, L.; Trojánková, Olga; Meduna, Petr; Starec, Petr; Burian, Martin; Čiháková, Jarmila; Frolík, Jan (2019): Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze

Archeologické rozhledy LXXI–2019 [detail]

Kvíčalová, Anna (2019): Listening and Knowledge in Reformation Europe: Hearing, Speaking and Remembering in Calvin's Geneva

(Cham: Palgrave Macmillan, 2019)

Kyselý , René; Meduna, Petr (2019): The Early History of the Turkey (Meleagris gallopavo) in the Czech Republic

Archaeological and Anthropological Sciences
https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-019-00891-8#citeas

Makovský, Jan (2019): Pacidius v labyrintu kontinua,

In: Leibniz, Gottfried Wilhelm, Pacidius Philalethi. Pacidius Philaléthovi, Praha, OIKOYMENH, p. 131—330.

Makovský, Jan (2019): Cusanus and Leibniz: Symbolic Explorations of Infinity as a Ladder to God

In: Simon J.G. Burton, Joshua Hollmann, Eric M. Parker (eds.), Nicholas of Cusa and Early Modern Reform, Leiden - Boston, Brill, p. 450-484

Makovský, Jan (2019): Entre la nature et l’analyse: essai sur l’histoire de la loi de continuité au XVIIIe siècle,

in: Makovský, Jan (ed.); Leibniz et leibnizianismes, Hors-série, Filosofický časopis, Praha, Filosofia, p. 105–127.

Makovský, Jan (2019): G. W. Leibniz, Pacidius Philalethi. Pacidius Philalethovi

Transl. J. Makovský, Oikoymenh: Praha 2019.

Matoušek, Alexander (2019): Kolik historie potřebujeme pro život? (Péče o dějiny a památkové dědictví),

in: Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století. (Hůrková, L.; Prix, D.), Artefactum, Praha 2019, ISBN 978-80-88283-27-0, pp. 65-74.

Matoušek, Alexander (2019): Spát, běžet a rozumět (šest studií k filosofii života),

OIKOYENH, Praha 2019, ISBN 978-80-7298-252-3; 119 p.

Novák, Jan; Abraham, Vojtěch; Šída, Petr; Pokorný, Petr (2019): Holocene forest transformations in sandstone landscapes of the Czech Republic: Stand-scale comparison of charcoal and pollen records.

The Holocene 29(9):1468-1479.

Pauknerová, Karolína (2019): “Dobré rady každému”: Materiály, praktiky a motivace v "kutilských časopisech",

in: Gibas, Petr a kol. Kutilství: drobná mozaika svépomocné tvorby . Praha: Sociologický ústav AV ČR, 490-63, ISBN 978-80-7330-357-0.

Pauknerová, Karolína (2019): Krajina mezi pamětí a zapomínáním: Studie z Čech.

Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4327-4.

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří (2019): Walking in the Czech-German Borderland: Educational Trails as a Contact Zone Materialized.

in: Kleinmann, Sarah; Peselmann, Arnika & Spieker, Ira (eds.) Kontaktzonen und Grenzregionen. Kulturwissenschaftliche Perspektiven, Leipzig: Lepziger Univeristättsverlag, Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, 161-183, ISBN 978-3-96023-262-9.

Pokorný, Petr (2019): Chvála středních měřítek

Vesmír 98:191.

Pokorný, Petr (2019): Nerovnovážná ekologie?

Vesmír 98: 427.

Pokorný, Petr (2019): Příběh vzestupu a pádu aneb Stručná postglaciální historie našich lesů

Živa 5/2019: 230-234.

Pokorný, Petr (2019): When Processes Meet Events: Late Holocene Degradation and the Collapse of Temperate Forest Ecosystems.

In: Bárta M., Kovář M. (eds.), Civilisations: Collapse and Regeneration. Addressing the Nature of Change and Transformation in History. Academia, Praha. Pp: 685-698.

Pontarp, M. ; Bunnefeld, L.; Cabral, J. S. ; Etienne, R. S.; Fritz, S. A. ; Gillespie, R.; Graham, Catherine H.; Hagen, O. ; Hartig, F. ; Huang, S.; Jansson, R.; Maliet, O.; Münkenmüller, T.; Pellisier, L.; Rangel, T. F. ; Storch, David; Wiegand, T.; Hurlbert, A. H. (2019): The latitudinal diversity gradient – novel understanding through mechanistic eco-evolutionary models

Trends in Ecology and Evolution 34: 211-223.

