Semináře

vše | pondělní semináře | čtvrteční semináře | staré semináře
vše

12.1.2004 Ivan M. Havel, Monika Mitášová Prostor jako prostor k jednání (pokračování)

19.1.2004 Marie Pětová Prostor jako prostor k jednání (pokračování)

26.1.2004 Prostor jako prostor k jednání (diskuse)

2.2.2004 Miroslav Petříček O jiných prostorech (pokračování)

9.2.2004 Miroslav Petříček Čtení textu Michela Serresa - Řeč a prostor

16.2.2004 Zdeněk Konopásek Ještě k propojování a navazování - základy "asociologie" prostoru

23.2.2004 Jiří Fiala Čas na prostor

1.3.2004 Zdeněk Neubauer Přirozený prostor

8.3.2004 Antonín Kosík Architektura a paměť

15.3.2004 Josef Šlerka Estetická zkušenost prostoru se zřetelem ke krásnému a vznešenému

22.3.2004 Petr Bob Proces pozorování a prostor intrapsychických objektů

29.3.2004 Jiří Chotaš Pojetí prostoru u Kanta

5.4.2004 Jiří Chotaš Pojetí prostoru u Kanta II

19.4.2004 Václav Cílek Ponožky profesora Neubauera aneb prostory krajin

26.4.2004 Arnošt L. Šizling Jak zviřátka (i zní mnohem ohleduplněji) zacházejí s prostorem

3.5.2004 Zdeněk Kratochvíl, Kateřina Trlifajová Spor o Zenóna

10.5.2004 Jiří Chotaš Pojetí prostoru u Kanta III.

17.5.2004 Jan Císař Divadelní prostor

24.5.2004 Alice Stašková Literatura a prostor

31.5.2004 Michal Ajvaz Merleau-Ponty a prostor

7.6.2004 Bedřich Velický Kaleidoskopické poznámky k dimenzím prostoru

14.6.2004 Závěřečná diskuse

6.10.2003 Michal Ajvaz Čtení z Marcela Prousta

6.10.2003 Josef Moural Úvod do prostoru

13.10.2003 Alexander Matoušek Čtení a interpretace textu Jana Patočky: Prostor a jeho promlematika

20.10.2003 Josef Chytrý Jazykový prostor

3.11.2003 Bedřich Velický, Pavel Krtouš Fyzikální prostor

10.11.2003 František Lesák Nouzové východy

24.11.2003 Diskuze v poločase k tomu, co bylo dosud o prostoru řečeno

1.12.2003 Miroslav Petříček, Cyril Říha O jiných prostorech

8.12.2003 Marian Zervan Kedy je priestorový dom priestorový

8.12.2003 Miroslav Marcelli Priestor a mesto

15.12.2003 Ivan M. Havel, Michal Ajvaz, Monika Mitášová, Marie Pětová Prostor jako prostor k jednání

2002 (Téma od 25.2. do 3.6. : Nekonečno, čísla, horizonty)

16.12.2002 Petr Bob Neurofenomenologie a psychopatologie časového vědomí

9.12.2002 Ivan M. Havel pokračování přednášky

2.12.2002 Ivan M. Havel Neurofenomenologie prožívaného času. Referát o práci F.J. Varely "Specious Present: A Neurophenomenlogy of Time Consciousness"

25.11.2002 Alice Kliková O neurovědách zvenčí

18.11.2002 Miloslav Kopeček Vizualizace duševních dějů

11.11.2002 Josef Moural Čínská místnost

4.11.2002 Jiří Horáček Problém vědomí v pohledu farmakologie

21.10.2002 Juraj Hvorecký Mentální reprezentace

21.10.2002 Petr Bob Od mentálních reprezentací k psychickým obsahům, od kognitivních neurověd k psychopatologii a zase zpátky

3.6.2002 Pavel Krtouš, Jan Obdržálek, Kateřina Trlifajová závěrečný seminář

27.5.2002 seminář se nekonal kvůli workshopu, který organizovalo CTS

20.5.2002 Pavel Krtouš Nekonečně malé veličiny ve fyzice

13.5.2002 Pavel Krtouš Nekonečně malé a velké veličiny ve fyzice (a všude kolem nás)

6.5.2002 Petr Kůrka, Infinitesimální počet.

29.4.2002 Kateřina Trlifajová, Matematické struktury v alternativní teorii množin.

22.4.2002 diskuze s Petrem Vopěnkou na téma Alternativní teorie množin.

