Bibliography of members of CTS

all | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1986 | 1982 | 0000

(ed.) a kol., ; Haluzík, Radan (2020): Město naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy.

Praha: Academia. 400 s.

(ed.), ; Makovský, Jan (2019): Leibniz et leibnizianismes, Hors-série,

Filosofický časopis, Praha, Filosofia, p. 220.

Abraham, Vojtěch; Kuneš, Petr; Petr, L.; Svobodová-Svitavská, H.; Kozáková, R.; Jamrichová, Eva; Švarcová, M. G.; Pokorný, Petr (2016): A pollen-based quantitative reconstruction of the Holocene vegetation updates a perspective on the natural vegetation in the Czech Republic and Slovakia

Preslia 88: 409-434

Abraham, Vojtěch; Man, M.; Theuerkauf, Martin; Pokorný, Petr; Bobek, Přemysl; Novák, Jan (2023): Spatially explicit, quantitative reconstruction of past vegetation based on pollen or charcoal data as a tool for autecology of trees.

Landscape Ecology 38: 1747-1763.

Adams, Stefan; Kotecký, Roman ; Müller, Stefan (2013): Finite range decomposition for families of gradient Gaussian measures

Journal of Functional Analysis, 264: 169–206

Ajvaz, Michal (1994): Znak a bytí. Úvahy nad Derridovou grammatologií.

Praha, Filosofia

Ajvaz, Michal (2003): Světelný prales. Úvahy o vidění.

Praha, OIKOYMENH

Ajvaz, Michal (2006): Příběh znaků a prázdna

Brno, Druhé město [detail]

Ajvaz, Michal (2007): Znak, sebevědomí a čas. Dvě studie o Derridově filosofii

Praha, Filosofia [detail]

Ajvaz, Michal (2007): Maurice Merleau-Ponty: An Attempt at a Synthesis of Phenomenology and Structuralism

In: J. Fehr, P. Kouba (eds.), Dynamic Structure. Language as an Open System. Praha, Litteraria Pragensia.

Ajvaz, Michal (2009): Hölderlin on Memory

In: L. Doležalová (ed.), Strategies of Remembrance. From Pindar to Hölderlin. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing.

Ajvaz, Michal (2010): Co je poetičnost?

Svět literatury 41

Ajvaz, Michal (2012): Cesta k pramenům smyslu. Genetická fenomenologie Edmunda Husserla.

Praha, Filosofia, ISBN 978-80-7007-375-9

Ajvaz, Michal (2013): Výzvy meziprostoru

Prostor, XXXI, 100, ISSN 0862-7045, s. 39 – 45

Ajvaz, Michal (2017): Kosmos jako sebeutváření

Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec. ISBN 978-80-7465-266-0.

Ajvaz, Michal (2023): Dynamický logos. O významové stavbě světa.

Praha, Filosofia.

Ajvaz, Michal; Havel, Ivan M. (2008): Snování

Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-86818-71-9, 208 stran [detail]

Ajvaz, Michal; Havel, Ivan M. (2010): Sindibádův dům

Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 288 stran, ISBN 978-80-87378-32-8 [detail]

Ajvaz, Michal; Havel, Ivan M. (2017): Pokoje u moře

Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart.

Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína (2018): Úvod.

in: Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína & al. 2018. Spor o proces a událost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 9-20, ISBN 978-80-7465-317-9.

Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína; Strobachová, Ingrid; Hudík, Marek; Pokorný, Petr; Kůrka, Petr; Trlifajová, Kateřina; Větrovcová, Marie; Velický, Bedřich (2018): Spor o proces a událost,

Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2018. ISBN 978-80-74653-17-9.

Albert , B. M.; Pokorný, Petr (2012): Pollen taphonomy and hydrology at Vranský potok versus Zahájí alluvial pollen sites: Methodological Implications for cultural landscape reconstruction in the Peruc sandstone area, Czech Republic.

IANSA 3 (1/2012):85-101.

Andersson, David Emanuel; Hudík, Marek (2021): The Austrian School and the Theory of Markets.

In: The Palgrave Handbook of the History of Human Sciences. Singapore: Palgrave Macmillan.

Balcar, Bohuslav; Doucha, Michal; Hrušák, Michael (2014): Base Tree Property

Springer, January 2014, DOI 10.1007/s11083-013-9316-2

Balcar, Bohuslav; Franěk, František (1997): Structural properties of universal minimal dynamical systems for discrete semigroups

Trans. Amer. Math. Soc. 349, 1697-1724

Balcar, Bohuslav; Hernandez-Hernandez, F.; Hrusak, M. (2004): Combinatorics of dense subsets of the rationals

Fundamenta Mathematicae 183, 59-80

Balcar, Bohuslav; Jech, Thomas (2006): Weak distributivity, a problem of von Neumann and the mystery of measurability

The Bulletin of Symbolic Logic 12, str. 241-266

Balcar, Bohuslav; Jech, Thomas (2006): Weak distributivity, a problem of von Neumann and the mystery of measurability

The Bulletin of Symbolic Logic, Volume 12, Number 2, 241-266

Balcar, Bohuslav; Jech, Thomas (2008): Contributions to the Theory of Weakly Distributive Complete Boolean Algebras

In: Andrzej Mostowski and foundational studies, str. 144-150, IOS Press, Amsterdam, ISBN 978-1-58603-782-6

Balcar, Bohuslav; Jech, Thomas; Pazák, Tomáš (2005): Complete CCC Boolean Algebras, the Order Sequential Topology and a Problem of John von Neumann

Bulletin of the London Mathematical Society 37, 885-898.

Balcar, Bohuslav; Pazák, Tomáš (2009): Quotients of Boolean algebras and regular subalgebras

Archive for Mathematical Logic

Balcar, Bohuslav; Štěpánek, P. (2000): Teorie množin

Druhé opravené a rozšířené vydání, Academia [detail]

Bártová, Klára; Valentová, Jaroslava (2012): Evolutionary perspective of same-sex sexuality: Homosexuality, and homosociality revisited

Anthropologie – International Journal of the Science of Man 50, 1, 61-70
http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/downloads/articles/Bartova_2012_p61-70.pdf

Bartůněk, Vilém; Švecová, Marie; Šída, Petr; Kuchař, Martin; Dobrovolný, Kryštof; Matějka, Pavel; Pokorný, Petr; Černá, Eva (2017): Obtaining Black Carbon - A Simple Method for the Safe Removal of Mineral Components from Soils and Archaeological Layers.

Archaeometry 59: 346-355.

Beneš, Jaromír; Pokorná, Adéla; Starcová, M.; Ptáková, M.; Pokorný, Petr; Vostrovská, I.; et al., (2022): Archaeobotany in Czechia and beyond: the past and present of the discipline.

Nakladatelství Jihočeské university v Českých Budějovicích a Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. České Budějovice a Praha.

Beneš, Jaromír; Pokorný, Petr (2008): Bioarchaeology in the Czech Republic

(eds.) Přírodovědecká fakulta JČU v Českých Budějovicích a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 518 pp. [detail]

Bergfjord , C.; Karg, Sabine; Rast-Eicher , A.; Nosch , M.-L.; Mannering , U.; Allaby , R.; Murphy , B. M.; Holst , B. (2010): Is It Really Flax? On The Identification of Bast Fibers.

Science 328, 1634.

Bešta, T.; Novák, Jan; Dreslerová, D.; Jankovská, Vlasta; Bernardová , A.; Lisá, Lenka; Valentová, D. (2015): Mid-Holocene history of a central European lake: Lake Komořany, Czech Republic

Boreas 44: 563-574

Bieniek , A.; Pokorný, Petr (2005): A new find of macrofossils of feather grass (Stipa) in an Early Bronze Age storage pit at Vliněves, Czech Republic: local implications and possible interpretation in a Central European context

Vegetation history and Archaeobotany, 14: 295-302

Binter, Jakub; Leongómez, Juan David ; Moyano, Nieves; Valentová, Jaroslava; Klapilová, Kateřina (2012): Sex differences in the incidence of sexual fantasies focused on evolutionary relevant objects

Anthropologie – International Journal of the Science of Man 50, 1, 83-93
http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/downloads/articles/Binter_2012_p83-93.pdf

Biskup, Marek; Borgs, Christian; Chayes, J. T.; Kleinwaks, L.; Kotecký, Roman (2000): A general theory of Lee-Yang zeros in models with first-order phase transitions

Physical Review Letters, 84: 4794-8

Biskup, Marek; Borgs, Christian; Chayes, J. T.; Kleinwaks, L.; Kotecký, Roman (2004): Partition function zeros at first-order phase transitions: A general analysis

Commun. Math. Phys., 251: 79-131

Biskup, Marek; Borgs, Christian; Chayes, J. T.; Kotecký, Roman (2004): Partition function zeros at first-order phase transitions: Pirogov-Sinai theory

Jour. Stat. Phys., 116: 97-155

Biskup, Marek; Chayes, J. T.; Kotecký, Roman (2002): On the formation/dissolution of equilibrium droplets

Europhys. Letters, 60: 21-27

Biskup, Marek; Chayes, J. T.; Kotecký, Roman (2003): Critical region for droplet formation in the two-dimensional Ising model

Commun. Math. Phys., 242: 137-183

Biskup, Marek; Kotecký, Roman (2006): Forbidden gap argument for phase transitions proved by means of chessboard estimates

Commun. Math. Phys., 264: 631-656

Biskup, Marek; Kotecký, Roman (2007): Phase coexistence of gradient Gibbs states

Probability Theory and Related Fields, 139: 1-39

Biskup, Marek; Kotecký, Roman (2010): True nature of long-range order in a plaquette orbital model

Journal of Statistical Mechanics, P11001

Biskup, Marek; Lin, J. (2019): Sharp asymptotic for the chemical distance in long-range percolation.

Random Structures and Algorithms, 2019, 55 (3), 560-583. ISSN 1042-9832. DOI 10.1002/rsa.20849.

Biskup, Marek; Procaccia, E.B. (2019): Shapes of drums with lowest base frequency under non-isotropic perimeter constraints

Transactions of the American Mathematical Society, 2019, 372 (1), 71-95. ISSN 0002-9947. DOI 10.1090/tran/7532.

Blonder, B.; Buzzard, V.; Šímová, Irena; et al., ; Enquist, Brian J. (2012): The leaf-area shrinkage effect can bias paleoclimate and ecology research

American Journal of Botany, 99: 1756-1763.

Blonder, B.; Enquist, Brian J.; Graae, B.J.; Kattge, J.; Maitner, B.S.; Morueta-Holme, Naia; Ordonez, A.; Šímová, Irena; Singarayer, J.; Svenning, Jens-C.; Valdes, P.J.; Violle, C. (2018): Late Quaternary climate legacies in contemporary plant functional composition

Global Change Biology, 24(10), 4827-4840. doi.org/10.1111/gcb.14375.

Bob, Petr (2003): Dissociation and Neuroscience: History and New Perspectives

International Journal of Neuroscience nr.116, str. 903-914

Bob, Petr (2004): Dissociation and dreaming

Journal of Sleep Research nr.13, str. 81-81

Bob, Petr (2004): Dissociative processes, multiple personality and dream functions

American Journal of Psychotherapy nr.58, str. 139-149

Bob, Petr (2004): Meta-analysis: An applications-oriented introduction

Československá psychologie, str. 186-187

Bobek, Přemysl; Svobodová-Svitavská, H.; Pokorný, Petr; Šamonil, Pavel; Kuneš, Petr; Kozáková, R.; Abraham, Vojtěch; Klinerová, T.; Švarcová, M. G.; Jamrichová, Eva; Krauseová, E.; Wild, J. (2019): Divergent fire history trajectories in Central European temperate forests revealed a pronounced influence of broadleaved trees on fire dynamics

Quaternary Science Reviews 222. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.105865

Bohdalková, Eliška; Tószögyová, Anna; Šímová, Irena; Storch, David (2021): Universality in biodiversity patterns: variation in species–temperature and species–productivity relationships reveals a prominent role of productivity in diversity gradients

Ecography 44: 1366-1378. https://doi.org/10.1111/ecog.05613

Borgs, Christian; Kotecký, Roman (1990): A Rigorous Theory of Finite Size Scaling at First Order Phase Transitions,

Journ. Stat. Phys. 61, 79-119.

Borgs, Christian; Kotecký, Roman (1992): Finite-Size Effects at asymmetric first-order phase transitions,

Phys. Rev. Lett. 68, 1734-1737.

Boriová, S.; Slanina, František (2011): Dynamical phase transitions in Hegselmann-Krause model of opinion dynamics and consensus

European Physical Journal B, Volume: 79 Pages: 99-106 Year: 2011 DOI: 10.1140/epjb/e2010-10568-y [detail]

Brejcha, J.; Tureček, Petr; Kleisner, Karel (2021): Perception-driven dynamics of mimicry based on attractor field model.

Interface Focus, 11(3), 20200052. (Shared first authorship)

Brož, Luděk; Stöckelová, Tereza; Konopásek, Zdeněk (2015): Symetrie je často stranická: Rozhovor se Zdeňkem Konopáskem

Cargo - Journal for Cultural and Social Anthropology, (1-2): 117-132. [detail]

Carvalheiro , L.; Kunin, William, E.,; Keil, Petr (2013): Biodiversity declines and biotic homogenization have slowed down for NW-European pollinators and plants

Ecology Letters, 16: 870-878

Čejka , T.; Čačaný, J.; Horsák , M.; Juřičková, Lucie; Buďová, Jana; Duda, M.; Holubová, Anna; Horsáková, Veronika; Jansová, Anna; Kocurková, A.; Korábek, Ondřej; Maňas, Michal; Říhová, Dagmar; Šizling, Arnošt L. (2015): Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslo

David, Kocman; Paleček, Jan (2007): Mezi kvalitativním výzkumem a normativním hodnocením

Biograf 43-44/, str. 113-120

Delvenne, J. CH.; Kůrka, Petr; Blondel, V. D. (2006): Decidability and universality in symbolic dynamical systems

Fundamenta Informaticae 74(4), 463-490

Dixon, A.F.G.; Honěk, A.; Keil, Petr; Kotela, M.A.A.; Šizling, Arnošt L.; Jarošík, V. (2009): Relationship between the minimum and maximum temperature thresholds for development in insects

Functional Ecology, 23:257-264, doi: 10.1111/j.1365-2435.2008.01489.x.

Dobrushin, Roland L.; Kotecký, Roman ; Shlosman, Senya (1992): The Wulff construction: a global shape from local interactions,

American Math. Soc., Translations Of Mathematical Monographs 104, Providence, Rhode Island.

Dohnal, Jiří; Hošek, Jan; Houfková, P.; Chvojka, Ondřej; Lisá, Lenka; Pokorný, Petr; Prach, Jindřich; Šída, Petr; Vondrák, D. (2016): Sedimentary development of the Late Glacial lakes near Veselí nad Lužnicí (South Bohemia).

Geoscience Research Reports, 49, 157-164.

Doležalová, Lucie (2007): Reception and its Varieties. Reading, Re-Writing, and Understanding Cena Cypriani in the Middle Ages

Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier, ISBN 978-3-88476-917-1 [detail]

Doležalová, Lucie (2007): Biblia quasi in saculo: Summarium Biblie and other medieval Bible mnemonics

Medium Aevum Quotidianum nr.56, str. 5-35

Drvotová (Hrabáková), Magda (2004): Novohradské Hory (Mts.) from the point of view of malacozoology: its position within the province of South Bohemian oreophyticum

Silva gabreta (10): 107-124, Vimperk

Drvotová (Hrabáková), Magda (2008): Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts

Parnassia, č.3., 79 pp., 16 tab.

Duda, Pavel (2015): Pygmejové pohledem evoluční biologie

In: Hroníková, Linda; Schierová, Zuzana a kol. Pygmejové: Nejmenší lidé pohledem antropologie. Academia, Praha.

Duda, Pavel; Zrzavý, Jan (2013): Evolution of life history and behavior in Hominidae: Towards phylogenetic reconstruction of the chimpanzee–human last common ancestor

Journal of human evolution, 65(4), 424-446.

Duda, Pavel; Zrzavý, Jan (2016): Human population history revealed by a supertree approach

Scientific Reports, 6, 29890. [detail]

Enquist, Brian J.; Feng, X.; Boyle B., ; ..., ; Šímová, Irena; et al., (2019): The commonness of rarity: Global and future distribution of rarity across land plants.

Science Advances 5, eaaz0414 (2019). DOI:10.1126/sciadv.aaz0414 (Part of a Transformation in Climate and Biodiversity Special Feature)

Etienne, R. S.; Cabral, J. S. ; Hagen, O. ; Hartig, F. ; Hurlbert, A. H. ; Pellisier, L.; Pontarp, M. ; Storch, David (2019): ). A minimal model for the latitudinal diversity gradient suggests a dominant role for ecological limits

American Naturalist 194: E122-E123.

Fanta, Václav; Šálek, M.; Zouhar, J.; Storch, David (2018): Equilibrium dynamics of European pre-industrial populations: The evidence of carrying capacity in human agricultural societies.

Proceedings of the Royal Society B: 20172500.

Ferenc M., ; Sedláček, Ondřej; Fuchs, Roman; Hořák D., ; Storchová, L.; Fraissinet, M.; Storch, David (2018): . Large-scale commonness is the best predictor of bird species presence in European cities.

Urban Ecosystems 21: 369-377.

