46. výjezd VR, CTS a hostů - Slapy

Datum konání: 14. 11. 2014 - 16. 11. 2014
Místo konání: Hotel Hladina http://www.hotel-hladina.cz

pátek

Petr Meduna: Kde jsme se to ocitli - Živohošť knížecí

Jindřich Prach: Památné stromy
Úcta ke starým stromům vynikajícím nad jiné mohutností, působivým umístěním
v krajině, nebo tím, že pamatují historickou událost, se dnes proměňuje v úřednickou kategorii. U promítání fotek vybraných nej… stromů z ČR se pokusím vedle regionálně vlastivědných informací ukázat, že jde o ochranu přírody i ochranu kultury – památky (prohnilý rozpadající se strom jako životní prostředí pro vzácná zvířata vs. natřená nic neohrožující lípa nad kapličkou).

Bedřich Velický: Nobelova cena za fysiku 2014
Nobelovou cenou za fysiku pro rok 2014 byli poctěni tři badatelé: Isamu Akasaki, Hiroshi Amano a Shuji Nakamura, a to „za vynález účinných modrých emisních diod, který umožnil silné a úsporné zdroje bílého světla“ ("for the invention of efficient blue light-emitting diodes which has enabled bright and energy-saving white light sources”). Tato slova zdánlivě neharmonují s posláním Nobelových cen vyznamenat výkony badatelské. Ve svém výkladu se pokusím osvětlit podstatu vynálezu, který je výsledkem životního úsilí laureátů, a ukázat na jeho příkladu, jak se ve fysice kondensovaných systémů prolíná dvojice vynález/objev a jak objevy závisejí na spojení tří ingrediencí: fundamentálního teoretického pochopení, nekompromisně přesné laboratorní práce a, nezbytně, tvořivé intuice („alchymistická jasnozřivost“).

Petr Pokorný: Co jsme vyzkoumali v Súdánu
Přesně před týdnem jsme úspěšně zakončili archeologicko-přírodovědeckou expedici (v pořadí již čtvrtou) do oblasti 6. nilského kataraktu. Zatímco předchozí výpravy měly převážně průzkumný charakter, ta letošní byla vysloveně vědecká - v tom smyslu, že letos poprvé bylo naším cílem testovat určité hypotézy, které jsme předem formulovali. Tyto hypotézy představím, popíšu průběh jejich testování a těmito prostředky se Vás pokusím vtáhnout do "minulé skutečnosti" starého holocénu na středním Nilu - do světa lovců-sběračů a nejstarších pastevců. (Uklidňující poznámka pro posluchače: Riziko nákazy ze strany přednášejícího je tentokrát minimální. Přednášející byl předem proočkován.)

sobota

Ivan Horáček: Největší z největších aneb: jak se stát gigantem (… ve světě zvířat)
Několik kasuistik k evoluci tělesného gigantismu s poznámkami k ekologickým
a behaviorálním souvislostem.

Jan Hošek: Západní mongolský Altaj – cestovatelský příspěvek s geologickou tematikou
Mapování kenozoických sedimentů v oblasti jihozápadního Altaje – expedice z letošního léta.

Petr Keil: Kde leží horizont nejistoty při hádání pravděpodobnosti události?
Kde leží horizont nejistoty při hádání pravděpodobnosti události?
Když na základě pozorování světa kolem odhadujeme pravděpodobnost událostí, vkrádá se do našich odhadů nejistota. Na základě principu maximální entropie jsem navrhl způsob, jak tuto nejistotu vypočítat a kde leží její horizont. Zjistil jsem, že událostem nelze přiřknout vysokou (či nízkou) pravděpodobnost, a zároveň být ohledně takového prohlášení nejistý. Nejistý lze být pouze v prohlášeních o prostřední hodnotě pravděpodobnosti. To má praktické důsledky pro modelování jevů v ekologii. Teď zkoumám, co s tím dál.

Marek Hudík: Má ekonomie užitečnou minulost?
Má ekonomie užitečnou minulost?
Dějiny ekonomického myšlení téměř vymizely ze studijních programů univerzit. Má se za to, že studium dějin myšlení přispívá málo nebo vůbec k pochopení moderní teorie. Tento příspěvek uvedený názor kritizuje. V souladu s Popperem je argumentováno, že
k pochopení určité teorie je třeba vědět, jaký problém se daná teorie snaží vyřešit. Tento problém však zpravidla bývá důsledkem nedokonalosti předchozí verze teorie. Argument je ilustrován na příkladu vývoje teorie tvorby ceny statků.

neděle

zasedání vědecké rady CTS

Ivan M. Havel: Blending čili splývání
ovotvar „sletenec“ je blendem českých slov „spletenec“ a „slepenec“ – co však může označovat? Snad něco, co je zčásti spletené a zčásti slepené. Nebo dokonce co nejdřív slétlo, pak propletlo a nakonec slepilo. Obdobně ještěvrtka je současně ještěrka a vývrtka. Blending, v jazykovědě celkem okrajový lexikologický pojem, se ukazuje být inspirativním tématem pro mnoho oborů od matematiky přes kulturní antropologii až po umění. Něco se slučuje, kříží, prostupuje, navzájem oplodňuje. Ale hlavně: princip blendingu může sloužit jako jedna z metafor použitelných při zkoumání lidské (ale i počítačové) kreativity.

Roman Kotecký: Zkrocení nekonečen: O letošních Fieldsových medailích

Radan Haluzík: Velký dům a slabý stát: Domy bohatých chudých a chudých bohatých na západním Balkáně 
Velký dům a slabý stát: Domy bohatých chudých a chudých bohatých na západním Balkáně
Proč venkované v zapadlých balkánských horách staví výstavné zdobné vily, z nichž se má člověku tajit dech? A proč je tak často nedostaví? A proč, i když je dostaví, tak v nich nikdo nebydlí? A co jsem v létě vybádal v Makedonii a Albánii...