Bibliography of members of CTS

all | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1986 | 1982 | 0000

Bešta, T.; Novák, Jan; Dreslerová, D.; Jankovská, Vlasta; Bernardová , A.; Lisá, Lenka; Valentová, D. (2015): Mid-Holocene history of a central European lake: Lake Komořany, Czech Republic

Boreas 44: 563-574

Brož, Luděk; Stöckelová, Tereza; Konopásek, Zdeněk (2015): Symetrie je často stranická: Rozhovor se Zdeňkem Konopáskem

Cargo - Journal for Cultural and Social Anthropology, (1-2): 117-132. [detail]

Čejka , T.; Čačaný, J.; Horsák , M.; Juřičková, Lucie; Buďová, Jana; Duda, M.; Holubová, Anna; Horsáková, Veronika; Jansová, Anna; Kocurková, A.; Korábek, Ondřej; Maňas, Michal; Říhová, Dagmar; Šizling, Arnošt L. (2015): Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslo

Duda, Pavel (2015): Pygmejové pohledem evoluční biologie

In: Hroníková, Linda; Schierová, Zuzana a kol. Pygmejové: Nejmenší lidé pohledem antropologie. Academia, Praha.

Flousek, Jiří; Gramsz, Bozena; Telenský, Tomáš (2015): Breeding Bird Atlas of Krkonoše Mountains 2012 – 2014.

Správa KRNAP Vrchlabí, Dyrekcja KPN Jelenia Góra.

Flousek, Jiří; Telenský, Tomáš ; Hanzelka, Jan; Reif, Jiří (2015): Population Trends of Central European Montane Birds Provide Evidence for Adverse Impacts of Climate Change on High-Altitude Species.

PLOS ONE, 10, e0139465.

Frei, Jan (2015): Karl Rahner: Zkušenost Ducha

In: Ignaciánská spiritualita a fenomén kultury, Olomouc (Refugium Velehrad-Roma), ISBN 978-80-7412-211-8, ISSN 1804-3380 (Miscellanea Jesuitica V), str. 198-223

Frei, Jan (2015): Odevzdání a sebenalezení. Úkon transcendence v Patočkových textech ze šedesátých let

In: V. Leško, R. Stojka a kol., Patočka a filozofia 20. storočia, Košice (Filozofická fakulta UPJŠ), ISBN 978-80-8152-308-3, str. 553-574

Frei, Jan (2015): Eric Voegelin: Zkušenost a symbol. Texty z let 1960-1977

Brno (CDK), ISBN 978-80-7325-351-6, 231 s.

Hanke, Miroslav; Kastnerová, Martina; Švantner, Martin; Větrovcová, Marie (2015): Stopování sémiotiky

Praha, Vyšehrad. 1. vyd. ISBN 978-80-7429-609-3. 223 s.
Červený Kostelec, Pavel Mervart. 2. vyd. ISBN 978-80-7465-142-7. 223 s.

Hanzelka, Jan; Telenský, Tomáš ; Reif, Jiří (2015): Patterns in long-term changes of farmland bird populations in areas differing by agricultural management within an Eastern European country.

Bird Study, 62, 315–330.

Horáček, Ivan; Hošek, Jan (2015): Spraše včera a dnes.

Vesmír 94, 9, 488-491. ISSN 0042-4544

Hořák D., ; Tószögyová, Anna; Storch, David (2015): Relative food limitation drives geographical clutch size variation in South African passerines: a large-scale test of Ashmole's seasonality hypothesis,

Global Ecology and Biogeography, 24 (4): 437-447. doi: 10.1111/geb.12261.

Hošek, Jan; Hambach, Ulrich; Lisá, Lenka; Matys Grygar, T.; Horáček, Ivan; Meszner, Sascha; Knésl, I. (2015): An integrated rock-magnetic and geochemical approach to loess/paleosol sequences from Bohemia and Moravia (Czech Republic): implications for the Upper Pleistocene paleoenvironment in central Europe.

Horáček, Ivan; Hošek, Jan (2015): An integrated rock-magnetic and geochemical approach to loess/paleosol sequences from Bohemia and Moravia (Czech Republic): implications for the Upper Pleistocene paleoenvironment in central Europe

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 418, 344-358.

Hubatová-Vacková, Lada; Pauknerová, Pavla; Říha, Cyril (2015): Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus,

Praha

Hudík, Marek (2015): 'Mises and Hayek Mathematized': Towards Mathematical Austrian Economics.

In Per Bylund and David Howden (eds.), The Next Generation of Austrian Economics: Essays in Honor of Joseph T. Salerno. Auburn: Mises Institute: 105-122.

Hudík, Marek (2015): A Preference Change or a Perception Change? A Comment on Dietrich and List,

International Journal of Game Theory 44(2) 2015: 425-431.

Hudík, Marek (2015): Homo Economicus and Homo Stramineus,

Prague Economic Papers 24(2): 154-172.

Chvatík, Ivan (2015): Jan Patočka´s Studies on Masaryk

In: Hagedorn, Ludger - Dodd, James (editors) The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Volume XIV. Religion, War and the Crisis of Modernity. A Special Issue Dedicated to the Philosophy of Jan Patočka. USA and Canada: Routledge. pp. 136 - 160. ISBN 978-1-138-92396-6.