Filipović, D.; Meadows, J.; Corso, M. D.; Pokorný, Petr; a kol., (2020): New AMS 14C dates track the arrival and spread of broomcorn millet cultivation and agricultural change in prehistoric Europe.

Scientific Reports 10, 13698.

https://doi.org/10.1038/s41598-020-70495-z

Fišerová, Jindra; Musil, P.; Šizling, Arnošt L. (2003): Mute Swan (Cygnus olor) - habitat preference in breeding season in the Třeboňsko Biosphere Reserve

Sylvia, 39: 107-118. In Czech.

Flašarová, K.; Strouhalová, B.; Šefrna, L.; Verrecchia, E.; Lauer, T.; Juřičková, Lucie; Ložek, Vojen; Kolařík, P. (2019): Multiproxy evidence of Middle and Late Pleistocene environmental changes in the loess-paleosol sequence of Bůhzdař (Czech Republic)

Quaternary International, 2019, ISSN 1040-6182. DOI 10.1016/j.quaint.2019.10.004.

Flousek, Jiří; Gramsz, Bozena; Telenský, Tomáš (2015): Breeding Bird Atlas of Krkonoše Mountains 2012 – 2014.

Správa KRNAP Vrchlabí, Dyrekcja KPN Jelenia Góra.

Flousek, Jiří; Telenský, Tomáš ; Hanzelka, Jan; Reif, Jiří (2015): Population Trends of Central European Montane Birds Provide Evidence for Adverse Impacts of Climate Change on High-Altitude Species.

PLOS ONE, 10, e0139465.

Formenti, Enrico; Kůrka, Petr (2007): Subshift attractors of cellular automata

Nonlinearity 20, 105-117

Formenti, Enrico; Kůrka, Petr; Zahradník, O. (2010): A search algorithm for subshift attractors of cellular automata

Theory of Computing systems. 46:479-498

Frei, Jan (2006): Jakob von Uexküll: Nauka o významu

In: Umwelt a koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla, str. 11-69, Pavel Mervart, Červený Kostelec, ISBN 80-86818-24-1 (překlad)

Frei, Jan (2007): Josef Pieper: Co znamená filozofovat?

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, ISBN 80-7195-023-3 (překlad)

Frei, Jan (2008): Opfer und Hingabe. Weisen der Tranzendenz bei Jan Patočka

Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft (TU Dresden) – Rundbrief Nr. 31/32, str. 83-86, ISSN 1865-1186 (tištěná verze), 1865-1194 (elektronická verze)

Frei, Jan (2009): Nitrosvětské účely, transcendentní motiv. K Patočkovu pojmu oběti

Filosofický časopis 57,č. 4, str. 507-521, ISSN 0015-1831

Frei, Jan (2011): Odcizené nitro, nebo zúžené vědomí? K reakci M. Rittera na článek J. Puce

Reflexe 39, 2010, s. 105-114, ISSN 0862-6901

Frei, Jan (2012): „La forma matura del Cristianesimo demitizzato“ – perché?

In: Leússein – rivista di studi umanistici 5, 2012, č. 1, str. 65-71, ISBN 978-88-6022-197-1

Frei, Jan (2013): Ke dvěma východiskům filosofického tázání po Bohu

In: Acta Universitatis Carolinae – Theologica 3, 2013, č. 1, ISSN 1804-5588

Frei, Jan (2015): Karl Rahner: Zkušenost Ducha

In: Ignaciánská spiritualita a fenomén kultury, Olomouc (Refugium Velehrad-Roma), ISBN 978-80-7412-211-8, ISSN 1804-3380 (Miscellanea Jesuitica V), str. 198-223

Frei, Jan (2015): Odevzdání a sebenalezení. Úkon transcendence v Patočkových textech ze šedesátých let

In: V. Leško, R. Stojka a kol., Patočka a filozofia 20. storočia, Košice (Filozofická fakulta UPJŠ), ISBN 978-80-8152-308-3, str. 553-574

Frei, Jan (2015): Eric Voegelin: Zkušenost a symbol. Texty z let 1960-1977

Brno (CDK), ISBN 978-80-7325-351-6, 231 s.

Frei, Jan (2017): Distance od jsoucna, poslání k jsoucnu. K Patočkovu Negativnímu platonismu a některým jeho interpretacím.

Filosofický časopis 65, 2017, str. 873-886.

Frei, Jan (2021): The hidden teacher: on Patočka’s impact on today’s Czech philosophy.

Studies in East European Thought, 73, pages 239–248 (2021). DOI 10.1007/s11212-020-09404-z

http://link.springer.com/article/10.1007/s11212-020-09404-z

Frei, Jan (2023): To live after death: Where? Patočka's "Phenomenology of the Afterlife" and its contexts,

in: Strandberg - Strandberg (eds.), Jan Patočka and the Phenomenology of Life after Death, Cham: Springer, to appear.

Frei, Jan; Němec, Václav (2020): Karl Jaspers: Plótinos, Praha: OIKOYMENH 2020, ISBN 978-80-7298-562-3

Překlad

Frei, Jan; Sladký, Pavel; Šimsa, Martin; (eds.), (2023): Humanismus v českém filosofickém a politickém myšlení. Patočka, Masaryk, jejich kritikové, interpreti a pokračovatelé.

Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2023 (v tisku)

Frei, Jan; Trlifajová, Kateřina (2016): Spor o pravdu

Nakladatelství Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-461-9. Odkaz na publikaci zde.

Fulínová, Eliška; Figura, Roman; Hladký, Vojtěch; Liepoldová, T.; Markoš, Anton (2022): Aristotle on the Generation of Animals

Mervart, Červený Kostelec, 460 p.

Fulínová, Eliška; Kvíčalová, Anna; (eds.), (2023): Anthropocentities: Guide to the Anthropocene World

(in prep.); Praha, Academia

Gamero, Anna; Brotons , L.; Brunner, Ariel; ..., ; Telenský, Tomáš ; et al., (2016): Tracking Progress Towards EU Biodiversity Strategy Targets: EU Policy Effects in Preserving its Common Farmland Birds.

Conservation Letters.

Gawedzki, Krzysztof; Kotecký, Roman ; Kupiainen, Antti (1988): Coarse-Graining Approach to First-Order Phae Transitions,

Journ. Stat. Phys. 47 701-724.

Gibas, Petr; Hodúlová, Tereza; Nyklová, Blanka; Pauknerová, Karolína (2020): Kutilství… DIY.

Sociologický ústav AV ČR: Praha. ISBN 978-80-7330-374-8.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2009): Mezi pravěkem a industriálem: několik poznámek k antropologii krajiny

Český lid 96(1), pp. 131-146. ISSN 009-0794.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2010): Město kolem Botiče: alternativní seminář z urbánní antropologie

Cargo, pp. 151-163. ISSN 1212-4923.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2019): Bydlet v krajině s hrozbou,

Vesmír (online), https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2019/10/bydlet-krajine-hrozbou.html, ISSN 0042-4544. (7.10.2019)

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2020): Kutilství: od „udělej si sám“ k DIY. Průvodce výstavou.

in: Gibas, Petr et al. Kutilství. Od "Udělej si sám" po DIY. Sociologický ústav AV ČR: Praha. ISBN 978-80-7330-378-5, pp. 81-113.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Pokorný, Petr (2020): Jak se nám místa mezi místy otevírala: Výpravy do vágního terénu jako vědecká metoda, hra i kratochvíle.

In: R. Haluzík (ed.), Město naruby. Vágní terén, vnitřní periférie a místa mezi místy. Academia, Praha. Pp. 71-79.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Stella, Marco (2011): Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things

Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN: 978-80-7465-010-9.

Giesecke , T.; Bennett , K.D.; Birks , H.J.B.; Bjune , A.E.; Bozilova , E.; Feurdean , A.; Finsinger , W.; Froyd , C.; Pokorný, Petr; Rösch , M.; Tonkov , S.; Valsecchi , V.; Wolters , S.; Seppä , H. (2011): The pace of Holocene vegetation change - testing for synchronous developments.

Quaternary Science Reviews, 30: 2805-2814.

Graham, Catherine H.; Storch, David; Macháč, Antonín (2018): Phylogenetic scale in ecology and evolution.

Global Ecology and Biogeography 27: 175-187.

Haluzík, Radan (2007): Hana Červinková: Playing Soldiers in Bohemia: An Ethnography of NATO Membership.

Recenze in: Sociologický časopis/Czech Sociological review 2007, 43 (1): 238-241.

Haluzík, Radan (2008): Kolaps nastává výbuchem: populární metafory pádu komunismu.

In: Pokorný Petr, Bárta Miroslav 2008. Něco překrásného se končí: kolapsy v přírodě i společnosti. Praha: Dokořán. s. 157-175.

Haluzík, Radan (2016): “Qui y a-t-il derriére tout ça?”: Révolutions et théries du complot en Europe de l’est.

Diogéne: Revue internationale des sciences humaines. No 249-250 (2015). ISBN 978-2-13-065090-4. [detail]

Haluzík, Radan (2017): O ambivalentní moci a násilí pouličního dramatu: od politiky karnevalu ke karnevalu politiky

In: Loewenstein Bedřich W., Hlavačka Milan, Šístek František – Násilí: jiná moderna. Praha: Historický ústav AVČR. ISBN: 978-80-7286-306-8. s. 51-86

Haluzík, Radan (2018): Proč jdou chlapi do války: Emoce a estetika u počátku etnických konfliktů.

Praha: Dokořán. 456 s.

Haluzík, Radan (2020): „It Was All a Big Theatre“: Velvet revolutions, ethnic conflicts, and conspiracy theories in Eastern Europe.

In: Diogenes – Vol. 62, issue 3-4, pp. 89-100. SAGE Journals.

Haluzík, Radan (2020): Venkov v antropocénu: Lokální domy v čase globálních sítí.

In: Pokorný P. a Storch D. (eds.) a kol. Antropocén. Praha: Academia, s. 476-507.

Haluzík, Radan (2021): Turbo-venkovy: Kam směřují zapadlé oblasti našeho světa?

In: Vesmír 100, 236, 2021/4.

Haluzík, Radan (2022): Self-Made Men - Architects of the Self: The New Houses and New Landscapes of the Western Balkans.

In: Český lid/ Czech Ethnological Journal 109: 299-327. https://doi.org/10.21104/CL.2022.03.02

Hanke, Miroslav; Kastnerová, Martina; Švantner, Martin; Větrovcová, Marie (2015): Stopování sémiotiky

Praha, Vyšehrad. 1. vyd. ISBN 978-80-7429-609-3. 223 s.
Červený Kostelec, Pavel Mervart. 2. vyd. ISBN 978-80-7465-142-7. 223 s.

Hanzelka, Jan; Telenský, Tomáš ; Reif, Jiří (2015): Patterns in long-term changes of farmland bird populations in areas differing by agricultural management within an Eastern European country.

Bird Study, 62, 315–330.

Hatton, Ian; Dobson, A. P.; Storch, David; Galbraith, E. D.; Loreau, M. (2019): Linking scaling laws across eukaryotes.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 116: 21616-21622.

Havel, Ivan M. (1996): Scale Dimensions in Nature

International Journal of General Systems 24(3) (1996), pp. 295-324

Havel, Ivan M. (1998): Otevřené oči a zvednuté obočí

Praha, Vesmír [detail]

Havel, Ivan M. (2005): Zvednuté obočí a zjitřená mysl

Praha, Dokořán [detail]

Havel, Ivan M. (2007): Po nás podoba (Esej o umělých lidech)

In: Umělá inteligence V. (V. Mařík a kol., eds.), Academia, Praha, s. 29–42.

Havel, Ivan M. (2007): Prožívání epizodických situací

In: Myseľ, inteligencia a život (V. Kvasnička, P. Trebatický, J. Pospíchal a J. Kelemen, eds.), Vydavateľstvo STU, Bratislava, s. 27-70.

Havel, Ivan M. (2008): Sixty years of cybernetics: Cybernetics still alive

Kybernetika 44, No 3, pp. 314-327

Havel, Ivan M. (2009): Seeing Numbers

In: Witnessed Years: Essays in Honour of Petr Hájek, (P. Cintula, Z. Haniková, V. Švejdar, eds.), Colledge Publications, London, pp. 71–86

Havel, Ivan M. (2011): Cestou k inteligenční singularitě

In: Hlavou zeď 2011. Úvahy nad civilizací a její budoucností., Praha, dybbuk, str. 183 - 217 [detail]

Havel, Ivan M. (2011): Seeing Numbers

In: The Best Writing on Mathematics 2011 (Edited by Mircea Pitici), Princeton University Press, Princeton 2011 [detail]

Havel, Ivan M. (2013): On the Way to Intelligence Singularity

In: Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, str. 3 - 26, DOI 10.1007/978-3-642-34422-0

Havel, Ivan M. (2013): Zjitřená mysl a kouzelný svět

Praha, Dokořán

[detail]

Havel, Ivan M. (2016): Model prožívaného času podle Petra Vopěnky

Filosofický časopis 64, No 4, pp. 539–560

Havel, Ivan M. (2017): Conversations across the Prison Wall

The Massachusetts Review, vol. LVIII (2017), No 3, pp 444–452.

Havel, Ivan M. (2018): Zápisky introspektora

Praha, OIKOYMENH. [ISBN: 978-80-7298-248-6] (kniha 112 s.).

Havel, Ivan M. (2019): 70 let podivné vědy

1 vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019, 248 s. 11933. ISBN 978-80-01-06667-6.

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2017): Vnímání pohybu: Reflektovaný a nereflektovaný pohled v souvislosti s architekturou

In: Kognícia a umelý život 2017 (recenzovaný zborník), Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, str. 64-70. ISBN 978-80-223-4346-6 [detail]

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2018): Umělá inteligence a umění

In: (Č. Šašinka et al., eds.): Kogníce a umělý život 2018, Floe, Brno 2018, s. 23-24. [ISBN 978-80-88123-24-8] (recenzovaný sborník). [detail]

Havlíček, Jan; Nováková, Lenka; Vondrová, Marta; Kuběna, Aleš; Valentová, Jaroslava; Roberts, Craig S. (2012): Olfactory perception is positively linked to Anxiety in young adults

Perception 41, 1246 – 1261, DOI:10.1068/p7244

Havlíček, Jan; Saxton, Tamsin K.; Roberts, Craig; Jozífková, Eva; Lhota, Stanislav; Valentová, Jaroslava; Flégr, Jaroslav (2008): He sees, she smells? Male and female reports of sensory reliance in mate choice and non-mate choice contexts

Personality and Individual Differences 45, 565-570

Havlíček, J.; Tureček, Petr; Velková, A. (2021): One but not two grandmothers increased child survival in poorer families in west Bohemian population,

1708–1834. Behav Ecol.

Hejl, Martin; Hejlová, Lenka; Říha, Cyril; et al., (2014): 2x100 mil. m2. Atomized modernity. On architecture of large housing complexes in Czechoslovakia 1914-2014,

katalog pro 14. mezinárodní bienále architektury v Benátkách, Praha. [detail]

Herben T., ; Suda, Jan; Klimešová, Jitka; Mihulka, Stanislav; Říha, Pavel; Šímová, Irena (2012): Ecological effects of cell-level processes: genome size, functional traits and regional abundance of herbaceous plant species

Annals of Botany, 110: 1357-1367.

Hermann, Tomáš; Figura, Roman; Hampl, Petr; Kocurek, Jakub; Musil, Jan; Nohejlová Zemková, Michaela; Ovčáčková, Lenka; Strnadová, Lucie; Laštovička, Josef; Štych, Přemysl; Pauknerová, Karolína; Slezáková, Simona (2021): Živá mapa dějin přírodních věd v českých zemích (specializovaná mapa)

https://www.historyofscience.cz/#mapa

Herrando, Sergi; Keller, Verena; Voříšek, Petr; ..., ; Telenský, Tomáš ; et al., (2017): High resolution maps for the second European Breeding Bird Atlas: a first provision of standardised data and pilot modelled maps.

Vogelwelt 137, 33–41.

Horáček, Ivan; Hošek, Jan (2015): Spraše včera a dnes.

Vesmír 94, 9, 488-491. ISSN 0042-4544

Horáčková, Jitka; Horsák , M.; Juřičková, Lucie (2014): Land snail diversity and composition in relation to ecological variations in Central European floodplain forests and history

Community Ecology, 15(1): 44-53.

Horáčková, Jitka; Juřičková, Lucie; Šizling, Arnošt L.; Jarošík, V.; Pyšek, Petr (2014): Invasiveness Does Not Predict Impact: Response of Native Land Snail Communities to Plant Invasions in Riparian Habitats

PLoS ONE 9(12): e114751. doi:10.1371/journal.pone.0114751

Horáčková, Jitka; Ložek, Vojen; Beran, L.; Juřičková, Lucie; Podroužková , Š.; Peterka , J.; Čech , M. (2014): Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)

Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. Online serial at http://mollusca.sav.sk 24-Apr-2014.

Horáčková, Jitka; Ložek, Vojen; Juřičková, Lucie (2014): List of malacologically treated Holocene sites with brief review of palaeomalacological research in the Czech and Slovak Republics

Quaternary International, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.03.007

Horsák , M.; Juřičková, Lucie; Horsáková, Veronika; Pokorná, Adéla; Pokorný, Petr; Šizling, Arnošt L.; Chytrý, Milan (2018): Forest snail diversity and its environmental predictors along a sharp climatic gradient in southern Siberia.

