Lidé

Ředitel CTS, ředitel univerzitní části

Pokorný, Petr (ředitel) [detail]

Biolog. Zabývá se kvartérní paleoekologií, vývojem vegetace a krajiny.

email: pokorny@cts.cuni.cz

Vedoucí akademické části

Frei, Jan (spoluředitel) [detail]

Filosof. Vedoucí Archivu Jana Patočky, spolupracuje na vydávání Sebraných spisů Jana Patočky.

email: frei@cts.cuni.cz

Členové CTS

Ajvaz, Michal [detail]

Filosof a spisovatel.

email: ajvaz@cts.cuni.cz

Cílek, Václav [detail]

Geolog a esejista.

email: cilek@gli.cas.cz

Eiseltová, Martina

Správce rozpočtu. Členka Českého Ramsarského výboru a Národní zástupkyně ve Vědecko-technickém panelu Ramsarské úmluvy o mokřadech.

email: eiseltova@cts.cuni.cz

Fulínová, Eliška [detail]

Filosofka, badatelka v oblasti fenomenologické filosofie a myšlení antického Řecka.

email: fulinova@cts.cuni.cz

Gavenčiak, Tomáš [detail]

Teoretický informatik. Zabývá se komplexními existenčními riziky a dlouhodobou bezpečností umělé inteligence.

email: gavenciak@cts.cuni.cz

Haluzík, Radan [detail]

Sociální antropolog. Zabývá se sociálním životem věcí a architektury, městem a jeho vnitřními periferiemi, jakož i nacionalismem a válečnými konflikty.

email: haluzik@cts.cuni.cz

Hošek, Jan [detail]

Geolog. Zabývá se interpretací čtvrtohorního geologického záznamu.

email: johan.hosek@gmail.com

Hudík, Marek [detail]

Ekonom. Zabývá se institucionální ekonomií, teorií her a metodologií vědy.

email: hudik@cts.cuni.cz

Chvatík, Ivan [detail]

Filosof, fenomenolog. Zakladatel a vedoucí Archivu Jana Patočky, řídí vydávání děl Jana Patočky.

email: chvatik@cts.cuni.cz

Konopásek, Zdeněk [detail]

Sociolog. Na poli vědních studií (STS) se zabývá zejména složitými vztahy mezi vědou a politikou, expertízou a demokracií.

email: konopasek@cts.cuni.cz | osobní web: http://zdenek.konopasek.net

Kotecký, Roman [detail]

Matematický fyzik. Zabývá se matematikou a fyzikou fázových přechodů.

email: kotecky@cts.cuni.cz

Kouba, Pavel [detail]

Filosof. Vychází z Husserlovy a Heideggerovy fenomenologie. Zaměřuje se na aktuální problémy fenomenologické a hermeneutické filosofie

email: koubap@cts.cuni.cz

Kůrka, Petr [detail]

Matematik. Zabývá se složitostí dynamických systémů, symbolickou dynamikou, celulárními automaty a číselnými soustavami.

email: kurka@cts.cuni.cz | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~kurka

Kvíčalová, Anna [detail]

Religionistka a historička.

email: kvicalova@cts.cuni.cz

Langerová, Veronika

email: langerova@cts.cuni.cz

Makovský, Jan [detail]

Filosof, historik vědy, zabývá se otázkou spojitosti a nekonečna, zvláště pak v myšlení ranného novověku

email: makovsky@cts.cuni.cz

Matoušek, Alexander [detail]

Historik umění, filosof. Zajímá se o fenomenologii, religionistiku, teorii a historii umění.

email: matousek@cts.cuni.cz

Matysková, Hana [detail]

Na mateřské dovolené.

email: chmelova@cts.cuni.cz

Mottl, Ondřej [detail]

Výzkumník se zaměřením hlavně na kvantitativní ekologii, makroekologii, paleoekologii a komunitní ekologii s zájmem o datovou vědu. V současnosti pracuje na vývoji špičkových nástrojů pro studium globálních biodiverzitních vzorců a snižování bariér vědeckého zkoumání.

email: mottl@cts.cuni.cz

Pauknerová, Karolína [detail]

Antropoložka a archeoložka.

email: pauknerova@cts.cuni.cz

Pavlovičová, Soňa

email: pavlovicova@cts.cuni.cz

Říha, Cyril [detail]

Filosof a teoretik architektury. Zabývá se především výzkumem současných měst.

email: riha@cts.cuni.cz

Smyčka, Jan [detail]

Evoluční biolog. Zabývá se především procesem vzniku a zániku druhů, jejich areálů a ekologických charakteristik.

email: smycka@cts.cuni.cz

Storch, David [detail]

Biolog a ekolog. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a evoluční ekologií.

email: storch@cts.cuni.cz | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~storch/

Šímová, Irena [detail]

Bioložka, především ekoložka a botanička. Zabývá se možnými mechanismy, které jsou zodpovědné za variabilitu v počtu druhů na různých prostorových úrovních.

email: simova@cts.cuni.cz

Šizling, Arnošt L. [detail]

Biolog a ekolog.

email: sizling@cts.cuni.cz

Švandová, Ladislava [detail]

Archivářka Archivu Jana Patočky, editorka Patočkových sebraných spisů.

email: ladka@cts.cuni.cz

Telenský, Tomáš [detail]

Ornitolog a ekolog. Zabývá se populační ekologií ptáků, zejména demografií, příčinami změn početnosti a modelováním jejich rozšíření.

Tószögyová, Anna [detail]

Bioložka a ekoložka. Zabývá se makroekologickými patrnostmi.

email: toszogyova@cts.cuni.cz

Tureček, Petr [detail]

Evoluční biolog. Zabývá se především evolucí kultury.

email: petr.turecek@natur.cuni.cz

Turek, Jan [detail]

Archeolog zabývající se obdobím neolitu a eneolitu. Taktéž tajemník CTS.

email: turek@cts.cuni.cz