Bibliography of members of CTS

all | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1986 | 1982 | 0000

Ajvaz, Michal (2009): Hölderlin on Memory

In: L. Doležalová (ed.), Strategies of Remembrance. From Pindar to Hölderlin. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing.

Balcar, Bohuslav; Pazák, Tomáš (2009): Quotients of Boolean algebras and regular subalgebras

Archive for Mathematical Logic

Dixon, A.F.G.; Honěk, A.; Keil, Petr; Kotela, M.A.A.; Šizling, Arnošt L.; Jarošík, V. (2009): Relationship between the minimum and maximum temperature thresholds for development in insects

Functional Ecology, 23:257-264, doi: 10.1111/j.1365-2435.2008.01489.x.

Frei, Jan (2009): Nitrosvětské účely, transcendentní motiv. K Patočkovu pojmu oběti

Filosofický časopis 57,č. 4, str. 507-521, ISSN 0015-1831

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2009): Mezi pravěkem a industriálem: několik poznámek k antropologii krajiny

Český lid 96(1), pp. 131-146. ISSN 009-0794.

Havel, Ivan M. (2009): Seeing Numbers

In: Witnessed Years: Essays in Honour of Petr Hájek, (P. Cintula, Z. Haniková, V. Švejdar, eds.), Colledge Publications, London, pp. 71–86

Keil, Petr; Hawkins B. A., (2009): Grids versus regional species lists: are broad-scale patterns of species richness robust to the violation of constant grain size?

Biodiversity and Conservation, 18: 3127-3137.

Kozáková, R.; Pokorný, Petr; Havrda, J.; Jankovská, Vlasta (2009): The potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistical analysis of a data set from the medieval city of Prague, Czech Republic

Vegetation History and Archaeobotany, 18: 477-488

Kůrka, Petr (2009): Moebius number systems with sofic subshifts

Nonlinearity 22, 437-456

Kůrka, Petr (2009): Iterative systems of real Moebius transformations

Discrete and Continuous Dynamical Systems 25/2, 567-574

Kůrka, Petr (2009): Topological dynamics of one-dimensional cellular automata

In: Encyclopedia of Complexity and System Sciences (R,.A.Meyers, ed.) Part 20, 9246-9268, Springer-Verlag

Matoušek, Alexander (2009): Le lieu commun,

in: Focus Pragensis IX, OIKOYMENH, Praha 2009, ISBN 978-80-7298-448-0, pp. 89- 103, (překlad Claire Madl).

Meduna, Petr (2009): Remarks on Textile Production in the Early Middle Ages, in: Maříková-Vlčková, P. – Mynářová, J. – Tomášek, M. (eds.), My Things Changed Things, Praha, 131-135.

Meduna, Petr (2009): K stavební podobě raně středověkých "curtes", in: Černá, E. - Kuljavceva Hlavová, J. (eds.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007. Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrž

Meduna, Petr (2009): Curia Radonice – výjimka nebo pravidlo? Stručné zamyšlení nad dvory v raném středověku, in: Vladislav II., druhý král z Přemyslova rodu, Praha, 204-212.

Meduna, Petr (2009): Urnae mellis, in: S. Moździoch (ed.), Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedzy innowacja a tradycja, Spotkania bytomskie 4, Wroclaw, 115-122.

Reif, Jiří; Šťastný, Karel; Telenský, Tomáš ; Bejček, Vladimír (2009): Srovnání změn početnosti hojných druhů ptáků zjištěných na základě síťového mapování s údaji z Jednotného programu sčítání ptáků v České republice.

Sylvia 45: 137–150.

Říha, Cyril (2009): Nefoťte mě před knihovnou. Kniha pro Jana Rouse

Praha, 208 stran, ISBN 978-80-86863-36-8. [detail]

Říha, Cyril (2009): The Standardization and Exportation of Baťa Towns in Central Europe

Centropa, vol. IX, No. 2, s. 127-143.

Sádlo, Jiří; Meduna, Petr (2009): The region of Bezděz and Doksy. Landscape between resistance and stagnation.

Svobodová-Svitavská, H.; Kuneš, Petr; Abraham, Vojtěch; Kovařík, O.; Kopecký, M.; Břízová, E.; Jankovská, Vlasta; Knipping, M.; Kozáková, R.; Nováková, K.; Petr, L.; Pokorný, Petr; Rozková, A.; Rybníčková, E.; Wacnik, A. (2009): Czech Quaternary Palynological Database – PALYCZ: review and basis catatistics of the data

Preslia, 81: 209-238

Šída, Petr; (Ed.), (2009): The Gravettian of Bohemia

Dolnověstonické studie 17, 1-264. Brno.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David; Keil, Petr (2009): Rapoport’s rule, species tolerances, and the latitudinal diversity gradient: geometric considerations

Ecology, 90: 3575-3586

Šizling, Arnošt L.; Storch, David; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Invariance in species-abundance distributions

Theoretical Ecology, 2: 89-103, doi 10.1007/s12080-008-0031-3.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David; Šizlingová, Eva; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Species-abundance distribution results from a spatial analogy of central limit theorem

Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 106: 6691-6695.

Šizling, Arnošt L.; Šizlingová, Eva; Storch, David; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Rarity, commonness and the contribution of individual species to species richness patterns

American Naturalist 174: 82-93.

Trlifajová, Kateřina (2009): Logické a filosofické hlavolamy Raymonda Smullyana

Vesmír 88/4, 274-275

Valentová, Jaroslava; Procházka, Ivo (2009): Homosexuality

In: Baštecká, B. (Ed.): Encyclopedia of Psychology – Applied psychology, p. 118-126, Portál: Praha, ISBN 978-80-7367-470-0

Verpoorte, A. ; Šída, Petr (2009): The Magdalenian colonization of Bohemia (Czech Republic)

Archäologisches Korrespondenzblatt 39/3, 325-332.

Zrzavý, Jan; Storch, David; Mihulka, Stanislav (2009): Evolution: Ein Lese-Lehrbuch

Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. [detail]