Keil, Petr; Storch, David; Jetz, Walter (2015): On the decline of biodiversity due to area loss

Nature Communications 6, Article number: 8837, DOI:10.1038/ncomms9837

[detail]

Kozáková, R.; Pokorný, Petr; Peša, Vladimír; Danielisová, Alžběta; Čuláková, Katarína (2015): Prehistoric human impact in the mountains of Bohemia. Do pollen and archaeological data support the traditional scenario of a prehistoric "wilderness"?

Review of Palaeobotany and Palynology 220:29-43.

Meduna, Petr (2015): Zabrušanská keramika v dnešním Sasku jako historická otázka, ASČ 19, 327-350

[detail]

Novák, Jan; Svoboda, Jiří; Šída, Petr; Prostředník, Jan; Pokorný, Petr (2015): A charcoal record of Holocene woodland succession from sandstone rock shelters of North Bohemia.

Quaternary International 366: 25–36 doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.08.042

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2015): Landscape as a topic, terrain and problem of contemporary social sciences: Anthropological reading of landscape

In: Blažková, Tereza. Krajina jako antropologická čítanka. Praha: TOGGA. s. 7-18. ISBN: 978-80-7476-039-6. [detail]

Pokorný, Petr; Chytrý, Milan; Juřičková, Lucie; Sádlo, Jiří; Novák, Jan; Ložek, Vojen (2015): Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic?

The Holocene 25: 716-726

Říha, Cyril (2015): Cesty vprostřed stromů

In: Jan Šépka - Mirka Tůmová, Jak se dělá město, PROSTOR, Praha 2015, str. 622-627, ISBN 978-80-87064-15-3.

Říha, Cyril; a kol., (2015): Životní prostor budovaného státu

in: Milena Bartlová – Jindřich Vybíral et al., Building a State. The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design, Praha 2015, s. 155–163.

Steiner, Jakub; Stewart, Colin (2015): Price Distortions under Coarse Reasoning with Frequent Trade

J. Econ. Theory 159, 574-595.

Storch, David (2015): Fylogeneze ptáků - Vyřešeno?

Vesmír 94 (145): 556-563 [detail]

Svoboda, Jiří; Hladilová, Š.; Horáček, Ivan; Kaiser, J.; Králík, M.; Novák, Jan; Novák, M.; Pokorný, Petr; Smolíková, L.; Zikmund, T. (2015): Dolní Věstonice IIa: Gravettian microstratigraphy, environment, and the origin of baked clay production in Moravia.

Quaternary International 359-360:195-210

Šída, Petr; et al., (2015): Gravettské osídlení v Lubné

Katalogy nálezů do roku 1960, FAP 42. Praha.

Šída, Petr; Sázelová, S. ; Havlíček, P.; Smolíková, L.; Hlaváč, J. (2015): Lower and Middle Pleistocene Sediment Sequence with Archaeological Finds in Horky nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav/CZ)

Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 283-302.

Šímová, Irena; Violle, C.; Kraft, N.J.B.; Storch, David; Svenning, Jens-C.; Boyle B., ; Donoghue II, J.C.; Jørgensen, Peter M.; McGill, Brian J.; Morueta-Holme, Naia; et al., ; Enquist, Brian J. (2015): Shifts in trait means and variances in North American tree assemblages: species richness patterns are loosely related to the functional space

Ecography 38: 649–658. Editor's choice

Učník, Ľubica; Chvatík, Ivan; Williams, Anita (2015): Asubjective Phenomenology: Jan Patočka's Project in the Broader Context of his Work

Nordhausen : Bautz, ISBN 978-3-88309-993-4 (Libri nigri. 41) [detail]

Varadzinová, Lenka; Varadzin, Ladislav ; Bajer, Aleš; Lisá, Lenka; Pacina, Jan; Pokorný, Petr (2015): Tracing Post-depositional Processes at Mesolithic Occupation Sites in Central Sudan: View from the Site of Sphinx (SBK.W-60) at Jebel Sabaloka.

Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology (IANSA) VI/2:133-150.

Vondrák, D.; Prach, Jindřich; Houfková, P. (2015): Sedimenty postglaciálních jezer v ČR – unikátní přírodní archívy (českou) limnologií přehlížené

In: Rádková, V., Bojková, J. (eds.): XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“. ČLS a Masarykova univerzita v Brně, Brno, s. 162-167.

Vopěnka, Petr; Větrovcová, Marie (2015): Introduction to General Topology and Its History up to 1960

Praha, Vyšehrad. 1. vyd. ISBN 978-80-7429-610-9, 290 s.
Červený Kostelec, Pavel Mervart. 2. vyd. ISBN 978-80-7465-144-1, 290 s.

Weiser, M.; Smyčka, Jan (2015): Simple model for influence of habitat resource availability on lateral clonal spread

Proceedings of the Royal Society B.

Zeman, Jan (2015): Bernard Bolzano - On the Mathematical Method.

The Philosophical Journal, 63, 2015, No. 2, pp. 307—310.

https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:fef54016-ba75-47ed-b4de-6bd0e57561a8?article=uuid:33cb9516-1a36-4e8f-ad7a-9669eee9b5b3 [30. 11. 2021]. Review

Zeman, Jan (2015): Bolzano's Mathematical Improvements.

In: Bečvář, J., Bečvářová, M. (eds.), 36. International Conference History of Mathematics, Poděbrady City, Poděbrady, 21. - 25. 8. 2015. Prague, 2015, pp. 205—208.

https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/konference%20HM%2036%20-%20text.pdf [30. 11. 2021].