Acta Oecologica, https://doi.org/10.1016/j.actao.2018.02.009

Hambach, Ulrich; Horsák, Michal; Hošek, Jan; Lisá, Lenka; Moska, Piotr; Petr, Libor; Vejrostová, Lenka (2017): Middle Pleniglacial pedogenesis on the north-western edge of the Carpathian Basin: a multidisciplinary investigation of the pedo-sedimentary section Bíňa, SW Slovakia.

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 487, 321-339.

Hořák D., ; Sedláček, Ondřej; Tószögyová, Anna; Albrecht T., ; Ferenc M., ; Jelínek V., ; Storch, David (2011): Geographic variation in avian clutch size and nest predation risk along a productivity gradient in South Africa

Ostrich, 82 (3): 175-183. doi: 10.2989/00306525.2011.607863

Hořák D., ; Tószögyová, Anna; Storch, David (2015): Relative food limitation drives geographical clutch size variation in South African passerines: a large-scale test of Ashmole's seasonality hypothesis,

Global Ecology and Biogeography, 24 (4): 437-447. doi: 10.1111/geb.12261.

Hošek, Jan; Hambach, Ulrich; Lisá, Lenka; Matys Grygar, T.; Horáček, Ivan; Meszner, Sascha; Knésl, I. (2015): An integrated rock-magnetic and geochemical approach to loess/paleosol sequences from Bohemia and Moravia (Czech Republic): implications for the Upper Pleistocene paleoenvironment in central Europe.

Horáček, Ivan; Hošek, Jan (2015): An integrated rock-magnetic and geochemical approach to loess/paleosol sequences from Bohemia and Moravia (Czech Republic): implications for the Upper Pleistocene paleoenvironment in central Europe

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 418, 344-358.

Hošek, Jan; Horáček, Ivan (2019): Zakuklená doba ledová.

Živa 6, prosinec, 301-305. ISSN 0044-4812

Hošek, Jan; Lisá, Lenka; Bobek, Přemysl; Radoměřský, T. (2019): ‚Usselo soils‘ – the Late Glacial marker horizon discovered in Elbe region (central Bohemia, Czech Republic)

Geoscience Research Reports 52, 1, 63-70. 10.3140/zpravy.geol.2019.14.

Hošek, Jiří; Meduna, Petr (2011): Metallography of knives from the medieval village of Hrdlovka and the burial ground of Zlončice, Bohemia, in: J.Hošek, H. Cleere, L. Mihok (eds.), The Archaeolometallurgy of Iron. Recent developments

Hošek, Jan; Mrlina, J.; Rapprich, V.; Pokorný, Petr (2020): O vulkánech netušených. Nově objevené sopky v západních Čechách.

Vesmír 99:498-500.

Hošek, Jan; Pokorný, Petr; Kubovčík, Vlado; Žáčková, Pavla; Horáček, Ivan; Kadlec, Jaroslav; Rojík, Filip; Lisá, Lenka; Bačkuliaková, S. (2014): Late Glacial Climatic and Environmental Changes in Eastern-Central Europe: Correlation of Multiple Biotic and Abiotic Proxies from the Lake Švarcenberk, Czech Republic.

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 396: 155-172.

Hošek, Jan; Pokorný, Petr; Prach, Jindřich; Lisá, Lenka; Matys Grygar, T.; Knésl, I.; Trubač, J. (2017): Late Glacial erosion and pedogenesis dynamics: Evidence from high-resolution lacustrine archives and paleosols in south Bohemia (Czech Republic)

Catena 150, 1, 261-278.

Hošek, Jan; Pokorný, Petr; Prach, Jindřich; Šída, Petr; Křížek, Marek (2018): Fossil thermokarst in South Bohemia

Geoscience Research Reports, 51(2), 131-139.

Hošek, Jan; Pokorný, Petr; Šída, Petr; Prach, Jindřich (2013): Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, s. 126-131

Hošek, Jan; Prach, Jindřich; Křížek, Marek; Šída, Petr; Moska, Piotr; Pokorný, Petr (2019): Buried LateWeichselian thermokarst landscape discovered in the Czech Republic, central Europe

Boreas 48:988-1005.

Hošek, Jan; Radoměřský, T.; Křížek, Marek (2020): Late Glacial thermokarst phenomena on the northern margin of the Vienna Basin (Czech Republic).

Geoscience Research Reports, 53, 1, 65-72.

Hošek, Jan; Valenta, J.; Rapprich, V.; Hroch, T.; Turjaková, V.; Tábořík, P.; Pokorný, Petr (2019): Newly identified Pleistocene maars in Western Bohemia (Czech Republic)

Geoscience Research Reports 52: 89-96.

Hošek, Jan; Verčík, Marek; Pokorný, Petr; Beneš, Jaromír; Komárková, V.; Radoměřský, T.; Atanasoska, N.; Todoroska, V.; Ardjanliev, P. (2021): Geoarchaeological evidence on a Late Bronze Age earthquake, Ohrid Basin (North Macedonia).

Journal of Quaternary Science 36:1003-1012.

Hošková, K.; Neustupa, Jiří; Pokorný, Petr; Pokorná, Adéla (2022): Phylogenetic, ecological and intraindividual variability patterns in grass phytolith shape,

Annals of Botany 129:303–314.

Hošková, K.; Pokorná, Adéla; Neustupa, Jiří; Pokorný, Petr (2021): Inter- and intraspecific variation in grass phytolith shape and size: a geometric morphometrics perspective.

Annals of Botany 127:191-201.

Houdek, Petr; Bahník, Štěpán; Hudík, Marek; Vranka, Marek (2021): Selection effects on dishonest behavior,

Judgment & Decision Making, 16(2).

Houfková, P.; Bešta, T.; Bernardová , A.; Vondrák, D.; Pokorný, Petr; Novák, Jan (2016): Holocene climatic events linked to environmental changes at Lake Komořany Basin, Czech Republic.

The Holocene 27:1132-1145.

Hradcová, Dana; Synek, Michal (2020): Obdělávat svou zahradu: Spekulativní etika Maríi Puig de la Bellacasa

In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 56, č. 2, str. 259–275. doi:10.13060/csr.2020.009.

Hradcová, Dana; Synek, Michal (2020): The rest is noise: on describing cognitive multiplicity

In: Qualitative Research. 2020, First Published Online. ISSN 1468-7941. doi:10.1177/1468794120975987.

Hradcová, Dana; Synek, Michal; Holmerová, Iva; Zgola, Jitka (2020): Promoting the enjoyment of food in dementia care: The Bon Appetit intervention in care homes

In: Timely psychosocial interventions in dementia care: Evidence-based practice., London, Jessica Kingsley Publishers, pp. 244–259.

Hryniv, O.; Kotecký, Roman (2001): Surface tension and the Ornstein-Zernike behaviour for the 2D Blume-Capel model

Journal of Statistical Physics, 106: 431-476

Huang, Yuan; Chen, Kun; Deng, Youjin; Jacobsen, Jesper Lykke; Kotecký, Roman ; Salas, J.; Sokal, A. D.; Swart, Jan M. (2013): Two-dimensional Potts antiferromagnets with a phase transition at arbitrarily large q

In: Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, roč. 87, č. 1, nestránkováno.

Hubatová-Vacková, Lada (2005): Vnitřní zrak: Jan Evangelista Purkyně, laboratoř vizuality a moderní umění

Umění 6/53, str. 566-585

Hubatová-Vacková, Lada (2006): Pomalost krajky a speed současného umění

Art and Antiques

Hubatová-Vacková, Lada (2006): Věcné umění věci. DROOG design

Art&Antiques 7/8, str. 114-122

Hubatová-Vacková, Lada (2006): O paměti v Paměti

Art&Antiques 9, str. 78-81

Hubatová-Vacková, Lada; Pauknerová, Pavla; Říha, Cyril (2015): Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus,

Praha

Hubatová-Vacková, Lada; Říha, Cyril; (edd.), (2007): Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let,

VŠUP, Praha, ISBN 80-86863-21-2 [detail]

Hudík, Marek (2011): Why economics is not a science of behaviour,

Journal of Economic Methodology, 18(2):147–162.

Hudík, Marek (2014): Reference-Dependence and Marginal Utility: Alt, Samuelson, and Bernardelli,

History of Political Economy, 46(4) 2014:677-693.

Hudík, Marek (2015): 'Mises and Hayek Mathematized': Towards Mathematical Austrian Economics.

In Per Bylund and David Howden (eds.), The Next Generation of Austrian Economics: Essays in Honor of Joseph T. Salerno. Auburn: Mises Institute: 105-122.

Hudík, Marek (2015): A Preference Change or a Perception Change? A Comment on Dietrich and List,

International Journal of Game Theory 44(2) 2015: 425-431.

Hudík, Marek (2015): Homo Economicus and Homo Stramineus,

Prague Economic Papers 24(2): 154-172.

Hudík, Marek (2020): Equilibrium as Compatibility of Plans,

Theory and Decision, 89(3): 349-368.

Hudík, Marek (2020): The Marshallian Demand Curve Revisited,

European Journal of the History of Economic Thought, 27(1): 108-130.

Hudík, Marek (2021): Push factors of endogenous institutional change,

Journal of Economic Behavior & Organization, 189: 504-514.

Hudík, Marek; Bylund, Per L. (2021): Let's do it Frank's way: general principles and historical specificity in the study of entrepreneurship,

Journal of Institutional Economics, 17(6): 943-958.

Hudík, Marek; Chovanculiak, Robert (2018): Private Provision of Public Goods via Crowdfunding.

Journal of Institutional Economics. 14(1): 23-44.

Chayes, J. T.; Chayes, Lincoln; Kotecký, Roman (1995): The Analysis of the Widom-Rowlinson Model by Stochastic Geometric Methods,

Comm. Math. Phys. 172, 551-569.

Chu C. et. al. (73 authors including David Storch), (2019): Direct and indirect effects of climate on richness drive the latitudinal diversity gradient in forest trees

Ecology Letters 22: 245-255.

Chvatík, Ivan (2015): Jan Patočka´s Studies on Masaryk

In: Hagedorn, Ludger - Dodd, James (editors) The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Volume XIV. Religion, War and the Crisis of Modernity. A Special Issue Dedicated to the Philosophy of Jan Patočka. USA and Canada: Routledge. pp. 136 - 160. ISBN 978-1-138-92396-6.

Chvatík, Ivan; Frei, Jan (2008): Jan Patočka: Fenomenologické spisy I – Přirozený svět

Praha (OIKOYMENH a FILOSOFIA), ISBN 978-80-7298-307-0 (OIKOYMENH), 978-80-7007-275-2 (FILOSOFIA), 471s.

Chvatík, Ivan; Frei, Jan; Puc, Jan (2014): Jan Patočka: Fenomenologické spisy III/1 - Nitro a svět

Praha (OIKOYMENH), ISBN 978-80-7298-450-3, 341 s.

Chvatík, Ivan; Máchalová, Jana (2019): Příběhy slavných vil renesančního Říma

Chytráček, M.; Danielisová, Alžběta; Pokorný, Petr; Kočár, P.; Kyselý , René; Kyncl , T.; Sádlo, Jiří; Šmejda , L.; Zavřel , J. (2012): Rises and Falls of a Regional Power Center. An Overview of the Current State of Knowledge of the Prehistoric Fortified Area at Vladař in Western Bohemia.

Památky archeologické 103:273-338.

Iliffe, Steve; Wilcock, Jane; Synek, Michal; Carboch, Radek; Hradcová, Dana; Holmerová, Iva (2019): Case management for people with dementia and its translations: A discussion paper

Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, Vol. 18, No. 3, pp. 951–969. doi:org/10.1177/1471301217697802.

Isaac, Nick J. B.; Storch, David; Carbone C., (2011): Taxonomic variation in size-density relationships challenges the notion of energy equivalence

Biology Letters 7: 615-618

Izdebski, Adam; Guzowski, P.; Poniat, R.; Pokorný, Petr; Masi, A.; et al., (2022): Palaeoecological Data indicates land-use changes across Europe linked to spatial heterogeneity in mortality during the Black Death pandemic.

Nature Ecology & Evolution 6:297-306.

Jamrichová, Eva; Petr, L.; Jimenez-Alfaro, B.; Jankovská, Vlasta; Dudová, L.; Pokorný, Petr; Kołaczek, P.; Zernitskaya, V.; Čierniková, M.; Břízová, E.; Syrovátka, V.; Hájková, Petra; Hájek, M. (2017): Pollen-inferred millennial changes in landscape patterns at a major biogeographical interface within Europe

Journal of Biogeography, https://doi.org/10.1111/jbi.13038

Jankovská, Vlasta; Pokorný, Petr (2008): Forest vegetation of the last full-glacial period in the Western Carpathians (Slovakia and Czech Republic)

Preslia, 80: 307-324

Jankovská, Vlasta; Pokorný, Petr (2013): Reevaluation of the palaeoenvironmental record of the former Komořanské jezero lake: late-glacial and Holocene palaeolimnology and vegetation development in north-western Bohemia, Czech Republic.

Preslia 85:265-287.

Janovský , Z.; Smyčka, Jan; Smyčková, M.; Herben T., (2017): Pollinator preferences and flower constancy: is it adaptive for plants to manipulate them?

Biological Journal of the Linnean Society.

Jánská, Eva; Pauknerová, Karolína; Koropecká, Markéta (2017): Transnational Behaviour of Ukrainian Remitting Migrants.

Journal of Economic and Social Geography / Tijdschrift voor economische en sociale geografie. Volume 108, Issue 5, October 2017: pp. 656–668 DOI 10.1111/tesg.12243., ISSN 1467-9663.

Javůrková, Veronika; Šizling, Arnošt L.; Kreisinger, Jakub; Albrecht T., (2012): An Alternative Theoretical Approach to Escape Decision-Making: The Role of Visual Cues.

PLOS one, 7:e32522.

Jeschke, Felix (2012): Dracula on Rails: The Pressburgerbahn Between Imperial Space and National Body, 1867-1935

Central Europe, 10.1 (May 2012), 1-17

Jeschke, Felix (2014): „Poznejte svou vlast“: Železnice a vznik československého národního prostoru

Dějiny a současnost, 2 (14 February 2014), 14-17

Jeschke, Felix (2016): Mountain Men on Iron Horses: National Space in the Representations of New Railway Lines in Inter-War Czechoslovakia

Bohemia, 56(2)

Juřičková, Lucie; Beran, L.; Dvořák , L.; Hlaváč , J. Č.; Horsák , M.; Drvotová (Hrabáková), Magda; Maltz , T.; Pokryszko , B. (2005): Molluscs fauna of the Rychlebské Hory (Czech Republic)

Folia Malacologica 13 (1): 9 – 23.

Juřičková, Lucie; Horáčková, Jitka; Jansová, Anna; Ložek, Vojen (2013): Mollusc succession of a prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic)

The Holocene, 23(12): 1811-1823.

Juřičková, Lucie; Horáčková, Jitka; Ložek, Vojen (2014): Direct evidence of central European forest refugia during the last glacial period based on mollusc fossils

Quaternary Research, 82: 222–228.

Juřičková, Lucie; Horsák , M.; Horáčková, Jitka; Abraham, Vojtěch; Ložek, Vojen (2014): Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients

Quaternary Science Reviews, 93: 155–166.

Juřičková, Lucie; Ložek, Vojen; Čejka , T.; Dvořák , L.; Horsák , M.; Drvotová (Hrabáková), Magda; Míkovcová , A.; Šteffek , J. (2007): Molluscs of the Bukovské Vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve

Folia Malacologica 14(4): 203–215.

Juřičková, Lucie; Pokorný, Petr; Hošek, Jan; Horáčková, Jitka; Květoň, Jiří; Jansová, Anna; Zahajská, Petra; Ložek, Vojen (2017): Early postglacial recolonisation, refugial dynamics and the origin of a major biodiversity hotspot. A case study from the Malá Fatra mountains, Western Carpathians, Slovakia.

The Holocene https://doi.org/10.1177/0959683617735592

Juřičková, Lucie; Pokorný, Petr; Šída, Petr (2020): Ztracený šneků ráj.

Živa 5/2020: 255-257.

Juřičková, Lucie; Šída, Petr; Horáčková, Jitka; Ložek, Vojen; Pokorný, Petr (2020): The lost paradise of snails: Transformation of the middle-Holocene forest ecosystems in Bohemia, Czech Republic, as revealed by declining land snail diversity.

The Holocene 30:1254-1265.

Kalva, Zdeněk (2003): Actual infinity and horizon in scientific knowledge

Mathematisch-Physikalische Korrespondenz nr.212, str. 28-31

Kalva, Zdeněk (2004): Transdisciplinary aspects of diffusion and magnetocaloric effect

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry nr.76, str. 67-74

Kapustka, Katarína; Eigner, J.; Parkman, M.; Řezáč, M.; Přichystal, Antonín; Pokorný, Petr; Lisá, Lenka; Ptáková, M.; Světlík, Ivo; Kočárová, R.; Metlička, M.; Koštová, N. (2020): Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace.

Památky archeologické 111:5-59.

Kapustka, Katarína; Pauknerová, Karolína; Walls, Matthew (2019): Nálezová zpráva/Research report č. AMČR: C-201705710, Kokořínsko Landscape Project, season 2019

Kapustka, Katarína; Pauknerová, Karolína; Walls, Matthew (2021): Nálezová zpráva/Research report č. AMČR: C-202109056, Kokořínsko Landscape Project season 2021

Excavation of the rock shelters Diamond and Dome, Institute of Archaeology, CAS, Prague

Karg, Sabine (2007): Medieval Food Traditions in Northern Europe

PNM Series of the National Museum of Denmark. Studies in Archaeology and History 12. Copenhagen, 230 pages.

