Bibliography of members of CTS

all | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1986 | 1982 | 0000

(ed.) a kol., ; Haluzík, Radan (2020): Město naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy.

Praha: Academia. 400 s.

Filipović, D.; Meadows, J.; Corso, M. D.; Pokorný, Petr; a kol., (2020): New AMS 14C dates track the arrival and spread of broomcorn millet cultivation and agricultural change in prehistoric Europe.

Scientific Reports 10, 13698.

https://doi.org/10.1038/s41598-020-70495-z

Frei, Jan; Němec, Václav (2020): Karl Jaspers: Plótinos, Praha: OIKOYMENH 2020, ISBN 978-80-7298-562-3

Překlad

Gibas, Petr; Hodúlová, Tereza; Nyklová, Blanka; Pauknerová, Karolína (2020): Kutilství… DIY.

Sociologický ústav AV ČR: Praha. ISBN 978-80-7330-374-8.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2020): Kutilství: od „udělej si sám“ k DIY. Průvodce výstavou.

in: Gibas, Petr et al. Kutilství. Od "Udělej si sám" po DIY. Sociologický ústav AV ČR: Praha. ISBN 978-80-7330-378-5, pp. 81-113.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Pokorný, Petr (2020): Jak se nám místa mezi místy otevírala: Výpravy do vágního terénu jako vědecká metoda, hra i kratochvíle.

In: R. Haluzík (ed.), Město naruby. Vágní terén, vnitřní periférie a místa mezi místy. Academia, Praha. Pp. 71-79.

Haluzík, Radan (2020): „It Was All a Big Theatre“: Velvet revolutions, ethnic conflicts, and conspiracy theories in Eastern Europe.

In: Diogenes – Vol. 62, issue 3-4, pp. 89-100. SAGE Journals.

Haluzík, Radan (2020): Venkov v antropocénu: Lokální domy v čase globálních sítí.

In: Pokorný P. a Storch D. (eds.) a kol. Antropocén. Praha: Academia, s. 476-507.

Hošek, Jan; Mrlina, J.; Rapprich, V.; Pokorný, Petr (2020): O vulkánech netušených. Nově objevené sopky v západních Čechách.

Vesmír 99:498-500.

Hošek, Jan; Radoměřský, T.; Křížek, Marek (2020): Late Glacial thermokarst phenomena on the northern margin of the Vienna Basin (Czech Republic).

Geoscience Research Reports, 53, 1, 65-72.

Hradcová, Dana; Synek, Michal (2020): Obdělávat svou zahradu: Spekulativní etika Maríi Puig de la Bellacasa

In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 56, č. 2, str. 259–275. doi:10.13060/csr.2020.009.

Hradcová, Dana; Synek, Michal (2020): The rest is noise: on describing cognitive multiplicity

In: Qualitative Research. 2020, First Published Online. ISSN 1468-7941. doi:10.1177/1468794120975987.

Hradcová, Dana; Synek, Michal; Holmerová, Iva; Zgola, Jitka (2020): Promoting the enjoyment of food in dementia care: The Bon Appetit intervention in care homes

In: Timely psychosocial interventions in dementia care: Evidence-based practice., London, Jessica Kingsley Publishers, pp. 244–259.

Hudík, Marek (2020): Equilibrium as Compatibility of Plans,

Theory and Decision, 89(3): 349-368.

Hudík, Marek (2020): The Marshallian Demand Curve Revisited,

European Journal of the History of Economic Thought, 27(1): 108-130.

Juřičková, Lucie; Pokorný, Petr; Šída, Petr (2020): Ztracený šneků ráj.

Živa 5/2020: 255-257.

Juřičková, Lucie; Šída, Petr; Horáčková, Jitka; Ložek, Vojen; Pokorný, Petr (2020): The lost paradise of snails: Transformation of the middle-Holocene forest ecosystems in Bohemia, Czech Republic, as revealed by declining land snail diversity.

The Holocene 30:1254-1265.

Kapustka, Katarína; Eigner, J.; Parkman, M.; Řezáč, M.; Přichystal, Antonín; Pokorný, Petr; Lisá, Lenka; Ptáková, M.; Světlík, Ivo; Kočárová, R.; Metlička, M.; Koštová, N. (2020): Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace.

Památky archeologické 111:5-59.

Konopásek, Zdeněk (2020): Anthropocene: More than one, less than many

In: P. Pokorný & D. Storch, eds: Antropocén. Praha: Academia. Pp. 32-50 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2020): Existence multiple: How does it fit in the table?

Biograf, 71-72: 93-104 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2020): Latour and anthropocene: Complicated relations between intellectual and political radicalism

Vesmír, 99 (150): 512-514 [detail]

Kvíčalová, Anna (2020): “Tiché jaro a ruch antropocénu,” in Antropocén, ed. Petr Pokorný and David Storch (Praha: Academia) 344-360

Kvíčalová, Anna (2020): Truly Unnatural”: Losing the Human in the Anthropocene / „Skutečně nepřirozené“: Ztráta člověka v antropocénu. In Sound end Environment: Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Zvuk a prostř

Kvíčalová, Anna (2020): Ten druhý smysl: Akustický obrat v dějinách vědy, Vesmír 99/9 (2020), 504-506

Kvíčalová, Anna (2020): "Zvuk jako ztracený klíč k evropské modernitě/Sound: The Lost Key to European Modernity“, in Zvuky kódy obrazy/Sounds Codes Images, ed. Miloš Vojtěchovský and Jitka Hlaváčková (Praha: Artmap, 2020), 1

Leibnitz, Gottfried Wilhelm; trans.: , ; Makovský, Jan ; Škára, M. (2020): Discours de métaphysique. Metafyzická rozprava,

Praha, OIKOYMENH, p. 120.

