Bibliography of members of CTS

all | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1986 | 1982 | 0000

Ajvaz, Michal; Havel, Ivan M. (2008): Snování

Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-86818-71-9, 208 stran [detail]

Balcar, Bohuslav; Jech, Thomas (2008): Contributions to the Theory of Weakly Distributive Complete Boolean Algebras

In: Andrzej Mostowski and foundational studies, str. 144-150, IOS Press, Amsterdam, ISBN 978-1-58603-782-6

Beneš, Jaromír; Pokorný, Petr (2008): Bioarchaeology in the Czech Republic

(eds.) Přírodovědecká fakulta JČU v Českých Budějovicích a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 518 pp. [detail]

Drvotová (Hrabáková), Magda (2008): Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts

Parnassia, č.3., 79 pp., 16 tab.

Frei, Jan (2008): Opfer und Hingabe. Weisen der Tranzendenz bei Jan Patočka

Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft (TU Dresden) – Rundbrief Nr. 31/32, str. 83-86, ISSN 1865-1186 (tištěná verze), 1865-1194 (elektronická verze)

Haluzík, Radan (2008): Kolaps nastává výbuchem: populární metafory pádu komunismu.

In: Pokorný Petr, Bárta Miroslav 2008. Něco překrásného se končí: kolapsy v přírodě i společnosti. Praha: Dokořán. s. 157-175.

Havel, Ivan M. (2008): Sixty years of cybernetics: Cybernetics still alive

Kybernetika 44, No 3, pp. 314-327

Havlíček, Jan; Saxton, Tamsin K.; Roberts, Craig; Jozífková, Eva; Lhota, Stanislav; Valentová, Jaroslava; Flégr, Jaroslav (2008): He sees, she smells? Male and female reports of sensory reliance in mate choice and non-mate choice contexts

Personality and Individual Differences 45, 565-570

Chvatík, Ivan; Frei, Jan (2008): Jan Patočka: Fenomenologické spisy I – Přirozený svět

Praha (OIKOYMENH a FILOSOFIA), ISBN 978-80-7298-307-0 (OIKOYMENH), 978-80-7007-275-2 (FILOSOFIA), 471s.

Jankovská, Vlasta; Pokorný, Petr (2008): Forest vegetation of the last full-glacial period in the Western Carpathians (Slovakia and Czech Republic)

Preslia, 80: 307-324

Keil, Petr; Dziock , F. ; Storch, David (2008): Geographical patterns of hoverfly (Diptera, Syrphidae) functional groups in Europe: inconsistency in environmental correlates and latitudinal trends

Ecological Entomology, 33: 748-757.

Keil, Petr; Šímová, Irena; Hawkins B. A., (2008): Water-energy and the geographical species richness pattern of European and North African dragonflies (Odontata)

Insect Conservation and Diversity, 1: 142-150.

Konopásek, Zdeněk; Stöckelová, Tereza; Zamykalová, Lenka (2008): Making pure science and pure politics: On the expertise of bypass and the bypass of expertise

Science, Technology & Human Values, 33 (4): 529-553

Kotecký, Roman ; Salas, J.; Sokal, A. D. (2008): Phase transition in the 3-state Potts antiferromagnet on the diced lattice

Phys. Rev. Letters, 101

Kuneš, Petr; Pelánková, B.; Chytrý, Milan; Jankovská, Vlasta; Pokorný, Petr; Petr, L. (2008): Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia

Journal of Biogeography, 35: 2223-2236

Kuneš, Petr; Pokorný, Petr; Šída, Petr (2008): Detection of the impact of early Holocene hunter-gatherers on vegetation in the Czech Republic, using multivariate analysis of pollen data

Vegetation history and Archaeobotany, 17: 269-287

Matoušek, Václav (2008): Le mouvement et le mouvant,

in: Focus Pragensis VIII, OIKOYMENH, Praha 2008, ISBN 978-80-7298-411-4, pp. 107-120, (překlad do francouzštiny Claire Madl).

Meduna, Petr (2008): Provincia Melnicensis. Das Mělník-Gebiet im Frühmittelalter, in: Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren, Internationale Tagungen in Mikulčice, Spisy archeologického ústavu AV

Meduna, Petr (2008): Mělník v časech kněžny Emmy, in: Kilián, J. - Polanský, L. (eds.), Emma regina - Civitas Melnic, Mělník, 81-88.

Meduna, Petr (2008): Konec "lesního" prasete, in . Pokorný, P. - Bárta, M. (eds.), Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti. Praha, 147-158.

Meduna, Petr (2008): Aby skutkové minulých časuóv stálí zůstati mohli. Prameny paměti, Praha, 17-54.

Nekola, J.C.; Šizling, Arnošt L.; Boyer, A.G. ; Storch, David (2008): Artifactions in the Log-transformation of Species Abundance Distributions

Folia Geobotanica, 43:259-268, doi: 10.1007/s12224-008-9020-y.

Paleček, Jan (2008): O relativní existenci a relativní neexistenci duševní nemoci

In: L. Fialová, P. Kouba, M. Špaček (eds.), Medicína v kontextu západního myšlení, str. 195-209, Galén, Karolinum, Praha, ISBN 978-80-7262-513-0 (Galén), 978-80-246-1532-5

Pokorný, Petr; Bárta, Miroslav (2008): Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti

(eds.) Dokořán, Praha. 256 pp. [detail]

Prach, Jindřich (2008): Kolektiv autorů: Staré a památné stromy Třeboňska - turistický průvodce

Veduta, České Budějovice

Przybyła , P.; Slanina, František; Sznajd-Weron, K. (2008): Some new results on one-dimensional outflow dynamics

Europhysics Letters nr.82, str. 18006

Reif, Jiří; Storch, David; Šímová, Irena (2008): The effect of scale-dependent habitat gradients on the structure of bird assemblages in the Czech Republic

Acta Ornithologica, 43/2, 197-206.

Říha, Cyril (2008): Architecture in the Age of Mechanical Reproduction

In: A. Wittwer et al. (eds.), Reproducibility - Arts, Science and Living Nature, Collegium Helveticum Hefte, č. 5, Zurich, str. 69-72.

Sádlo, Jiří; Pokorný, Petr; Hájek, Pavel; Dreslerová, D.; Cílek, Václav (2008): Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí

Malá Skála, Praha. 255 s. Třetí, upravené vydání

[detail]

Slanina, František (2008): Critical comparison of several order-book models for stock-market fluctuations

The European Physical Journal B/61, str. 225-240

Steiner, Jakub; Stewart, Colin (2008): Contagion through Learning

Theoretical Economics 3, 431–458.

Storch, David; Šizling, Arnošt L. (2008): The concept of taxon invariance in ecology: Do diversity patterns vary with changes in taxonomic resolution?

Folia Geobotanica, 43:329-344, doi: 10.1007/s12224-008-9015-8.

Storch, David; Šizling, Arnošt L.; Reif, Jiří; Polechová, Jitka; Šizlingová, Eva; Gaston, Kevin (2008): The quest for a null model for macroecological patterns: geometry of species distributions at multiple spatial scales

Ecology Letters ,11: 771-784.