15.4.2002 Kateřina Trlifajová, Miroslav Holeček Alternativní teorie množin II.

8.4.2002 Kateřina Trlifajová Nekonečno od Aristotela k Vopěnkovi

1.4.2002 Velikonoční pondělí

25.3.2002 Miroslav Holeček Alternativní teorie množin I.

18.3.2002 Bohuslav Balcar Nestandardní model přirozených čísel s ultrafiltrem

11.3.2002 Bohuslav Balcar Ultrafiltry

4.3.2002 Miroslav Holeček Přirozená čísla a jejich modely II. ( Alternativní teorie množin: modelování přirozených čísel pomocí množin, třídy a polomnožiny, axiom o polomnožinách plodící nestandardní vlastnosti, horizont uvnitř množinového univerza, přirozené nekonečno, axiom o prodloužení a saturovanost, co jsou “velká čísla”?)

25.2.2002 Miroslav Holeček Přirozená čísla a jejich modely I. (Intuitivní přirozená čísla, Peanovy axiomy, nestandardní modely přirozených čísel, nekonečno či konečno?, problém “vnitřního a vnějšího pozorovatele”, horizontová interpretace)

7.1.2002 závěrečná diskuze s příspěvkem Václava Bělohradského (University in Trieste, Italy) na téma Vůle k vědomí

2001 (Téma od 19.2. do 28.5. : ZÁKLADNÍ POJMY MECHANIKY / Téma od 15.10. do 17.12. : SVOBODNÁ VŮLE)

17.12.2001 Jan Libiger (Psychiatrická klinika, LF Hradec Králové) Vůle z hlediska klinické psychopatologie

10.12.2001 Jiří Kabele (CTS) Neomezitelná svobodná vůle a svoboda v organizačních mezích

3.12.2001 Zdeněk Kalva (CTS)  Zážitek svobody v myšlení

26.11.2001 Karel Pstružina (Vysoká škola ekonomická) 

19.11.2001 Martina Klicperová (Psychologický ústav AVČR) Osvobození občané: Typy občanské kultury v obnovené demokracii.

12.11.2001 Zdeněk Konopásek (CTS)  Sporná místa činu a berličky svobody

5.11.2001 Miloš Rejchrt (Český rozhlas) Nápady čtenáře bible

29.10.2001 Jan Stejskal (CTS)  Pohled historika

22.10.2001 Jakub Čapek (ÚFaR UK) Svoboda a úmysl

15.10.2001 Jan Sokol (FHS UK)  Jednání a svoboda

28.5.2001 Roman Kotecký O pravděpodobnosti

21.5.2001 celkové shrnutí

14.5.2001 Bedřich Velický

7.5.2001 Bedřich Velický Co ještě zbývá (o kauzalitě)

23.4.2001 Jan Palouš

9.4.2001 Bedřich Velický a Josef Moural Kauzalita ve fyzice II.

2.4.2001 Juraj Hvorecký Kauzalita u Donalda Davidsona

26.3.2001 Josef Moural Kauzalita ve fyzice

19.3.2001 Ivan M. Havel Úvahy (novější) o kauzálních doménách a svobodné vůli.

12.3.2001 Pavel Krtouš

5.3.2001 Zdeněk Neubauer 

26.2.2001 Josef Moural Kauzalita a Kant

19.2.2001 Jiří Langer Úvod

2000 (Téma: ZÁKLADNÍ POJMY MECHANIKY)

15.5.2000 Miroslav Petříček, Stoická fyzika ve 20. století

17.4.2000 Ivan Langer, Diskuze o síle a poli

10.4.2000 Ivan Langer, Síla v poli

27.3.2000 Zdeněk Neubauer, Překračování Aristotelovské bariéry

6.3.2000 Pavel Krtouš, Prostor, čas a setrvačnost v Newtonovské a machovské mechanice

1999 (Téma: ZÁKLADNÍ POJMY MECHANIKY)

6.12.1999 Eduard Gajdoš, O jsoucím jakožto pohybu a o pohybu jakožto nejsoucím

22.11.1999 Úvod