Makovský, Jan (2020): The Renaissance of Numbers: on Continuity, Nature of Complex Numbers and the Symbolic Turn

In: Aither 23/2020 (International issue no. 7):58-85 | DOI: 10.5507/aither.2020.005

Mikula, Peter; Tószögyová, Anna; Hořák D., ; Petrusková, T.; Storch, David; Albrecht T., (2020): Female solo song and duetting are associated with different territoriality in songbirds

Behavioral Ecology, 31 (2): 322-329. doi: 10.1093/beheco/arz193

Pauknerová, Karolína (2020): Kutilství mezi brikoláží a improvizací.

in: Gibas, Petr et al. Kutilství. Od "Udělej si sám" po DIY. Sociologický ústav AV ČR: Praha. ISBN 978-80-7330-378-5, pp. 24-39.

Pauknerová, Karolína; , (photographs Petr Gibas) (2020): Studia krajiny: Jak se setkáváme se světem,

Vesmír 99, 496, 2020/9, ISSN 0042-4544.

Pauknerová, Karolína (2020): Zpráva z konference. „Neugier, Nostalgie, Notwendigkeit? Kulturanthropologisch-volkskundliche Perspektiven auf das östliche Europa als Destination / Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologi

Moravské zemské muzeum, Brno, 23. — 25. 10. 2019. Studia Ethnologica Pragensia (1): 81-83.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2020): Bydlet v ošemetných místech.

in: Haluzík, Radan (ed.) a kol. Město naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy. Praha: Academia, s. 207-223.

Pokorná, Adéla; Pokorný, Petr; Meduna, Petr (2020): Pátrání po rubu středověkého města: Botanická exkurze do Prahy pod Prahou.

In: R. Haluzík (ed.), Město naruby. Vágní terén, vnitřní periférie a místa mezi místy. Academia, Praha. Pp. 99-117.

Pokorný, Petr (2020): Komu se nelení… Příčiny a důsledky globálního ozeleňování.

Vesmír 99:398-403.

Pokorný, Petr (2020): Radikálně jiná ekologická výzva. Zamyšlení nad antropocénním obratem v ekologii.

Kontexty 12/5: 24-29.

Pokorný, Petr; Konopásek, Zdeněk (2020): We are all in the thick of it: A dialogue about climate change science, politics and activism

In: A. Vondra, ed: Must environmentalism be alarmist? Searching for realistic answers. Brno: Books & Pipes. Pp. 67-105 [detail]

Pokorný, Petr; Pokorná, Adéla (2020): Vícekolejný vývoj naší krajiny.

Živa 5/2020: 219-221.

Pokorný, Petr; Storch, David; (eds.), (2020): Antropocén

Academia, 2020. ISBN 978-80-200-3129-7. Odkaz na publikaci zde.

Rollová, Veronika; Říha, Cyril; (edd.), (2020): Art and Evolution,

Praha

Říha, Cyril (2020): Terrain vague jako slepá skvrna urbanismu. Skrytý zrod vágnosti v moderním městě,

in: Radan Haluzík (ed.) a kol., Města naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy, Praha 2020, s. 118–131.

Říha, Cyril; Meduna, Petr; Větrovcová, Marie (2020): Globální město aneb urbanizace bez děr,

in: Petr Pokorný – David Storch (edd.) a kol., Antropocén, Praha 2020, s. 436–473.

Svoboda, Jiří; Boriová, S.; Lengyel, G.; Pokorný, Petr; Přichystal, Antonín; Sázelová, S. ; Wilcziński, J. (2020): Last Glacial Maximum landscape and Epigravettian horse hunting strategy in Central Europe: The case of Stránská skála IV.

Přehled výzkumů 61:59-70.

Šída, Petr; Pokorný, Petr; (eds.), (2020): Mezolit severních Čech III. Vývoj pravěké krajiny Českého ráje: Vegetace, fauna, lidé.

Dolnověstonické studie, svazek 25. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. 600 s.

Šímová, Irena (2020): „Výprodej přírody“

in: Antropocén [Anthropocene], ed. P. Pokorný, D. Storch, Praha, Academia,(2020),326–341.

Šizling, Arnošt L. (2020): Scaling Anthropocene. In: Antropocén (eds. Pokorný, P. & Storch, D.), Academia, Praha.

Telenský, Tomáš ; Klvaňa, Petr ; Jelínek, Miroslav; Cepák, Jaroslav; Reif, Jiří (2020): The influence of climate variability on demographic rates of avian Afro-palearctic migrants

Nature Sci Rep.

Zeeden, Christian; Obreht, Igor; Veres, Daniel; Hošek, Jan; Marković, S.; Bösken, Janina; Lehmkuhl, Frank; Hambach, Ulrich (2020): Smoothed millennial-scale palaeoclimatic reference data as unconventional comparison targets: Application to European loess records.

Scientific Reports 10, 1 : 5455, nestránkováno. ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/s41598-020-61528-8