Seidlová, Š.; Frouz, Jan; Tószögyová, Anna (2019): Factors Influencing Sun Basking in Red Wood Ants (Formica polyctena): a Field Experiment on Clustering and Phototaxis

Journal of Insect Behavior, 2019, 32 (2), 164-179. ISSN 0892-7553. DOI 10.1007/s10905-019-09713-0.

Souto-Vilarós, D.; Macháč, Antonín; Michálek, J.; Darwell, C.T.; Sisol, M.; Kuyaiva, T.; Isua, B.; Weiblen, G.D.; Novotný, Vojtěch; Segar, S.T. (2019): Faster speciation of fig‐wasps than their host figs leads to decoupled speciation dynamics: Snapshots across the speciation continuum

Molecular Ecology, 2019, 28 (18), ISSN 0962-1083. DOI 3958-3976.

Storch, David (2019): Biodiverzita: co to je, jak ji měřit, co ji podmiňuje a k čemu je to všechno dobré

Živa 5/2019: 194-197

Storch, David (2019): Geografické trendy biologické rozmanitosti: Proč je v tropech a v horách tolik druhů

Živa 5/2019: 206-209.

Storch, David (2019): Budoucnost biodiverzity v antropocénu

Živa 5/2019: 271-276.

Storch, David (2019): Carrying capacity for species richness

Global Ecology and Biogeography 28: 1519-1532.

Storch, David; Okie, Jordan (2019): Carrying capacity for species richness.

Global Ecology and Biogeography 28: 1519-1532.

Synek, Michal; Hradcová, Dana; Carboch, Radek; Jahodová, Dita (2019): Kritické gesto a záležitosti péče v souřadnicích ne/způsobilosti

In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 55, č. 5, str. 587–614. doi:10.13060/00380288.2019.55.5.478.

Šída, Petr; Pokorný, Petr; Ptáková, M. (2019): Archeologický výzkum na mezolitické lokalitě Švarcenberk 7, sondy 2 4/06

Archeologické výzkumy v jižních Čechách 32:29-57.

Štěrbová, Zuzana; Tureček, Petr; Kleisner, Karel (2019): She Always Steps in the Same River: Similarity Among Long-Term Partners in Their Demographic, Physical, and Personality Characteristics

Frontiers in Psychology, 10, 52.

Tószögyová, Anna; Storch, David (2019): Global diversity patterns are modulated by temporal fluctuations in primary productivity

Global Ecology and Biogeography, 28 (12): 1827-1838. doi: 10.1111/geb.12997

Tureček, Petr; Slavík, J.; Kozák, M.; Havlíček, Jan (2019): Non-particulate inheritance revisited: Evolution in systems with Parental Variability-Dependent Inheritance

Biological Journal of the Linnean Society, 127(2), 518–533.

Větrovský, T.; Kohout, Petr; Kopecký, M.; Macháč, Antonín; Man, M.; Bahmann, B.; Brabcová, V.; Choi, J.; Harantová, L.; Human, Z.; Lepinay, C.; Lladó, S.; Kópez-Mondéjar, R.; Martinovic, T.; Mašínová, T.; Morais, D. K. ; Navrátilová, D.; Odrizola, I.; Štursová, M.; Švec, K.; Tláskal, V.; Urbanová, M.; Wan, J.; Žifčáková, L.; Howe, A.; Ladau, J.; Peay, K.; Storch, David; Wild, J.; Baldrian, P. (2019): A meta-analysis of global fungal distribution reveals climate-driven patterns

Nature Communications 10: 5142, doi: 10.1038/s41467-019-13164-8.

Walheer, Barbnabé; Hudík, Marek (2019): Reallocation of Resources in Multidivisional Firms: A Non-parametric Approac,

International Journal of Production Economics, 214: 196-205.

Woitsch, Jiří; Pauknerová, Karolína (2019): From an Intelligence Tower to a Tower of Joy: The Story of Havran in the Former Iron Curtain Buffer Zone,

Český lid 106(4), 409-437. ISSN 0009-0794.

Zeman, Jan (2019): Joseph Stepling (1716–1778) in his Biographies and Bibliographies.

Kudej, Journal for Cultural History, 2019, No. 1, pp. 91—92.

http://kfi.zcu.cz/vav/kudej/kudej-archiv/Kudej-2019-1-knizniblok.pdf [30. 11. 2021]. Review