Karg, Sabine (2011): FLAX – New research on the cultural history of the useful plant

Linum usitatissimum L. Vegetation History and Archaeobotany 20/6. Springer Journal. Special Issue, 78 pages.

Keil, Petr; Belmaker , J.; Wilson , A.M.; Unit , P. ; Jetz, Walter (2013): Downscaling of species distribution models: a hierarchical approach

Methods in Ecology and Evolution, 4: 82-94

Keil, Petr; Biesmeijer , J. C.; Barendregt , A.; Reemer , M.; Kunin, William, E., (2011): Biodiversity change is scale-dependent: an example from dutch and UK hoverflies (Diptera, Syrphidae)

Ecography, 34: 392-401.

Keil, Petr; Dziock , F. ; Storch, David (2008): Geographical patterns of hoverfly (Diptera, Syrphidae) functional groups in Europe: inconsistency in environmental correlates and latitudinal trends

Ecological Entomology, 33: 748-757.

Keil, Petr; Hawkins B. A., (2009): Grids versus regional species lists: are broad-scale patterns of species richness robust to the violation of constant grain size?

Biodiversity and Conservation, 18: 3127-3137.

Keil, Petr; Herben T., ; Rosindell, J.; Storch, David (2010): Predictions of Taylor's power law, density dependence and pink noise from a neutrally modelled time series

Journal of Theoretical Biology, 265: 78-86.

Keil, Petr; Jetz, Walter (2014): Downscaling the environmental associations and spatial patterns of species richness

Ecological Applications, 24: 823-831

Keil, Petr; Konvička, M. (2005): Local species richness of Central European hoverflies (Diptera: Syrphidae): a lesson taught by local faunal lists

Diversity and Distributions, 11: 417-426.

Keil, Petr; Schweiger , O.; Kuhn , I.; Kunin, William, E.,; Kuussaari , M.; Settele , J.; Henle , K.; Brotons , L.; Pe'er, G.; Lengyel , S.; Moustakas , A.; Steinicke , H.; Storch, David (2012): Patterns of beta diversity in Europe: the role of climate, land cover and distance across scales

Journal of Biogeography, 39: 1473-1486.

Keil, Petr; Storch, David; Jetz, Walter (2015): On the decline of biodiversity due to area loss

Nature Communications 6, Article number: 8837, DOI:10.1038/ncomms9837

[detail]

Keil, Petr; Šímová, Irena; Hawkins B. A., (2008): Water-energy and the geographical species richness pattern of European and North African dragonflies (Odontata)

Insect Conservation and Diversity, 1: 142-150.

Keil, Petr; Wilson , A.O.; Jetz, Walter (2014): Uncertainty, priors, autocorrelation and disparate data in downscaling of species distributions

Diversity and Distributions. 20: 797-812

Kleisner, Karel; Kočnar, T.; Tureček, Petr; Stella, D.; Akoko, R. M.; Třebický, Vít; Havlíček, J. (2017): African and European perception of African female attractiveness

Evolution and Human Behavior, 38(6), 744-755.

Kleisner, Karel; Tureček, Petr (2017): Cultural and biological evolution: what is the difference?

Biosemiotics, 10(1), 127-130.

Kleisner, Karel; Tureček, Petr; Roberts, Craig S.; Havlíček, J.; Valentova, J. V.; Akoko, R. M.; Saribay, S. A. (2021): How and why patterns of sexual dimorphism in human faces vary across the world.

Scientific reports, 11(1), 1-14.

Klimeš, Adam; Šímová, Irena; Zizka, Alexander; Antonelli, Alexandre; Herben T., (2022): The ecological drivers of growth form evolution in flowering plants.

Journal of Ecology, 110, 1525– 1536. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13888

Komrska, Martin; Hudík, Marek (2016): Hayek's Monetary Theory and Policy: A Note on Alleged Inconsistency,

Review of Austrian Economics, 229(1): 85-92.

Konopásek, Zdeněk (1999): Od Černé knihy k černé skříňce: komunismus relativizujícíma očima

Biograf (18-19): 3-24

Konopásek, Zdeněk (1999): Otevřená minulost: autobiografická sociologie státního socialismu

Praha: Karolinum

Konopásek, Zdeněk (2000): Our lives as database: Doing a sociology of ourselves - Czech social transitions in autobiographical research dialogues

Praha: Karolinum (Charles University Press)

Konopásek, Zdeněk (2007): Making thinking visible with Atlas.ti: Computer assisted qualitative analysis as textual practices

Historical Social Research, 19: 276-298

Konopásek, Zdeněk (2010): Science, everyday life and the concept of life-world

In: B. Velický, K. Trlifajová & P. Kouba (eds.): Spor o přirozený svět [A controversy over the life-world]. Praha: Filosofia. Pp. 173-196

[detail]

Konopásek, Zdeněk (2010): Where does the religious truth comes from? A sociological view on Marian apparitions and demonic possessions

Biograf (52-53): 89-101 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2011): Making thinking visible with ATLAS.ti: Computer assisted qualitative analysis as textual practices

In: G. Mey & K. Mruck, eds.: Grounded theory reader. 2nd updated and extended edition. Wiesbaden: VS Verlag. Pp. 381-403 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2020): Anthropocene: More than one, less than many

In: P. Pokorný & D. Storch, eds: Antropocén. Praha: Academia. Pp. 32-50 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2020): Existence multiple: How does it fit in the table?

Biograf, 71-72: 93-104 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2020): Latour and anthropocene: Complicated relations between intellectual and political radicalism

Vesmír, 99 (150): 512-514 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2021): The end of hermeneutics? Atlas.ti, version 9

Biograf, 73-74: 233-246 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2022): Religion in action: How Marian apparitions may become true

HAU: Journal of Ethnographic Theory, 12 (1): 170–183 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2023): When two argue, the third… observes: A sociological study of scientific controversies

Československý časopis pro fyziku, 73 (1): 4-7 [detail]

Konopásek, Zdeněk; Kusá, Zuzana (1999): Budovanie komunistickej moci a bezmocnosti

Sociológia, 31 (5): 459-480

Konopásek, Zdeněk; Kusá, Zuzana (2006): Political screenings as trials of strength: Making the communist power/lessness real

Human Studies, 29 (3): 341-362

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2006): V moci ďábla: Exorcismus věřícnýma očima

Biograf (40-41): 138-171

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2010): Apparitions and possessions as boundary objects: An exploration into some tensions between mental health care and pastoral care.

Journal of Religion and Health (28 October 2010), pp. 1-16. DOI: 10.1007/s10943-010-9409-9. ISSN 0022-4197 (Print) 1573-6571 (Online). IF 0.358.

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2010): The principle of symmetry from the respondents’ perspective: Possessions, apparitions and mental illnesses in research interviews with clerics.

Journal of Religion and Health (28 October 2010), pp. 1-16. DOI: 10.1007/s10943-010-9409-9. ISSN 0022-4197 (Print) 1573-6571 (Online). IF 0.358.

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2012): Apparitions and possessions as boundary objects: An exploration into some tensions between mental health care and pastoral care

Journal of Religion and Health, 51 (3): 970-985

Konopásek, Zdeněk; Soneryd, Linda; Svačina, Karel (2018): Lost in translation: Czech dialogues by Swedish design

Science & Technology Studies, 31 (3): 5-23 [detail]

Konopásek, Zdeněk; Stöckelová, Tereza; Zamykalová, Lenka (2008): Making pure science and pure politics: On the expertise of bypass and the bypass of expertise

Science, Technology & Human Values, 33 (4): 529-553

Kotecký, Roman (1989): Long range order for antiferromagnetic Potts models,

Phys. Rev. B31, 3088-3092.

Kotecký, Roman ; Lees, B. (2019): Staggered Long-Range Order for Diluted Quantum Spin Models

Journal Of Statistical Physics, 175(5), pp.972–986.

Kotecký, Roman ; Luckhaus, S. (2014): Nonlinear elastic free energies and gradient Young-Gibbs measures

Commun. Math. Phys., 326: 887-917

Kotecký, Roman ; Preiss, David (1986): Cluster Expansion for Abstract Polymer Models,

Comm. Math. Phys. 103 491-498.

Kotecký, Roman ; Salas, J.; Sokal, A. D. (2008): Phase transition in the 3-state Potts antiferromagnet on the diced lattice

Phys. Rev. Letters, 101

Kotecký, Roman ; Shlosman, Senya (1982): First-order transitions in large entropy lattice models,

Comm. Math. Phys. 83, 493-515.

Kotecký, Roman ; Sokal, A. D.; Swart, Jan M. (2014): Entropy driven phase transition in low-temperature antiferromagnetic Potts models

Commun. Math. Phys., 330: 1339--1394

Kouba, Petr (2006): Fenomén duševní poruchy

Oikoymenh, Praha, ISBN 80-7298-188-9 [detail]

Kouba, Petr (2006): Světy a mezivěty

In: Umwelt. K teorii žitého světa Jakoba von Uexkülla, str. 107-122, Pavel Mervart, Praha, ISBN 80-86818-24-1

Kouba, Petr (2007): Lévinas a Deleuze: dva odlišné pohledy na exterioritu

In: Emmanuel Lévinas – Filosofie a výchova. Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, str. 239-248, UK FHS, Praha, ISBN 80-239-8833-2

Fehr, Johannes; Kouba, Petr (2007): Dynamic Structure

Literaria Pragensia, Praha, ISBN 80-7308-139-3 [detail]

Kovačiková, L.; Trojánková, Olga; Meduna, Petr; Starec, Petr; Burian, Martin; Čiháková, Jarmila; Frolík, Jan (2019): Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze

Archeologické rozhledy LXXI–2019 [detail]

Kozáková, R.; Pokorný, Petr (2007): Dynamics of the biotopes at the edge of a medieval town: pollen analysis of Vltava river sediments in Prague, Czech Republic

Preslia, 79: 259-281

Kozáková, R.; Pokorný, Petr; Havrda, J.; Jankovská, Vlasta (2009): The potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistical analysis of a data set from the medieval city of Prague, Czech Republic

Vegetation History and Archaeobotany, 18: 477-488

Kozáková, R.; Pokorný, Petr; Mařík, Jan; Čulíková, Věra; Boháčová, Ivana; Pokorná, Adéla (2014): Early to high medieval colonization and alluvial landscape transformation of the Labe valley (Czech Republic): evaluation of archaeological, pollen and macrofossil evidence.

Vegetation History and Archaeobotany, 23: 701-718.

Kozáková, R.; Pokorný, Petr; Peša, Vladimír; Danielisová, Alžběta; Čuláková, Katarína (2015): Prehistoric human impact in the mountains of Bohemia. Do pollen and archaeological data support the traditional scenario of a prehistoric "wilderness"?

Review of Palaeobotany and Palynology 220:29-43.

Kubovčík, Vlado; Hošek, Jan; Heiri, O.; Rojík, Filip; Vaterková, S.; Trubač, J.; Pokorný, Petr (2021): Chironomid-based temperature and environmental reconstructions of the Last Glacial Termination in southern Bohemia, Czech Republic.

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110239

Kuneš, Petr; Pelánková, B.; Chytrý, Milan; Jankovská, Vlasta; Pokorný, Petr; Petr, L. (2008): Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia

Journal of Biogeography, 35: 2223-2236

Kuneš, Petr; Pokorný, Petr; Šída, Petr (2008): Detection of the impact of early Holocene hunter-gatherers on vegetation in the Czech Republic, using multivariate analysis of pollen data

Vegetation history and Archaeobotany, 17: 269-287

Kunin, William, E.,; Harte, J.; He, F.; Hui, C.; Jobe, R. T.; Ostling, A.; Polce, C.; Šizling, Arnošt L.; Smith, A. B.; Smith, K.; Smart, S. M.; Storch, David; Tjørve, Even ; Ugland, K.-I.; Ulrich, W.; Varma, V. (2017): Up-scaling biodiversity: Estimating the species-area relationship from small samples.

Ecological Monographs 88: 170-187.

Kůrka, Petr (2009): Moebius number systems with sofic subshifts

Nonlinearity 22, 437-456

Kůrka, Petr (2009): Iterative systems of real Moebius transformations

Discrete and Continuous Dynamical Systems 25/2, 567-574

Kůrka, Petr (2009): Topological dynamics of one-dimensional cellular automata

In: Encyclopedia of Complexity and System Sciences (R,.A.Meyers, ed.) Part 20, 9246-9268, Springer-Verlag

Kůrka, Petr (2012): Fast arithmetical algorithms in Moebius number systems

IEEE Trasactions on Computers, volume 61, No 8, pp. 1097-1109

Kůrka, Petr (2012): Stern-Brocot graph in Moebius number systems

NONLINEARITY 25 (1), 57-72

Kůrka, Petr (2014): Exact real arithmetic for interval number systems

Theoretical Computer Science, vol. 542, pp. 32-43

Kůrka, Petr (2016): Dynamics of Number Systems

Switzerland, Springer. ISBN 978-3-319-33366-3 [detail]

Kůrka, Petr; Kazda, Alexander (2010): Moebius number systems based on interval covers

Nonlinearity 23, 1031-1046

Kůrka, Petr; Matoušek, Alexander; Velický, Bedřich (2012): Spor o matematizaci světa

Pavel Mervart, Červený Kostelec,2012.ISBN 978-80-7645-012-03. Odkaz na publikaci zde.

Kůrka, Petr; Šizling, Arnošt L.; Rosindell, J. (2010): Analytical evidence for scale-invariance in the shape of species abundance distributions

Mathematical Biosciences, 223:151-159.

Kužel, Stanislav; Haluzík, Radan (2000): Čeští obyvatelé severobosenských vesnic ve světle archivních a terénních výzkumů.

In.: Hrubý, K. – Brouček, S. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století: Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29.-30.6.1998. UK Praha, EÚ AV ČR: Praha 2000, s. 74-88.

Kvíčalová, Anna (2018): Kirche

(book chapter) In: Handbuch Sound: Geschichte-Begriffe-Ansätze, ed. Daniel Morat and Hansjakob Ziemer (Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2018), 262-5

Kvíčalová, Anna (2018): "Sensing the Reformation: How Media-Historical Narratives Constrain the Study of Religious Change"

In: Religio: Revue pro religionistiku 26/1 (2018), 31-48

Kvíčalová, Anna (2018): Hearing Difference in Calvin’s Geneva: From Margins to Center

(article) In: The Sixteenth Century Journal 49, pp. 25-47

Kvíčalová, Anna (2019): Listening and Knowledge in Reformation Europe: Hearing, Speaking and Remembering in Calvin's Geneva

(Cham: Palgrave Macmillan, 2019)

Kvíčalová, Anna (2020): “Tiché jaro a ruch antropocénu,” in Antropocén, ed. Petr Pokorný and David Storch (Praha: Academia) 344-360

Kvíčalová, Anna (2020): Truly Unnatural”: Losing the Human in the Anthropocene / „Skutečně nepřirozené“: Ztráta člověka v antropocénu. In Sound end Environment: Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Zvuk a prostř

Kvíčalová, Anna (2020): Ten druhý smysl: Akustický obrat v dějinách vědy, Vesmír 99/9 (2020), 504-506

Kvíčalová, Anna (2020): "Zvuk jako ztracený klíč k evropské modernitě/Sound: The Lost Key to European Modernity“, in Zvuky kódy obrazy/Sounds Codes Images, ed. Miloš Vojtěchovský and Jitka Hlaváčková (Praha: Artmap, 2020), 1

Kvíčalová, Anna (2022): Purkyně’s Opistophone: the hearing ‘Deaf’, auditory attention and organic subjectivity in Prague psychophysical experiments, ca 1850s, Annals of Science [online first]

Kvíčalová, Anna (2022): Other than Ethical: STS-Oriented Approaches to Communist Audio Forensics

in Sensitive Sound Recordings, ed. Renata Tańczuk and Sławomir Wieczorek, Special issue of Prace Kulturoznawcze 26/1 (2022): 121-127.

Kvíčalová, Anna (2023): Sound on the Quiet: Speaker Identification and Auditory Objectivity in Czechoslovak Fonoscopy, 1975–90

Technology and Culture 64(2): 379-406

Kvíčalová, Anna (2023): Antropocennosti: Malý průvodce antropocénem

Připravuje se k vydání. Academia, 2023. ISBN 978-80-200-3129-7. Odkaz na publikaci zde.

Kvíčalová, Anna (2023): Bijsterveld, Karin. Comparing Voices: Speaker Identification Witness Seminar. Maastricht: Maastricht University

[detail]

Kvíčalová, Anna (2023): & Bijsterveld, Karin. Forensic voices: cultures of sonic detection and identification in the West. In Sound Studies: An Interdisciplinary Journal 9/2, 155-165

Kvíčalová, Anna (2023): Audio forensics behind the Iron Curtain: from raw sounds to expert testimony. In Sound Studies: An Interdisciplinary Journal, 187-208

[detail]

Kyselý , René; Meduna, Petr (2019): The Early History of the Turkey (Meleagris gallopavo) in the Czech Republic

Archaeological and Anthropological Sciences
https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-019-00891-8#citeas

Laenen , B.; Macháč, Antonín; Gradstein , R. S.; Shaw , B.; Patino , J.; Desamore , A.; Goffinet , B.; Cox , C. J.; Shaw , J.; Vanderpoorten , A. (2016): Increased diversification rates follow shifts to bisexuality in liverworts

New Phytologist 210: 1121–1129

Lamanna, C.; Blonder, B.; Violle, C.; Kraft, N.J.B.; Sandel, B.; Šímová, Irena; Svenning, Jens-C.; McGill, Brian J.; Boyle B., ; Buzzard, V.; et al., ; Enquist, Brian J. (2014): Functional trait space and the latitudinal diversity gradient

Proceedings of the National Academy of Sciences 38: 13745-13750.

