Bibliography of members of CTS

all | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1986 | 1982 | 0000

Ajvaz, Michal (2012): Cesta k pramenům smyslu. Genetická fenomenologie Edmunda Husserla.

Praha, Filosofia, ISBN 978-80-7007-375-9

Albert , B. M.; Pokorný, Petr (2012): Pollen taphonomy and hydrology at Vranský potok versus Zahájí alluvial pollen sites: Methodological Implications for cultural landscape reconstruction in the Peruc sandstone area, Czech Republic.

IANSA 3 (1/2012):85-101.

Bártová, Klára; Valentová, Jaroslava (2012): Evolutionary perspective of same-sex sexuality: Homosexuality, and homosociality revisited

Anthropologie – International Journal of the Science of Man 50, 1, 61-70
http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/downloads/articles/Bartova_2012_p61-70.pdf

Binter, Jakub; Leongómez, Juan David ; Moyano, Nieves; Valentová, Jaroslava; Klapilová, Kateřina (2012): Sex differences in the incidence of sexual fantasies focused on evolutionary relevant objects

Anthropologie – International Journal of the Science of Man 50, 1, 83-93
http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/downloads/articles/Binter_2012_p83-93.pdf

Blonder, B.; Buzzard, V.; Šímová, Irena; et al., ; Enquist, Brian J. (2012): The leaf-area shrinkage effect can bias paleoclimate and ecology research

American Journal of Botany, 99: 1756-1763.

Frei, Jan (2012): „La forma matura del Cristianesimo demitizzato“ – perché?

In: Leússein – rivista di studi umanistici 5, 2012, č. 1, str. 65-71, ISBN 978-88-6022-197-1

Havlíček, Jan; Nováková, Lenka; Vondrová, Marta; Kuběna, Aleš; Valentová, Jaroslava; Roberts, Craig S. (2012): Olfactory perception is positively linked to Anxiety in young adults

Perception 41, 1246 – 1261, DOI:10.1068/p7244

Herben T., ; Suda, Jan; Klimešová, Jitka; Mihulka, Stanislav; Říha, Pavel; Šímová, Irena (2012): Ecological effects of cell-level processes: genome size, functional traits and regional abundance of herbaceous plant species

Annals of Botany, 110: 1357-1367.

Chytráček, M.; Danielisová, Alžběta; Pokorný, Petr; Kočár, P.; Kyselý , René; Kyncl , T.; Sádlo, Jiří; Šmejda , L.; Zavřel , J. (2012): Rises and Falls of a Regional Power Center. An Overview of the Current State of Knowledge of the Prehistoric Fortified Area at Vladař in Western Bohemia.

Památky archeologické 103:273-338.

Javůrková, Veronika; Šizling, Arnošt L.; Kreisinger, Jakub; Albrecht T., (2012): An Alternative Theoretical Approach to Escape Decision-Making: The Role of Visual Cues.

PLOS one, 7:e32522.

Jeschke, Felix (2012): Dracula on Rails: The Pressburgerbahn Between Imperial Space and National Body, 1867-1935

Central Europe, 10.1 (May 2012), 1-17

Keil, Petr; Schweiger , O.; Kuhn , I.; Kunin, William, E.,; Kuussaari , M.; Settele , J.; Henle , K.; Brotons , L.; Pe'er, G.; Lengyel , S.; Moustakas , A.; Steinicke , H.; Storch, David (2012): Patterns of beta diversity in Europe: the role of climate, land cover and distance across scales

Journal of Biogeography, 39: 1473-1486.

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2012): Apparitions and possessions as boundary objects: An exploration into some tensions between mental health care and pastoral care

Journal of Religion and Health, 51 (3): 970-985

Kůrka, Petr (2012): Fast arithmetical algorithms in Moebius number systems

IEEE Trasactions on Computers, volume 61, No 8, pp. 1097-1109

Kůrka, Petr (2012): Stern-Brocot graph in Moebius number systems

NONLINEARITY 25 (1), 57-72

Kůrka, Petr; Matoušek, Alexander; Velický, Bedřich (2012): Spor o matematizaci světa

Pavel Mervart, Červený Kostelec,2012.ISBN 978-80-7645-012-03. Odkaz na publikaci zde.

Matoušek, Alexander (2012): Accettazione e problematizzazione. Sulľ interpretazione patočkiana del mito,

in: λeússein, Rivista di Studi Umanistici, Anno V – n. 1, Gennaio/Aprile 2012, ISSN: 1974-5818; p. 73 – 77, (překl. Riccardo Paparusso).