Lehmkuhl, Frank; Bösken, Janina; Hošek, Jan; Sprafke, Tobias; Obreht, Igor; Lindner, Heiko; Hambach, Ulrich; Sümegi, Pál; Veres, Daniel; Steffens, Stefanie; Thiemann, Arne; Zeeden, Christian (2018): Loess distribution and related Quaternary sediments in the Carpathian Basin

Journal of Maps, DOI: 10.5880/SFB806.43

Leibnitz, Gottfried Wilhelm; trans.: , ; Makovský, Jan ; Škára, M. (2020): Discours de métaphysique. Metafyzická rozprava,

Praha, OIKOYMENH, p. 120.

Lisá, Lenka; Hošek, Jan; Matys Grygar, T.; Bajer, Aleš; Vandeberghe, Dimitrij (2014): Geoarchaeology of Upper Palaeolithic loess sites located within a transect through Moravian valleys, Czech Republic

Quaternary International 351, 11, 25-37. DOI 10.1016/j.quaint.2013.08.058.

Loeper , Antoine ; Steiner, Jakub; Stewart, Colin (2014): Influential Opinion Leaders

Economic Journal 124, 1147–1167.

Macháč, Antonín; Graham, Catherine H.; Storch, David (2018): Ecological controls of mammalian diversification vary with phylogenetic scale.

Global Ecology and Biogeography 27: 32-46.

Macháč, Antonín; Storch, David; Wiens , J. J. (2013): Ecological causes of decelerating diversification in carnivoran mammals

Evolution 67: 2423-2433

Macháč, Antonín; Zrzavý, Jan; Storch, David (2011): Range size heritability in Carnivora is driven by geographic constraints

American Naturalist 177: 767-779

Makovský, Jan (2013): Leibniz: mystika rozumu II

In: Studia Comeniana et historica 43, č. 89-90

Makovský, Jan (2014): The New Geometry of Francesco Patrizi

In: Nejeschleba T., Blum P. R. (eds.), Francesco Patrizi the Philosopher of the Renaissance, Olomouc, p. 295-313.

Makovský, Jan (2018): Pascalova předmluva k pojednání o prázdnu,

In: Reflexe 55 (2018), p. 107–125.

Makovský, Jan (2018): K otázce dialogu v Leibnizově myšlení,

In: Filozofia, 7 (2018), p. 540–554.

Makovský, Jan (2019): Pacidius v labyrintu kontinua,

In: Leibniz, Gottfried Wilhelm, Pacidius Philalethi. Pacidius Philaléthovi, Praha, OIKOYMENH, p. 131—330.

Makovský, Jan (2019): Cusanus and Leibniz: Symbolic Explorations of Infinity as a Ladder to God

In: Simon J.G. Burton, Joshua Hollmann, Eric M. Parker (eds.), Nicholas of Cusa and Early Modern Reform, Leiden - Boston, Brill, p. 450-484

Makovský, Jan (2019): Entre la nature et l’analyse: essai sur l’histoire de la loi de continuité au XVIIIe siècle,

in: Makovský, Jan (ed.); Leibniz et leibnizianismes, Hors-série, Filosofický časopis, Praha, Filosofia, p. 105–127.

Makovský, Jan (2019): G. W. Leibniz, Pacidius Philalethi. Pacidius Philalethovi

Transl. J. Makovský, Oikoymenh: Praha 2019.

Makovský, Jan (2020): The Renaissance of Numbers: on Continuity, Nature of Complex Numbers and the Symbolic Turn

In: Aither 23/2020 (International issue no. 7):58-85 | DOI: 10.5507/aither.2020.005

Makovský, Jan (2023): Markýz de l'Hospital a Analýza nekonečně malých,

Praha, Filosofia, p. 480 (in print).

Marsili, M.; Slanina, František; Vega-Redondo, F. (2005): Clustering, cooperation, and search in social networks

Journal of the European Economic Association 2-3/3, str. 628-638

Maršálek, Jan; Konopásek, Zdeněk; Hadwiger Zámečník, Lukáš (2022): How much physics can fit into a vacuum pump (and what everything fits into physics)?

Československý časopis pro fyziku, 72 (6): 424-426 [detail]

Mathevet, Laurent ; Steiner, Jakub (2013): Tractable Dynamic Global Games and Applications

J. Econ. Theory 148, 2583-2619.

Matoušek, Alexander (2007): Vnitřek lesa, lesní charaktery, Julius Mařák a umění krajinomalby

Artefactum (Opera Minora Historiae Artium 3), Praha 2007, ISBN 80-86890-11-2; 101 p.

Matoušek, Václav (2008): Le mouvement et le mouvant,

in: Focus Pragensis VIII, OIKOYMENH, Praha 2008, ISBN 978-80-7298-411-4, pp. 107-120, (překlad do francouzštiny Claire Madl).

Matoušek, Alexander (2009): Le lieu commun,

in: Focus Pragensis IX, OIKOYMENH, Praha 2009, ISBN 978-80-7298-448-0, pp. 89- 103, (překlad Claire Madl).

Matoušek, Alexander (2010): Společné místo, (studie),

in: Spor o přirozený svět (ed. B. Velický, K. Trlifajová, P. Kouba), Filosofia, Praha 2010, ISBN 978-80-7007-317-9, pp. 137-148.

Matoušek, Alexander (2011): Matematizace a ovládnutí přírody, (studie)

in: Spor o matematizaci světa (ed. P. Kůrka, A. Matoušek, B. Velický); nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2011, ISBN 978-80-7465-012-3; p. 287 – 296.

Matoušek, Alexander (2012): Accettazione e problematizzazione. Sulľ interpretazione patočkiana del mito,

in: λeússein, Rivista di Studi Umanistici, Anno V – n. 1, Gennaio/Aprile 2012, ISSN: 1974-5818; p. 73 – 77, (překl. Riccardo Paparusso).

Matoušek, Alexander (2016): Krajina z linie a krajina z bodu,

in: Prostor Zlín – č. 1/2016, s. 17-19. ISSN 1212-1398.

Matoušek, Alexander (2016): Pravda dějepisu umění,

in: Spor o pravdu (ed. Kateřina Trlifajová, Jan Frei & al.), Filosofia, Praha 2016, ISBN 9788070074619, p. 67-84.

Matoušek, Alexander (2017): Myslet a jednat tváří v tvář životní naléhavosti,

in: Jan Patočka v jubilejním roce 2017, Ostravská univerzita 2017, ISBN 9788074649066, pp. 33-37.

Matoušek, Alexander (2017): Smysl a místo lidového umění,

in: Proměny a setkání, Studie z dálněvýchodní kultury (eds. Marcela Suchomelová, Olga Lomová, Michaela Pejčochová), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2017, ISBN 978-80-7308-738-8, pp. 191-205.

Matoušek, Alexander (2019): Kolik historie potřebujeme pro život? (Péče o dějiny a památkové dědictví),

in: Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století. (Hůrková, L.; Prix, D.), Artefactum, Praha 2019, ISBN 978-80-88283-27-0, pp. 65-74.

Matoušek, Alexander (2019): Spát, běžet a rozumět (šest studií k filosofii života),

OIKOYENH, Praha 2019, ISBN 978-80-7298-252-3; 119 p.

Matoušek, Alexander (2022): Hlasy tvarů,

OIKOYMENH, ISBN: 978-80-7298-552-4; 125 p.

Meduna, Petr (2006): Ludmila z kraje slovanského, in: R. Špačková – P. Meduna (eds.), Nomine Liudmilam. Sborník k poctě svaté Ludmily. Mělník, 14-22.

Meduna, Petr (2006): Krátce k Týncům, in: Na prahu poznání českých dějin. Sborník prací k poctě Jiřího Slámy, Studia mediaevalia pragensia 7. Praha, 83-88.

Meduna, Petr (2007): Luba a ti druzí, in: E. Doležalová – R. Šimůnek (eds.), Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, Praha, 375-387.

Meduna, Petr (2007): K počátkům Litoměřic, in: M. Hrubá (ed.), Litoměřická kapitula. 950 let od založení. Ústí nad Labem, 23-32.

Meduna, Petr (2008): Provincia Melnicensis. Das Mělník-Gebiet im Frühmittelalter, in: Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren, Internationale Tagungen in Mikulčice, Spisy archeologického ústavu AV

Meduna, Petr (2008): Mělník v časech kněžny Emmy, in: Kilián, J. - Polanský, L. (eds.), Emma regina - Civitas Melnic, Mělník, 81-88.

Meduna, Petr (2008): Konec "lesního" prasete, in . Pokorný, P. - Bárta, M. (eds.), Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti. Praha, 147-158.

Meduna, Petr (2008): Aby skutkové minulých časuóv stálí zůstati mohli. Prameny paměti, Praha, 17-54.

Meduna, Petr (2009): Remarks on Textile Production in the Early Middle Ages, in: Maříková-Vlčková, P. – Mynářová, J. – Tomášek, M. (eds.), My Things Changed Things, Praha, 131-135.

Meduna, Petr (2009): K stavební podobě raně středověkých "curtes", in: Černá, E. - Kuljavceva Hlavová, J. (eds.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007. Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrž

Meduna, Petr (2009): Curia Radonice – výjimka nebo pravidlo? Stručné zamyšlení nad dvory v raném středověku, in: Vladislav II., druhý král z Přemyslova rodu, Praha, 204-212.

Meduna, Petr (2009): Urnae mellis, in: S. Moździoch (ed.), Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedzy innowacja a tradycja, Spotkania bytomskie 4, Wroclaw, 115-122.

Meduna, Petr (2010): Raně a vrcholně středověký Mělník (do roku 1419), in: J. Kilián a kolektiv, Dějiny českých měst. Mělník, Praha, 55-85.

Meduna, Petr (2011): Archeologie posvátné krajiny, in: Resuscitace místa – kaple Liběchov, Praha, 33-35.

Meduna, Petr (2015): Zabrušanská keramika v dnešním Sasku jako historická otázka, ASČ 19, 327-350

[detail]

Meduna, Petr; Černá, Eva; Čulíková, Věra; Jankovská, Vlasta (2012): Raně středověké sídliště v Hrdlovce, Archeologické studijní materiály 20, Praha.

Meduna, Petr; Pařez, Jan; Tlustý, Jaromír (2011): Kostel Povýšení svatého Kříže v Radonicích nad Ohří. Praha.

Meduna, Petr; Sádlo, Jiří; Novák, Jan (2010): Archeologie (nejen) středověké krajiny, aneb o Bezdězském lese

Živá archeologie 11: 87-91

Mikula, Peter; Tószögyová, Anna; Albrecht T., (2022): A global analysis of aerial displays in passerines revealed an effect of habitat, mating system and migratory traits

Proceedings of the Royal Society B, 289 (1973): 20220370. doi: 10.1098/rspb.2022.0370

Mikula, Peter; Tószögyová, Anna; Hořák D., ; Petrusková, T.; Storch, David; Albrecht T., (2020): Female solo song and duetting are associated with different territoriality in songbirds

Behavioral Ecology, 31 (2): 322-329. doi: 10.1093/beheco/arz193

Misiak, M.; Curry, O. S. ; Tureček, Petr (2023): Moral Messaging: Testing a Framing Technique during a Pandemic.

Basic and Applied Social Psychology, 45(1), 38-48.

Mitášová, Monika (2003): Zem nula

Stavba 5, str. 24-29

Mitášová, Monika (2004): Múzeum ako cesta medzi dunami

Vesmír 1/83 (134), str. 58-59

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2006): Zjednávání struktur

In: Svět jako struktura, struktura jako obraz, str. 15-33, FHS UK, Praha, ISBN 80-239-8518-3

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2012): Přirozené a umělé

In: (J. Kelemen, P. Nahodil, eds.) Kognice a umelý život XII, České vysoké učení technické v Praze 2012, s. 73–77 [ISBN 978-80-86742-34-2, poč. stran 270] [detail]

Morueta-Holme, Naia; Enquist, Brian J.; McGill, Brian J.; Boyle B., ; Jørgensen, Peter M.; Ott, Jeffrey E; Peet, Robert K.; Šímová, Irena; et al., ; Svenning, Jens-C. (2013): Habitat area and climate stability determine geographical variation in plant species range sizes

Ecology Letters, 16: 1446-1454.

Müllerová, Hana; Klimeš, Jan; Hálová, Miloslava; Blahůt, Jan; Gibas, Petr; Woitsch, Jiří (2017): Sesuvy – podceňované nebezpečí.

Praha: Strategie AV21/Přírodní hrozby. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pro Kancelář Akademie věd ČR.

Nekola, J.C.; Šizling, Arnošt L.; Boyer, A.G. ; Storch, David (2008): Artifactions in the Log-transformation of Species Abundance Distributions

Folia Geobotanica, 43:259-268, doi: 10.1007/s12224-008-9020-y.

Nerudová, Z.; Doláková, Z.; Novák, Jan (2016): New information augmenting the picture of local environment at the LGM/LGT in the context of the Middle Danube region

The Holocene 26: 1345-1354

Nohejlová Zemková, Michaela; Pauknerová, Karolína; a kol., (2022): Cesty české vědy. Katalog výstavy.

Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN: 978-80-7465-514-2.

Nohejlová Zemková, Michaela; Pauknerová, Karolína; Hermann, Tomáš; Figura, Roman; Hampl, Petr; Kocurek, Jakub; Laštovička, Josef; Musil, Jan; Ovčáčková, Lenka; Slezáková, Simona; Strnadová, Lucie; Štych, Přemysl (2022): Cesty české vědy (výstava)

Jáchymov, Beroun, Vrchlabí, Praha, Sněžné, Mikulov, 1.4.2022 - 26.11.2023

Nohejlová Zemková, Michaela; Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří (2016): Educational trails as landscape memory agents in the West Bohemian border region

In: Zückert, Martin - Hein Kircher, Heidi (eds.). Migration and Landscape Transformation. München: Vandenhoeck & Ruprecht. pp. 175-202. ISBN 978-3-525-37313-2. [detail]

Novák, Jan; Abraham, Vojtěch; Kočár, P.; Petr, L.; Kočárová, R.; Nováková, K.; Houfková, P.; Jankovská, Vlasta; Vaněček, Z. (2016): 2016

The Holocene doi: 10.1177/0959683616660166

Novák, Jan; Abraham, Vojtěch; Šída, Petr; Pokorný, Petr (2019): Holocene forest transformations in sandstone landscapes of the Czech Republic: Stand-scale comparison of charcoal and pollen records.

The Holocene 29(9):1468-1479.

Novák, Jan; Lisá, Lenka; Pokorný, Petr; Kuna, M. (2012): Charcoal analyses as an environmental tool for the study of Early Medieval sunken houses infills in Roztoky near Prague, Czech Republic.

Journal of Archaeological Science 39: 808-817

Novák, Jan; Petr, L.; Treml , V. (2010): Late-Holocene human-induced changes to the extent of alpine areas in the East Sudetes, Central Europe

The Holocene 20: 895-905

Novák, Jan; Sádlo, Jiří; Svobodová, H. (2012): Unusual vegetation stability in a lowland pine forest area (Doksy region, Czech Republic)

The Holocene 22: 947-955

Novák, Jan; Svoboda, Jiří; Šída, Petr; Prostředník, Jan; Pokorný, Petr (2015): A charcoal record of Holocene woodland succession from sandstone rock shelters of North Bohemia.

Quaternary International 366: 25–36 doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.08.042

Novák, Jan; Trotsiuk, V.; Sýkora, O.; Svoboda, M.; Chytrý, Milan (2014): Ecology of Tilia sibirica in a continental hemiboreal forest: an analogue of a glacial refugium of broad-leaved temperate trees?

The Holocene 24(8): 908–918

Nováková, Lenka; Valentová, Jaroslava; Havlíček, Jan (2013): Olfactory performance in men and women is predicted by their gender nonconformity but not sexual orientation

PloS ONE 8 (11), e80234, DOI: 10.1371/journal.pone.0080234

Nováková, Lenka; Valentová, Jaroslava; Havlíček, Jan (2014): Engagement in Olfaction-Related Activities is Associated with the Ability of Odor Identification and Odor Awareness

Chemosensory Perception, 7 (2), 56-67, DOI 10.1007/s12078-014-9167-2

Oliveira , B. F.; Macháč, Antonín; Costa , G. C.; Brooks , T. M.; Davidson , A.D.; Rondinini , C.; Graham, Catherine H. (2016): Species and functional diversity accumulate differently in terrestrial mammals

Global Ecology and Biogeography 330: 4155-4165

Paleček, Jan (2008): O relativní existenci a relativní neexistenci duševní nemoci

In: L. Fialová, P. Kouba, M. Špaček (eds.), Medicína v kontextu západního myšlení, str. 195-209, Galén, Karolinum, Praha, ISBN 978-80-7262-513-0 (Galén), 978-80-246-1532-5

Paleček, Jan (2010): Opakujte po mně: duševní nemoc - říkáte to stejně?!!? O překládání duševní nemoci

In: P. Hejzlar (ed.), Na cestě ke komunitní psychiatrii…, str. 18-54, Péče o duševní zdraví, Theo, Pardubice, ISBN 978-80-904009-6-2

Paleček, Jan (2010): Mariánský sluneční zázrak ve světle sociologie, sociologie ve světle slunečního zázraku. Biograf 52-53: 41-66.

Paleček, Jan (2011): Kde všude běhají lvi?

Biograf 54

Parisi, G.; Slanina, František (2006): Loop expansion around the Bethe-Peierls approximation for lattice models

Journal of Statistical Mechanics

Patočka, Jan; Abrams, Erica; Chvatík, Ivan; Učník, Ľubica; Landgrebe, Ludwig (2016): The Natural World as a Philosophical Problem

Evanston: Northwestern University Press. ISBN 978-0-8101-3361-7 [detail]

Pauknerová, Karolína (2010): Ztracené světy v postmoderním městě. Fetišizace minulosti

In: Soukupová, Blanka - Novotná, Hedvika - Jurková, Zuzana and Stawarz, Andrzej (eds.). Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava, pp. 187-198. ISBN 978-80-88997-44-3.

Pauknerová, Karolína (2010): Libenice – fenomenologický výzkum krajiny středního neolitu

In: Sýkorová, Ivana (ed.). Ecce Homo. In Memoriam Jan Fridrich. Praha: Česká společnost archeologická, pp. 283-290. ISBN 978-80-86912-45-5.

Pauknerová, Karolína (2010): Two cultures in one flatland: Phenomenological Analysis of Two Prehistoric Landscapes (Kladno region)

Slovak Ethnology – Material culture 58(5), pp . 598-613. ISSN 1335-1303.

Pauknerová, Karolína (2010): Hladké a měkké: promýšlení chůze městem

Biograf 51, pp. 89-101. ISSN 1211-5770.

Pauknerová, Karolína (2012): Urbánní krajina: Senzuální přístupy

In: Soukupová, Blanka - Hroch, Miroslav - Salner, Peter - Godula-Węcławowicz, Róża (eds.) Úvod do urbánní antropologie. Fakulta humanitních studií v Praze, společensko-vědní modul: Praha, pp. 46-52. ISBN 978-80-87398-32-6.

Pauknerová, Karolína (2012): Two Settlement Patterns in the Kolín Flatland - a Phenomenological Analysis

Śląskie Sprawozdania Archeologiczne LIV. pp. 87–99.ISSN 0520-9250. (available at: http://www.archeo.uni.wroc.pl/index.php?sw=6&st=9 or http://www.archeo.uni.wroc.pl/2013-1/SSA54/m2.pdf, 22nd March 2013).

Pauknerová, Karolína (2012): Fenomenologický výzkum archeologické lokality: Příklad neolitických areálů jižně od soutoku Úhlavy a Radbuzy

Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské Univerzity, řada archeologická M17. pp.141-149. ISSN 1211-6327.

Pauknerová, Karolína (2014): Antropologie, archeologie a interpretativní přístup: příklad domova

Antropowebzin 2. ISSN: 1801-8807. pp. 54-62.

Pauknerová, Karolína (2014): Krajina

In: Lucie Storchová a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Dolní Břežany: Scriptorium. str. 356-364. ISBN 978-80-87271-87-2.

Pauknerová, Karolína (2018): Jak se napětí mezi člověkem a světem mění v zrcadle dvou procesů. O krajině s pravěkými mohylami.

in: Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína & al. 2018. Spor o proces a událost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 83-100. ISBN 978-80-7465-317-9.

Pauknerová, Karolína (2019): “Dobré rady každému”: Materiály, praktiky a motivace v "kutilských časopisech",

in: Gibas, Petr a kol. Kutilství: drobná mozaika svépomocné tvorby . Praha: Sociologický ústav AV ČR, 490-63, ISBN 978-80-7330-357-0.

Pauknerová, Karolína (2019): Krajina mezi pamětí a zapomínáním: Studie z Čech.

Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4327-4.

Pauknerová, Karolína (2020): Kutilství mezi brikoláží a improvizací.

in: Gibas, Petr et al. Kutilství. Od "Udělej si sám" po DIY. Sociologický ústav AV ČR: Praha. ISBN 978-80-7330-378-5, pp. 24-39.

Pauknerová, Karolína; , (photographs Petr Gibas) (2020): Studia krajiny: Jak se setkáváme se světem,

Vesmír 99, 496, 2020/9, ISSN 0042-4544.

Pauknerová, Karolína (2020): Zpráva z konference. „Neugier, Nostalgie, Notwendigkeit? Kulturanthropologisch-volkskundliche Perspektiven auf das östliche Europa als Destination / Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologi

Moravské zemské muzeum, Brno, 23. — 25. 10. 2019. Studia Ethnologica Pragensia (1): 81-83.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2011): Mezi dávnou minulostí, utopickou budoucností a přelétavou přítomností: archeologické památky a čas v pražském metru

In: Vacková, Barbora - Galčanová, Lucie - Ferenčuhová, Slavomíra. (eds.) Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, pp. 43-64. ISBN: 978-80-7465-015-4.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2011): The Struggle over Nature and Relaxation in (Sub)urban Space: The Case of Garden Colonies in Kbely, Prague 19

Urban People. 13(2), pp. 221-233. ISSN 1212-811.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2014): Walking the Stream: Prague Cityscape and Research Guided by the Water

In: Shortell, Timothy - Brown, Evrick (eds.) Walking in the City: Quotidian Mobility and Ethnographic Method. Farnham and Burlington: Ashgate. pp. 173-187. ISBN 987-14-72416-16-2.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2015): Landscape as a topic, terrain and problem of contemporary social sciences: Anthropological reading of landscape

In: Blažková, Tereza. Krajina jako antropologická čítanka. Praha: TOGGA. s. 7-18. ISBN: 978-80-7476-039-6. [detail]

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2020): Bydlet v ošemetných místech.

in: Haluzík, Radan (ed.) a kol. Město naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy. Praha: Academia, s. 207-223.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2021): The Fall of Marshal Konev: Silencing beyond Post-Socialist Monument Removal(s)

Ethnologia Polona, vol. 42: 2021, 13-31, PL ISSN 0137 - 4079, DOI: 10.23858/ethp.2021.42.2681

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr; Čížek, Bedřich (2010): Oáza klidu nebo ráj golfistů? Zahrádkáři a postsocialistická transformace (nejen) v Praze

In: Soukupová, Blanka (ed.). Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě. Praha, pp. 175-186, 193-194. ISBN 978-80-88997-47-4.

Pauknerová, Karolína; Salisbury, Roderick; Baumanová, Monika (2013): Human-landscape interaction in prehistoric Central Europe: analysis of natural and built environments

Anthropologie 51(2). pp. 131-142. ISSN 0323-1119.

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří (2017): Nositelé paměti nebo zdroje falešných představ? Naučné stezky v ČR v etnologické perspektivě

Studia Ethnologica Pragensia. Issue 1/2017: pp. 66–95. ISSN 1803-9812.

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří (2019): Walking in the Czech-German Borderland: Educational Trails as a Contact Zone Materialized.

in: Kleinmann, Sarah; Peselmann, Arnika & Spieker, Ira (eds.) Kontaktzonen und Grenzregionen. Kulturwissenschaftliche Perspektiven, Leipzig: Lepziger Univeristättsverlag, Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, 161-183, ISBN 978-3-96023-262-9.

Pautasso M., ; Böhning-Gaese K., ; Clergeau P., ; Cueto V. R., ; Dinetti M., ; Fernández-Juricic E., ; Kaisanlahti-Jokimäki M.-L., ; Jokimäki J., ; McKinney M. L., ; Sodhi N. S., ; Storch, David; Tomialojc L., ; Weisberg P. J., ; Woinarski J., ; Fuller R. A., ; Cantarello E., (2011): Global macroecology of bird assemblages in urbanized and semi-natural ecosystems

Global Ecology and Biogeography 20: 426-436

Peoples , Hervey; Duda, Pavel; Marlowe , Frank (2016): Hunter-Gatherers and the Origins of Religion

Human Nature, 27(3), 261-282. [detail]

Petr, Libor; Sádlo, Jiří; Žáčková, Pavla; Lisá, Lenka; Novák, Jan; Rohovec, J.; Pokorný, Petr (2014): Late-Glacial and Holocene Environmental History of an Oxbow Wetland in the Polabí Lowland (River Elbe, Czech Republic); a Context-Dependent Interpretation of a Multi-Proxy Analysis.

Folia Geobotanica 49(2): 137-162

Pfenninger, M.; Drvotová (Hrabáková), Magda; Steinke, D.; Depraz , A. (2005): Why do snails have hairs? A Bayesian inference of character evolution

BMC Evolutionary Biology 2005, 5:59 (4Nov2005)

Podroužková , Š.; Janovský , Z.; Juřičková, Lucie; Horáčková, Jitka (2014): Do snails eat exotic plant species invading the river floodplains?

Journal of Molluscan Studies, 2014, 1–8.

Pokorná, Adéla; Houfková, P.; Novák, Jan; Bešta, T.; Kovačiková, L.; Nováková, K.; Zavřel , J. ; Starec, Petr (2014): The oldest Czech fishpond discovered? An interdisciplinary approach to reconstruction of local vegetation in mediaeval Prague suburbs

Hydrobiologia 730: 191-213

Pokorná, Adéla; Pokorný, Petr; Meduna, Petr (2020): Pátrání po rubu středověkého města: Botanická exkurze do Prahy pod Prahou.

In: R. Haluzík (ed.), Město naruby. Vágní terén, vnitřní periférie a místa mezi místy. Academia, Praha. Pp. 99-117.

Pokorný, Petr (2005): Role of man in the development of Holocene vegetation in Central Bohemia

Preslia, 77: 113-128

Pokorný, Petr (2011): Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí.

Praha, Dokořán [detail]

Pokorný, Petr (2016): The vegetation of the Gravettian in eastern Central Europe. A review of current knowledge and the contribution of new findings.

In: Svoboda J.A. (ed.), Dolní Věstonice II. Chronostratigraphy, Palaeoethnology, Palaeoanthropology. The Dolní Věstonice Studies, Vol. 21. Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology, Brno. Pp. 74-83.

Pokorný, Petr (2019): Chvála středních měřítek

Vesmír 98:191.

Pokorný, Petr (2019): Nerovnovážná ekologie?

Vesmír 98: 427.

Pokorný, Petr (2019): Příběh vzestupu a pádu aneb Stručná postglaciální historie našich lesů

Živa 5/2019: 230-234.

Pokorný, Petr (2019): When Processes Meet Events: Late Holocene Degradation and the Collapse of Temperate Forest Ecosystems.

In: Bárta M., Kovář M. (eds.), Civilisations: Collapse and Regeneration. Addressing the Nature of Change and Transformation in History. Academia, Praha. Pp: 685-698.

Pokorný, Petr (2020): Komu se nelení… Příčiny a důsledky globálního ozeleňování.

Vesmír 99:398-403.

Pokorný, Petr (2020): Radikálně jiná ekologická výzva. Zamyšlení nad antropocénním obratem v ekologii.

Kontexty 12/5: 24-29.

Pokorný, Petr (2021): “Smrkový paradox”: chyba v interpretacích, nebo doklad antropogenních změn krajiny?

Živa 2/2021:65-67.

Pokorný, Petr (2021): Paleoekologie: Listování přírodním archivem.

(Rozhovor M. Penzešovou). Lesnická práce 5/2021:32-37.

Pokorný, Petr (2022): Dějiny lesa od vrcholu poslední ledové doby po současnost.

In: Cílek V., Polívka M., Vacek Z. (eds.), Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti. Dokořán, Praha. Pp. 15 – 35.

Pokorný, Petr; a kol., (2016): Afrika zevnitř

Praha, Academia. ISBN 978-80-200-2627-9 [detail]

Pokorný, Petr; Abraham, Vojtěch (2021): Skrytější než jehla v kupce sena. Co víme o postglaciálním výskytu modřínu v ČR?

Lesnická práce 5/2021:38-41.

Pokorný, Petr; Bárta, Miroslav (2008): Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti

(eds.) Dokořán, Praha. 256 pp. [detail]

Pokorný, Petr; Bobek, Přemysl; Šída, Petr; Novák, Jan; Ptáková, M.; Walls, Matthew (2022): Managing wilderness? Holocene-scale, human-related disturbance dynamics as revealed in a remote, forested area in the Czech Republic.

The Holocene 32:584-596.

Pokorný, Petr; Boenke , N.; Chytráček, M.; Nováková, K.; Sádlo, Jiří; Veselý, J.; Kuneš, Petr; Jankovská, Vlasta (2006): Insight into the environment of a pre-Roman Iron Age hillfort at Vladař, Czech Republic, using a multi-proxy approach

Vegetation history and Archaeobotany, 15: 419-433

 

Pokorný, Petr; Chvojka, Ondřej; Žáčková, Pavla; Kuneš, Petr; Světlík, Ivo; Veselý, J. (2010): Palaeoenvironmental research of the Schwarzenberg Lake, southern Bohemia, and exploratory excavations of this key Mesolithic archaeological area.

Památky archeologické 101:5-38.

Pokorný, Petr; Chytrý, Milan; Juřičková, Lucie; Sádlo, Jiří; Novák, Jan; Ložek, Vojen (2015): Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic?

The Holocene 25: 716-726

Pokorný, Petr; Konopásek, Zdeněk (2020): We are all in the thick of it: A dialogue about climate change science, politics and activism

In: A. Vondra, ed: Must environmentalism be alarmist? Searching for realistic answers. Brno: Books & Pipes. Pp. 67-105 [detail]

Pokorný, Petr; Novák, Jan; Šída, Petr; Divišová, Michaela; Kozáková, R.; Abraham, Vojtěch (2017): Vývoj vegetace severočeských pískovcových území od pozdního glaciálu po střední holocén.

In: Svoboda J.A. (ed.), Mezolit severních Čech II. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003-2015. Dolnověstonické studie, sv. 22, Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i. Pp. 11-37.

Pokorný, Petr; Pokorná, Adéla (2013): “Agoul landscapes” in the oases of the Western Desert of Egypt: Ecology and palaeoecology of vegetation mounds in El-Hayz, Southern Bahriya.

In: Dospěl M., Suková L. (eds.), Bahriya Oasis. Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. Charles University in Prague, Faculty of Arts. Pp. 113-130.

Pokorný, Petr; Pokorná, Adéla (2020): Vícekolejný vývoj naší krajiny.

Živa 5/2020: 219-221.

Pokorný, Petr; Storch, David; (eds.), (2020): Antropocén

Academia, 2020. ISBN 978-80-200-3129-7. Odkaz na publikaci zde.

Pokorný, Petr; Šída, Petr; et al., (2010): Palaeoenvironmental research of the Schwarzenberg Lake, southern Bohemia, and exploratory excavations of this key Mesolithic archaeological area.

PA CI, 5-48.

Pokorný, Petr; Šída, Petr; Ptáková, M.; Světlík, Ivo (2022): A little luxury doesn’t hurt: Swiss stone pine (Pinus cembra L.) - an unexpected item in the diet of central European Mesolithic hunter-gatherers.

Vegetation History and Archaeobotany, https://doi.org/10.1007/s00334-022-00901-1

Pokorný, Petr; Šída, Petr; Ptáková, M.; Světlík, Ivo (2022): Palaeoecological Data indicates land-use changes across Europe linked to spatial heterogeneity in mortality during the Black Death pandemic.

Vegetation History and Archaeobotany, https://doi.org/10.1007/s00334-022-00901-1

Pokorný, Petr; van der Knaap, W.O. (2010): Na Bahně (Czech Republic): Vegetation development over the last 2.5 millennia in the Eastern Bohemian lowland

Grana, 49:79 – 81

Pokorný, Petr; van der Knaap, W.O. (2011): Brve (Czech Republic): Vegetation development over the last about 2.5 millennia in the Bohemian Lowland close to Prague.

Grana 50:311-313.

Pontarp, M. ; Bunnefeld, L.; Cabral, J. S. ; Etienne, R. S.; Fritz, S. A. ; Gillespie, R.; Graham, Catherine H.; Hagen, O. ; Hartig, F. ; Huang, S.; Jansson, R.; Maliet, O.; Münkenmüller, T.; Pellisier, L.; Rangel, T. F. ; Storch, David; Wiegand, T.; Hurlbert, A. H. (2019): The latitudinal diversity gradient – novel understanding through mechanistic eco-evolutionary models

Trends in Ecology and Evolution 34: 211-223.

Prach, Jindřich (2008): Kolektiv autorů: Staré a památné stromy Třeboňska - turistický průvodce

Veduta, České Budějovice

Meduna, Petr; Pokorný, Petr; Prach, Jindřich (2022): Vezmi kuoň tisovatý… Sláva a pád tisu červeného v českých zemích

Živa 4/2022, 160 - 162. [detail]

Procków, Malgorzata ; Drvotová (Hrabáková), Magda; Juřičková, Lucie; Kuznik-Kowalska, Elzbieta (2013): Field and laboratory studies on the life-cycle, growth and feeding preference in the hairy snail Trochulus hispidus (L., 1758) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae).

Biologia 68/1: 131—141

Prostředník, Jan; Šída, Petr (2010): Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří.

1-124. Turnov.