Meduna, Petr; Černá, Eva; Čulíková, Věra; Jankovská, Vlasta (2012): Raně středověké sídliště v Hrdlovce, Archeologické studijní materiály 20, Praha.

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2012): Přirozené a umělé

In: (J. Kelemen, P. Nahodil, eds.) Kognice a umelý život XII, České vysoké učení technické v Praze 2012, s. 73–77 [ISBN 978-80-86742-34-2, poč. stran 270] [detail]

Novák, Jan; Lisá, Lenka; Pokorný, Petr; Kuna, M. (2012): Charcoal analyses as an environmental tool for the study of Early Medieval sunken houses infills in Roztoky near Prague, Czech Republic.

Journal of Archaeological Science 39: 808-817

Novák, Jan; Sádlo, Jiří; Svobodová, H. (2012): Unusual vegetation stability in a lowland pine forest area (Doksy region, Czech Republic)

The Holocene 22: 947-955

Pauknerová, Karolína (2012): Urbánní krajina: Senzuální přístupy

In: Soukupová, Blanka - Hroch, Miroslav - Salner, Peter - Godula-Węcławowicz, Róża (eds.) Úvod do urbánní antropologie. Fakulta humanitních studií v Praze, společensko-vědní modul: Praha, pp. 46-52. ISBN 978-80-87398-32-6.

Pauknerová, Karolína (2012): Two Settlement Patterns in the Kolín Flatland - a Phenomenological Analysis

Śląskie Sprawozdania Archeologiczne LIV. pp. 87–99.ISSN 0520-9250. (available at: http://www.archeo.uni.wroc.pl/index.php?sw=6&st=9 or http://www.archeo.uni.wroc.pl/2013-1/SSA54/m2.pdf, 22nd March 2013).

Pauknerová, Karolína (2012): Fenomenologický výzkum archeologické lokality: Příklad neolitických areálů jižně od soutoku Úhlavy a Radbuzy

Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské Univerzity, řada archeologická M17. pp.141-149. ISSN 1211-6327.

Říha, Cyril (2012): Anastomosis. Unpretentious connection of varieties

In: Ivan Němec – Barbara Fuchshofen-Gruss (eds.), Life in the New Building of Czech Technical University in Prague / Život v novostavbě Českého vysokého učení technického v Praze, cfa design, Praha 2012, str. 306-309, ISBN 978-80-260-3456-8.

Sákovics, József ; Steiner, Jakub (2012): Who Matters in Coordination Problems

American Economic Review 102(7), 3439–3461.

Storch, David; Keil, Petr; Jetz, Walter (2012): Universal species–area and endemics–area relationships at continental scales

Nature, 488: 78-81. DOI: 10.1038/nature11226

Šímová, Irena; Herben T., (2012): Geometrical constraints in the scaling relationships between genome size, cell size and cell cycle length in herbaceous plants

Proceedings of the Royal Society B 279/1730, 867-875.

Štěrbová, Zuzana; Valentová, Jaroslava (2012): Influence of homogamy, complementarity, and sexual imprinting on mate choice

Anthropologie – International Journal of the Science of Man 50, 1, 47-59
http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/downloads/articles/Sterbova_2012_p47-59.pdf

Valentová, Jaroslava (2012): Evolutionary theories of male homosexuality

In: Evolvendi antropologicae. Evolution in Antrhropological Perspectives (Ed. Hanovská, L., Horský, J., Hroníková, L.), p. 87-97, Togga: Praha, ISBN: 978-80-87258-167

Valentová, Jaroslava (2012): Relationship between male sexual orientation and birth order: review

Valentová, J. (2012): Relationship between male sexual orientation and birth order: review, Česká a Slovenská psychiatrie, 108 (6), 298-304 http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2012_6_298_304.pdf

Varella, Marco Antonio Correa ; Valentová, Jaroslava; Pereira J., Kamila; Martins A., Raul; Caramaschi, Sandro (2012): Homogamy preferences for cognitive sex-typicality in women

Anthropologie – International Journal of the Science of Man 50, 1, 71-81
http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/downloads/articles/Varella_2012_p71-81.pdf

Větrovcová, Marie (2012): Hermeneutika arabské matematiky dynastie cAbbásovců

In Stopy (v) šafránu, s. 61-78.
Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0430-8.

Větrovcová, Marie (2012): Kantovské motivy prostoru v Gaussově diferenciální geometrii

Filozofia 67(6), 476-484.