Przybyła , P.; Slanina, František; Sznajd-Weron, K. (2008): Some new results on one-dimensional outflow dynamics

Europhysics Letters nr.82, str. 18006

Ptáková, M.; Pokorný, Petr; Šída, Petr; Novák, Jan; Horáček, Ivan; Juřičková, Lucie; Meduna, Petr; Bezděk, A.; Myšková, E.; Walls, Matthew; Poschlod, P. (2021): From Mesolithic hunters to Iron Age herders: a unique record of woodland use from eastern central Europe (Czech Republic).

Vegetation History and Archaeobotany 30:269–286.

Ptáková, M.; Šída, Petr; Vondrovský, Václav; Pokorný, Petr (2023): Islands of Difference: An Ecologically Explicit Model of Central European Neolithisation,

Environmental Archaeology 28:2, 124-132.

Reif, Jiří; Prylová, Kristýna; Šizling, Arnošt L.; Vermouzek, Zdeněk; Šťastný, Karel; Bejček, Vladimír (2013): Changes in bird community composition in the Czech Republic from 1982 to 2004: increasing biotic homogenization, impacts of warming climate, but no trend in species richness.

Journal of Ornithology, 154:359–370.

Reif, Jiří; Storch, David; Šímová, Irena (2008): The effect of scale-dependent habitat gradients on the structure of bird assemblages in the Czech Republic

Acta Ornithologica, 43/2, 197-206.

Reif, Jiří; Šťastný, Karel; Telenský, Tomáš ; Bejček, Vladimír (2009): Srovnání změn početnosti hojných druhů ptáků zjištěných na základě síťového mapování s údaji z Jednotného programu sčítání ptáků v České republice.

Sylvia 45: 137–150.

Reif, Jiří; Telenský, Tomáš ; Šťastný, Karel; Bejček, Vladimír ; Klvaňa, Petr (2010): Relationships between winter temperature and breeding bird abundance on community level: importance of interspecific differences in diet.

Folia Zoologica, 59, 313–322.

Rineau, Valentin; Smyčka, Jan (2022): Diversity-dependence is a ubiquitous phenomenon across Phanerozoic oceans.

Science Advances 8: eadd9620.

Roleček, J.; Abraham, Vojtěch; Vild, O.; Svobodová-Svitavská, H.; Jamrichová, Eva; Plesková, Z.; Pokorný, Petr; Kuneš, Petr (2021): Holocene plant diversity dynamics show a distinct biogeographical pattern in temperate Europe.

Journal of Biogeography 48: 1366-1376.

https://doi.org/10.1111/jbi.14082

Rollová, Veronika; Říha, Cyril; (edd.), (2020): Art and Evolution,

Praha

Rosenzweig, M.L.; Buzzard, V.; Donoghue II, J.C.; Lehr, G.; Mazumdar, N.; Rasmussen, H.M.; Šímová, Irena; et al., (2013): Patterns in the diversity of the world's land vertebrate genera

Evolutionary Ecology Research 15: 869-882.

Říha, Cyril (2006): Leonardos theoretische Malerei

In: L. Hagedorn, H. R. Sepp (eds.), Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge zu Patočkas Genealogie der Neuzeit, Würzburg, str. 77-97.

Říha, Cyril (2008): Architecture in the Age of Mechanical Reproduction

In: A. Wittwer et al. (eds.), Reproducibility - Arts, Science and Living Nature, Collegium Helveticum Hefte, č. 5, Zurich, str. 69-72.

Říha, Cyril (2009): Nefoťte mě před knihovnou. Kniha pro Jana Rouse

Praha, 208 stran, ISBN 978-80-86863-36-8. [detail]

Říha, Cyril (2009): The Standardization and Exportation of Baťa Towns in Central Europe

Centropa, vol. IX, No. 2, s. 127-143.

Říha, Cyril (2012): Anastomosis. Unpretentious connection of varieties

In: Ivan Němec – Barbara Fuchshofen-Gruss (eds.), Life in the New Building of Czech Technical University in Prague / Život v novostavbě Českého vysokého učení technického v Praze, cfa design, Praha 2012, str. 306-309, ISBN 978-80-260-3456-8.

Říha, Cyril (2013): Idea a fenomén

In: Jiří Ševčík - Monika Mitášová (eds.), Česká a slovenská architektura 1971 - 2011. Texty, rozhovory, dokumenty, AVU, Praha 2013, str. 673-684, ISBN 978-80-87108-28-4.

Říha, Cyril (2014): Le Corbusierovo skryté dědictví

In: Lucie Stejskalová, Myslet město. Současné městské strategie, UMPRUM: Praha, str. 247-263, ISBN 978-80-86863-47-4. [detail]

Říha, Cyril (2014): Barokní ozvěny v současné architektuře a filmu,

in: Imro Vaško, Architektúra pohyblivého obrazu, Praha 2014, s. 161–173.

Říha, Cyril (2015): Cesty vprostřed stromů

In: Jan Šépka - Mirka Tůmová, Jak se dělá město, PROSTOR, Praha 2015, str. 622-627, ISBN 978-80-87064-15-3.

Říha, Cyril (2016): Města coby chytré organismy

In: Vesmír, 95 (146), 2/2016, str. 86-88.

Říha, Cyril (2020): Terrain vague jako slepá skvrna urbanismu. Skrytý zrod vágnosti v moderním městě,

in: Radan Haluzík (ed.) a kol., Města naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy, Praha 2020, s. 118–131.

Říha, Cyril (2021): Architektura (v době) nejistoty,

in: Imro Vaško, Nové milénium 2000-2018. Od pádu dvojičiek po smrť Zahy Hadid, Praha 2021, s. 220–229.

Říha, Cyril; (ed.), (2022): The Rule over Your Affairs Once Lost Will Return to You. Architecture and Czech Politics after 1989,

Praha

Říha, Cyril; a kol., (2015): Životní prostor budovaného státu

in: Milena Bartlová – Jindřich Vybíral et al., Building a State. The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design, Praha 2015, s. 155–163.

Říha, Cyril; et al., (2022): Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries,

Praha

Říha, Cyril; Konopásek, Zdeněk; Prach, Jindřich; a kol., (2021): "How to build in PLA". From prescription to practice

Ochrana přírody, 4/2021, p. 43-47. [detail]

Říha, Cyril; Meduna, Petr; Větrovcová, Marie (2020): Globální město aneb urbanizace bez děr,

in: Petr Pokorný – David Storch (edd.) a kol., Antropocén, Praha 2020, s. 436–473.

Říha, Cyril; Steinbachová, M. (2005): Texte über Architektur. Quer durch die Schweizer Architektur

Praha, 136 stran, ISBN 80-903218-3-6.

Říha, Cyril; Steinbachová, M.; (edd.), (2005): Texty o architektuře 03/05. Napříč švýcarskou architekturou,

Praha, 72 stran, ISBN 80-903218-2-8. [detail]

Sádlo, Jiří; Meduna, Petr (2009): The region of Bezděz and Doksy. Landscape between resistance and stagnation.

Sádlo, Jiří; Pokorný, Petr; Hájek, Pavel; Dreslerová, D.; Cílek, Václav (2008): Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí

Malá Skála, Praha. 255 s. Třetí, upravené vydání

[detail]

Sádlo, Jiří; Storch, David (2000): Biologie krajiny: Biotopy České republiky

Vesmír, Praha. [detail]

Sákovics, József ; Steiner, Jakub (2012): Who Matters in Coordination Problems

American Economic Review 102(7), 3439–3461.

Saribay, S. A. ; Tureček, Petr; Paluch, P.; Kleisner, Karel (2021): Differential effects of resource scarcity and pathogen prevalence on heterosexual women's facial masculinity preferences.

Evolutionary Human Sciences, 3.

Seidlová, Š.; Frouz, Jan; Tószögyová, Anna (2019): Factors Influencing Sun Basking in Red Wood Ants (Formica polyctena): a Field Experiment on Clustering and Phototaxis

Journal of Insect Behavior, 2019, 32 (2), 164-179. ISSN 0892-7553. DOI 10.1007/s10905-019-09713-0.

Slanina, František (2008): Critical comparison of several order-book models for stock-market fluctuations

The European Physical Journal B/61, str. 225-240

Slanina, František; Konopásek, Zdeněk (2010): Eigenvector localization as a tool to study small communities in online social networks

Advances in Complex Systems

Smyčka, Jan; Herben T., (2017): Phylogenetic patterns of tragedy of commons in intraspecific root competition

Plant and Soil.

Smyčka, Jan; Roquet, C.; Boleda, Martí; Alberti, Adriana; Boyer, Frédéric; Douzet, Rolland; Perrier, Christophe; et al., (2022): Tempo and drivers of plant diversification in the European mountain system.

Nature Communications 13.

Smyčka, Jan; Roquet, C.; Renaud, J.; Thuiller, W.; Zimmermann, N.; Lavergne, S. (2017): Disentangling drivers of plant endemism and diversification in the European Alps - a phylogenetic and spatially explicit approach

Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. [detail]

Soukupová, Blanka; Hroch, Miroslav; Salner, Peter; Pauknerová, Karolína (2013): Cesty urbánní antropologie: Tradice - Nové směry - Identita

Urbánní studia 4. Fakulta humanitních studií v Praze: Praha. ISBN 978-80-87398-34-0.

Souto-Vilarós, D.; Macháč, Antonín; Michálek, J.; Darwell, C.T.; Sisol, M.; Kuyaiva, T.; Isua, B.; Weiblen, G.D.; Novotný, Vojtěch; Segar, S.T. (2019): Faster speciation of fig‐wasps than their host figs leads to decoupled speciation dynamics: Snapshots across the speciation continuum

Molecular Ecology, 2019, 28 (18), ISSN 0962-1083. DOI 3958-3976.

Sørensen , L.; Karg, Sabine (2014): The expansion of agrarian societies towards the north a new evidence for agriculture during the Mesolithic/Neolithic transition in Southern Scandinavia

Journal of Archaeological Science 51, 98-114, online since 12/2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2012.08.042.

Stehlíková, Petra (2000): J. L.Austin - Jak něco udělat slovy

překlad v rámci překladatelské skupiny J. Pechara

Stehlíková, Petra (2003): Tätigsein zwischen Möglichkeit und Faktizität. Zu Heideggers Auffassung des Handelns

Focus Pragensis, Yearbook for Philosophy and Phenomenology of Religion, str. 52-57

Stehlíková, Petra (2004): M. Heidegger - Kant a problém metafyziky

překlad v rámci překladatelské skupiny J. Pechara

Steiner, Jakub; Stewart, Colin (2008): Contagion through Learning

Theoretical Economics 3, 431–458.

Steiner, Jakub; Stewart, Colin (2011): Communication, Timing, and Common Learning

J. Econ. Theory 146, 230–247.

Steiner, Jakub; Stewart, Colin (2015): Price Distortions under Coarse Reasoning with Frequent Trade

J. Econ. Theory 159, 574-595.

Storch, David (2011): Žijeme v době šestého masového vymírání? Odhady současných změn biodiverzity po deseti letech

Vesmír 90: 568-572

Storch, David (2011): Teorie ideálního lesa

Vesmír 90: 351-356

Storch, David (2015): Fylogeneze ptáků - Vyřešeno?

Vesmír 94 (145): 556-563 [detail]

Storch, David (2019): Biodiverzita: co to je, jak ji měřit, co ji podmiňuje a k čemu je to všechno dobré

Živa 5/2019: 194-197

Storch, David (2019): Geografické trendy biologické rozmanitosti: Proč je v tropech a v horách tolik druhů

Živa 5/2019: 206-209.

Storch, David (2019): Budoucnost biodiverzity v antropocénu

Živa 5/2019: 271-276.

Storch, David (2019): Carrying capacity for species richness

Global Ecology and Biogeography 28: 1519-1532.

Storch, David; Bohdalková, Eliška; Okie, Jordan (2018): The more-individuals hypothesis revisited: the role of community abundance in species richness regulation and the productivity-diversity relationship.

Ecology Letters 21: 920-937.

Storch, David; Davies , R.G.; Zajíček, Samuel; Orme , C.D.L.; Olson , V.; Thomas , G.H.; Ding , T.S.; Rasmussen , P.C.; Ridgely , R.S.; Bennett, P.M.; Blackburn , T.M.; Owens, I.P.F.; Gaston, Kevin (2006): Energy, range dynamics and global species richness patterns: Reconciling mid-domain effects and environmental determinants of avian diversity

Ecology Letters, 9: 1308-1320.

Storch, David; Evans, K.L.; Gaston, Kevin (2005): The species-area-energy relationship

Ecology Letters 8: 487-492.

Storch, David; Keil, Petr; Jetz, Walter (2012): Universal species–area and endemics–area relationships at continental scales

Nature, 488: 78-81. DOI: 10.1038/nature11226

Storch, David; Koleček, J.; Keil, Petr; Vermouzek, Zdeněk; Voříšek, Petr; Reif, Jiří (2023): Decomposing trends in bird populations: Climate, life histories and habitat affect different aspects of population change.

Diversity & Distributions 29: 572-585.

Storch, David; Marquet, Pablo A.; Brown, J.H. (2007): Scaling biodiversity

Cambridge University Press, Cambridge. [detail]

Storch, David; Okie, Jordan (2019): Carrying capacity for species richness.

Global Ecology and Biogeography 28: 1519-1532.

Storch, David; Šímová, Irena; Smyčka, Jan; Bohdalková, Eliška; Tószögyová, Anna; Okie, Jordan (2022): Biodiversity dynamics in the Anthropocene: how human activities change equilibria of species richness

Ecography 44: e05778. https://doi.org/10.1111/ecog.05778 (Part of Special Issue: Restoration)

Storch, David; Šizling, Arnošt L. (2002): Patterns in commoness and rarity in Central European birds: Reliability of the core-satellite hypothesis

Ecography, 25: 405-416.

Storch, David; Šizling, Arnošt L. (2008): The concept of taxon invariance in ecology: Do diversity patterns vary with changes in taxonomic resolution?

Folia Geobotanica, 43:329-344, doi: 10.1007/s12224-008-9015-8.

Storch, David; Šizling, Arnošt L.; Gaston, Kevin (2003): Geometry of the species-area relationship in central European birds: testing the mechanism

Journal of Animal Ecology, 72: 509-519.

Storch, David; Šizling, Arnošt L.; Gaston, Kevin (2007): Scaling species richness and distribution: Uniting the species-area and species-energy relationships

In: Scaling Biodiversity (eds. Storch D., Marquet P.A.& Brown J.H.], Cambridge University Press, Cambridge.

Storch, David; Šizling, Arnošt L.; Reif, Jiří; Polechová, Jitka; Šizlingová, Eva; Gaston, Kevin (2008): The quest for a null model for macroecological patterns: geometry of species distributions at multiple spatial scales

Ecology Letters ,11: 771-784.

Sůvová, Z.; Pokorná, Adéla; Pokorný, Petr (2021): What do the remains of flora and fauna found in Abusir tell us?

In: Bárta M. (ed.), Kings of the Sun. Studies. National Museum and Charles University. Prague. pp. 320-331.

Světlík, Radek; Pauknerová, Karolína (2013): Dětský svět v zapadlé vesnici na konci Čech

IN Blanka Soukupová, Helena Nosková & Petr Bednařík (eds.). Paměť – národ – menšiny – marginalizace –identity, Urbánní studie, sv. 6, Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita v Praze. pp. 155-164. ISBN 978-80-87398-43-2.

Svoboda, Jiří; Boriová, S.; Lengyel, G.; Pokorný, Petr; Přichystal, Antonín; Sázelová, S. ; Wilcziński, J. (2020): Last Glacial Maximum landscape and Epigravettian horse hunting strategy in Central Europe: The case of Stránská skála IV.

Přehled výzkumů 61:59-70.

Svoboda, Jiří; Hladilová, Š.; Horáček, Ivan; Kaiser, J.; Králík, M.; Novák, Jan; Novák, M.; Pokorný, Petr; Smolíková, L.; Zikmund, T. (2015): Dolní Věstonice IIa: Gravettian microstratigraphy, environment, and the origin of baked clay production in Moravia.

Quaternary International 359-360:195-210

Svoboda, Jiří; Pokorný, Petr; Horáček, Ivan; Sázelová, S. ; Abraham, Vojtěch; Divišová, Michaela; Ivanov, Martin; Kozáková, R.; Novák, Jan; Novák, M.; Šída, Petr; Perri, Angela (2018): Late Glacial and Holocene sequences in rockshelters and adjacent wetlands of Northern Bohemia, Czech Republic: Correlation of environmental and archaeological records.

Quaternary International. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.05.009

Svobodová-Svitavská, H.; Kuneš, Petr; Abraham, Vojtěch; Kovařík, O.; Kopecký, M.; Břízová, E.; Jankovská, Vlasta; Knipping, M.; Kozáková, R.; Nováková, K.; Petr, L.; Pokorný, Petr; Rozková, A.; Rybníčková, E.; Wacnik, A. (2009): Czech Quaternary Palynological Database – PALYCZ: review and basis catatistics of the data

Preslia, 81: 209-238

Synek, Michal (2018): Perfect etiquette: On diplomatically arguing with members

In: Medicine Anthropology Theory, Vol. 5, No. 5, pp. 25–49. doi:10.17157/mat.5.1.500.

Synek, Michal; Carboch, Radek (2014): Profesní slepota a režimy spěchu: Podpora soběstačnosti při jídle v institucionální péči o lidi s mentálním znevýhodněním

Biograf č. 60, str. 5–37. Dostupné online: http://www.biograf.org/clanek.html?clanek=6001

Synek, Michal; Hradcová, Dana; Carboch, Radek; Jahodová, Dita (2019): Kritické gesto a záležitosti péče v souřadnicích ne/způsobilosti

In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 55, č. 5, str. 587–614. doi:10.13060/00380288.2019.55.5.478.

Synek, Michal; Hradcová, Dana; Jahodová, Dita; Carboch, Radek (2017): O (ne)soudržnosti pečování: Mnohočetné ontologie života s demencí

Biograf č. 65–66, str. 5–52. Dostupné online: http://www.biograf.org/clanek.html?id=1017

Šamonil, Pavel; Moravcová, Alice; Pokorný, Petr; Žáčková, Pavla; Kašpar, Jakub ; Vašíčková, Ivana; Daněk, Pavel; Novák, Jan; Hájková, Petra; Adam, Dušan (2018): The disturbance regime of an Early Holocene swamp forest in the Czech Republic, as revealed by dendroecological, pollen and macrofossil data.

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 507:81-96.

Šída, Petr (2016): Gravettian lithics assemblages from Lubná (Bohemia)

Quaternary International 406 A, 120-128.

Šída, Petr; (Ed.), (2009): The Gravettian of Bohemia

Dolnověstonické studie 17, 1-264. Brno.

Šída, Petr; et al., (2014): Jistebsko. Neolitická těžba v Jizerských horách.

Opomíjená archeologie 3. Plzeň.

Šída, Petr; et al., (2015): Gravettské osídlení v Lubné

Katalogy nálezů do roku 1960, FAP 42. Praha.

Šída, Petr; Pokorný, Petr (2021): Jezerní oblast.

In: Vondrovský V., Chvojka O. (eds.), Pravěké komunity vnitřní periférie. Vývoj osídlení jižních Čech od 9. do počátku 1. tisíciletí př. Kr. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice. Pp. 19-38.

Šída, Petr; Pokorný, Petr (2021): Ztracený ráj? Ekosystémová tvořivost lovců a sběračů.

Vesmír 100:442-445.

Šída, Petr; Pokorný, Petr; (eds.), (2020): Mezolit severních Čech III. Vývoj pravěké krajiny Českého ráje: Vegetace, fauna, lidé.

Dolnověstonické studie, svazek 25. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. 600 s.

Šída, Petr; Pokorný, Petr; Ptáková, M. (2019): Archeologický výzkum na mezolitické lokalitě Švarcenberk 7, sondy 2 4/06

Archeologické výzkumy v jižních Čechách 32:29-57.

Šída, Petr; Sázelová, S. ; Havlíček, P.; Smolíková, L.; Hlaváč, J. (2015): Lower and Middle Pleistocene Sediment Sequence with Archaeological Finds in Horky nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav/CZ)

Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 283-302.

Šímová, Irena (2016): Phylogenies are relevant when assessing environmental filtering

Folia Geobotanica, DOI: 10.1007/s12224-016-9243-2

Šímová, Irena (2020): „Výprodej přírody“

in: Antropocén [Anthropocene], ed. P. Pokorný, D. Storch, Praha, Academia,(2020),326–341.

Šímová, Irena; Herben T., (2012): Geometrical constraints in the scaling relationships between genome size, cell size and cell cycle length in herbaceous plants

Proceedings of the Royal Society B 279/1730, 867-875.

Šímová, Irena; Li, Yue; Storch, David (2013): Relationship between species richness and productivity in plants: the role of sampling effect, heterogeneity and species pool

Journal of Ecology, 101: 161-170.

Šímová, Irena; Ordonez, A.; Storch, David (2023): The dynamics of the diversity–energy relationship during the last 21,000 years.

Global Ecology and Biogeography, 32, 707– 718. https://doi.org/10.1111/geb.13649

Šímová, Irena; Rueda, M; Hawkins, BA (2017): Stress from cold and drought as drivers of functional trait spectra in North American angiosperm tree assemblages

Ecology and evolution 7: 7548-7559.

Šímová, Irena; Sandel, B.; Enquist, Brian J.; et al., (2018): The relationship of woody plant size and leaf nutrient content to large-scale productivity for forests across the Americas.

Journal of Ecology 107, 2278-2290. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13163

Šímová, Irena; Storch, David (2017): The enigma of terrestrial primary productivity: measurements, models, scales and the diversity–productivity relationship

Ecography 40: 239–252. DOI: 10.1111/ecog.02482 Ecography E4 Award
In the February issue, the article is freely available. [detail]

Šímová, Irena; Storch, David; Keil, Petr; Boyle B., ; Phillips O. L., ; Enquist, Brian J. (2011): Global species-energy relationship in forest plots: role of abundance, temperature and species' climatic tolerances

Global Ecology and Biogeography 20: 842-856.

Šímová, Irena; Violle, C.; Kraft, N.J.B.; Storch, David; Svenning, Jens-C.; Boyle B., ; Donoghue II, J.C.; Jørgensen, Peter M.; McGill, Brian J.; Morueta-Holme, Naia; et al., ; Enquist, Brian J. (2015): Shifts in trait means and variances in North American tree assemblages: species richness patterns are loosely related to the functional space

Ecography 38: 649–658. Editor's choice

Šímová, Irena; Violle, C.; Svenning, Jens-C.; Kattge, J.; Engemann, K.; Sandel, B.; Peet, Robert K.; Wiser, S; Blonder, B.; McGill, Brian J.; Boyle B., ; Morueta-Holme, Naia; Kraft, N.J.B.; van Bodegom, P.M.; Gutiérrez, A.G.; Ozinga, W.A.; Tószögyová, Anna; Enquist, Brian J. (2018): Spatial patterns and climate relationships of major plant traits in the New World differ between woody and herbaceous species

Journal of Biogeography, 45(2), 895–916. doi:10.1111/jbi.13171

Šizling, Arnošt L. (2020): Scaling Anthropocene. In: Antropocén (eds. Pokorný, P. & Storch, D.), Academia, Praha.

Šizling, Arnošt L.; Keil, Petr; Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Žárský, Jakub; Storch, David (2022): Mathematically and biologically consistent framework for presence-absence pairwise indices.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.452244v2

Šizling, Arnošt L.; Kunin, William, E.,; Storch, David (2013): Taxon invariances, maximum entropy, and the species-area relationship: Reply to Harte et al.

American Naturalist, DOI: 10.1086/668822

Šizling, Arnošt L.; Kunin, William, E.,; Šizlingová, Eva; Reif, Jiří; Storch, David (2011): Between geometry and biology: the problem of universality of the species-area relationship.

American Naturalist, 178:602-611.

Šizling, Arnošt L.; Pokorný, Petr; Juřičková, Lucie; Horáčková, Jitka; Abraham, Vojtěch; Šizlingová, Eva; Ložek, Vojen; Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Kunin, William, E., (2016): Can people change the ecological rules that appear general across space?

Global Ecology and Biogeography 25: 1072-1084., DOI: 10.1111/geb.12467 [detail]

Šizling, Arnošt L.; Storch, David (2004): Power-law species-area relationships and self-similar species distributions within finite areas

Ecology Letters, 7: 60-68.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David (2007): Geometry of species distributions: Random clustering and scale invariance

In: Scaling Biodiversity (eds. Storch D., Marquet P.A.& Brown J.H.], Cambridge University Press, Cambridge.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David (2021): Biodiversity Scaling on a Continuous Plane: Geometric Underpinnings of the Nested Species–Area Relationship.

In: The Species-Area relationship: theory and application (eds. Matthews, T.J., Triantis, K.A.& Whittaker, R.J.), Cambridge University Press, Cambridge.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David (2021): Biodiversity Scaling on a Continuous Plane: Geometric Underpinnings of the Nested Species–Area Relationship. In: The Species-Area relationship: theory and application (eds. Matthews, T.J., Triantis, K

Šizling, Arnošt L.; Storch, David; Keil, Petr (2009): Rapoport’s rule, species tolerances, and the latitudinal diversity gradient: geometric considerations

Ecology, 90: 3575-3586

Šizling, Arnošt L.; Storch, David; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Invariance in species-abundance distributions

Theoretical Ecology, 2: 89-103, doi 10.1007/s12080-008-0031-3.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David; Šizlingová, Eva; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Species-abundance distribution results from a spatial analogy of central limit theorem

Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 106: 6691-6695.

Šizling, Arnošt L.; Šizlingová, Eva; Storch, David; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Rarity, commonness and the contribution of individual species to species richness patterns

American Naturalist 174: 82-93.

Šizling, Arnošt L.; Šizlingová, Eva; Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Kunin, William, E., (2017): How to allow SAR collapse across local and continental scales: a resolution of the controversy between Storch et al. (2012) and Lazarina et al. (2013).

Ecography, doi: 10.1111/ecog.02181.

Šizling, Arnošt L.; Zavadil, Vít (2001): The estimation of population size of northern crested newt (Triturus cristatus) on the locality Suchá Rudná in the Jeseníky Mts. Czech Republic.

RANA, Sonderheft 4: 163-171.

Šťastný, Karel; Bejček, Vladimír ; Mikuláš, Ivan; Telenský, Tomáš (2021): Czech Breeding Bird Atlas 2014 - 2017.

Aventinum.

Štěrbová, Zuzana; Tureček, Petr; Kleisner, Karel (2019): She Always Steps in the Same River: Similarity Among Long-Term Partners in Their Demographic, Physical, and Personality Characteristics

Frontiers in Psychology, 10, 52.

Štěrbová, Zuzana; Valentová, Jaroslava (2012): Influence of homogamy, complementarity, and sexual imprinting on mate choice

Anthropologie – International Journal of the Science of Man 50, 1, 47-59
http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/downloads/articles/Sterbova_2012_p47-59.pdf

Švorcová, Jana; Lacková, Ľudmila; Fulínová, Eliška (2023): Evolution by habit: Peirce, Lamarck, and teleology in biology.

Theory in Biosciences. https://doi.org/10.1007/s12064-023-00406-z

Taylor, T.C.; McMahon, S.M.; Smith, M.N.; Boyle B., ; Violle, C.; van Haren, J.; Šímová, Irena; Meir, P; Ferreira, L.V.; de Camargo, P.B.; da Costa, A.C.L.; Enquist, Brian J.; Salesca, S. (2018): Isoprene emission structures tropical tree biogeography and community assembly responses to climate

New Phytologist, 220(2), 435-446. https://doi.org/10.1111/nph.15304

Telenský, Tomáš ; Klvaňa, Petr ; Jelínek, Miroslav; Cepák, Jaroslav; Reif, Jiří (2020): The influence of climate variability on demographic rates of avian Afro-palearctic migrants

Nature Sci Rep.

Tilley, Christopher; Meirion Jones, Andrew; Pauknerová, Karolína (2017): Early Bronze Age pebble cairns (chap. 3)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 85-129.

Tilley, Christopher; Pauknerová, Karolína (2017): Burnt mounds and pebble sculptures (chap. 6)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 190-248.

Tilley, Christopher; Pauknerová, Karolína (2017): Early military occupation and use of the heathlands (chap. 11)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 346-369.

Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Šizlingová, Eva; Šizling, Arnošt L. (2018): Great theories of species diversity in space and why they were forgotten: The beginnings of a spatial ecology and the Nordic early 20th‐century botanists.

Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Šizlingová, Eva; Šizling, Arnošt L. (2021): Determinants of the Shape of Species-Area Curves. In: The Species-Area relationship: theory and application (eds. Matthews, T.J., Triantis, K.A.& Whittaker, R.J.), Cambridge University Press, Cambridg

Tószögyová, Anna; Storch, David (2019): Global diversity patterns are modulated by temporal fluctuations in primary productivity

Global Ecology and Biogeography, 28 (12): 1827-1838. doi: 10.1111/geb.12997

Trlifajová, Kateřina (2005): Teologické zdůvodnění Cantorovy teorie množin

In: Filosofický časopis 2/53/2005, str. 195 – 218

Trlifajová, Kateřina (2006): The Discrete Charm of Non-standard Real Numbers

In: From Truth to Proof, Nakladatelství FF UK, Praha, s. 64 - 75, ISBN 80-7007-203-2

Trlifajová, Kateřina (2006): Bolzanova měřitelná a dnešní reálná čísla

In: Osamělý myslitel Bernard Bolzano, ed. Trlifajová, K., str. 77 - 100, Filosofia, Praha, ISBN 80-7007-226-1

Trlifajová, Kateřina (2007): Bolzanovo pojetí nekonečna a pravd o sobě

Filosofický časopis 4/55, str. 591-600

Trlifajová, Kateřina (2007): Mathematical Metaphors of Infinity

In: Approaching Scientific Knowledge: Metaphors and Models, Collegium Helveticum, Zurich, pp. 81 - 85, ISBN 978-3-9522441-6-3

Trlifajová, Kateřina (2009): Logické a filosofické hlavolamy Raymonda Smullyana

Vesmír 88/4, 274-275

Trlifajová, Kateřina (2010): Anthropocentrism: Its Expulsion from Mathematics and Limits of Objectification

In: The Role of Anthropocentrism in Science, Collegium Helveticum, Zurich

Tropek, Robert; Sedláček, Ondřej; Beck, Jan; Keil, Petr; Musilová, Zuzana ; Šímová, Irena; Storch, David (2014): Comment on “High-resolution global maps of 21st-century forest cover change”

Science 30 May 2014, Vol. 344 no. 6187 p. 981, DOI: 10.1126/science.1248753 [detail]

Tureček, Petr; Havlíček, J. (2017): Kultura jako předmět a produkt evoluce

O původu kultury (Ovčáčková, L. ed.). Academia, Praha, pp. 185-231.

Tureček, Petr; Kleisner, Karel (2022): Symptomic Mimicry Between SARS-CoV-2 and the Common Cold Complex.

Biosemiotics, 15(1), 61-66.

Tureček, Petr; Kozák, M.; Slavík, J. (2023): How subcultures emerge.

Evolutionary Human Sciences, 5, 1-23.

Tureček, Petr; Slavík, J.; Kozák, M.; Havlíček, Jan (2019): Non-particulate inheritance revisited: Evolution in systems with Parental Variability-Dependent Inheritance

Biological Journal of the Linnean Society, 127(2), 518–533.

Učník, Ľubica; Chvatík, Ivan; Williams, Anita (2015): Asubjective Phenomenology: Jan Patočka's Project in the Broader Context of his Work

Nordhausen : Bautz, ISBN 978-3-88309-993-4 (Libri nigri. 41) [detail]

Valentová, Jaroslava (2012): Evolutionary theories of male homosexuality

In: Evolvendi antropologicae. Evolution in Antrhropological Perspectives (Ed. Hanovská, L., Horský, J., Hroníková, L.), p. 87-97, Togga: Praha, ISBN: 978-80-87258-167

Valentová, Jaroslava (2012): Relationship between male sexual orientation and birth order: review

Valentová, J. (2012): Relationship between male sexual orientation and birth order: review, Česká a Slovenská psychiatrie, 108 (6), 298-304 http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2012_6_298_304.pdf

Valentová, Jaroslava; Havlíček, Jan (2013): Perceived sexual orientation based on vocal and facial stimuli is linked to self-rated sexual orientation in Czech men

PloS ONE 8(12), e82417, DOI: 10.1371/journal.pone.0082417

Valentová, Jaroslava; Kleisner, Karel; Neustupa, Jiří; Havlíček, Jan (2014): Shape differences between the faces of heterosexual and homosexual men

Archives of Sexual Behavior 43, 2, 353-361, DOI: 10.1007/s10508-013-0194-x

Valentová, Jaroslava; Procházka, Ivo (2009): Homosexuality

In: Baštecká, B. (Ed.): Encyclopedia of Psychology – Applied psychology, p. 118-126, Portál: Praha, ISBN 978-80-7367-470-0

Valentová, Jaroslava; Rieger, Gerulf; Havlíček, Jan; Linsenmeier, Joan; Bailey, J Michael (2011): Judgments of Sexual Orientation and Masculinity-Femininity based on Thin Slices of Behavior: A Cross-Cultural Comparison

Archives of Sexual Behavior, 40 (6), s. 1145-52, DOI: 10.1007/s10508-011-9818-1

Valentová, Jaroslava; Roberts, Craig S.; Havlíček, Jan (2013): Preferences for facial and vocal masculinity in homosexual men: the role of relationship status, sexual restrictiveness, and self-perceived masculinity

Perception 42, 187 - 197, DOI: 10.1068/p6909

Valentová, Jaroslava; Stulp, Gert; Třebický, Vít; Havlíček, Jan (2014): Preferred and actual relative height among homosexual male partners vary with preferred dominance and sex role

PLoS ONE 9(1), e86534, DOI: 10.1371/journal.pone.0086534

Varadzin, Ladislav ; Varadzinová, Lenka; Abdallah, Altayeb; Pokorný, Petr; Řídký, Jaroslav; Unger, Jiří; et al., (2022): The Shaqadud Archaeological Project (Sudan): Exploring prehistoric cultural adaptations in the Sahelian hinterlands.

Antiquity, 1-7. doi:10.15184/aqy.2022.148

Varadzinová, Lenka; Varadzin, Ladislav ; Bajer, Aleš; Lisá, Lenka; Pacina, Jan; Pokorný, Petr (2015): Tracing Post-depositional Processes at Mesolithic Occupation Sites in Central Sudan: View from the Site of Sphinx (SBK.W-60) at Jebel Sabaloka.

Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology (IANSA) VI/2:133-150.

Varella, Marco Antonio Correa ; Valentová, Jaroslava; Pereira J., Kamila; Bussab, Vera S. R. (2014): Promiscuity is related to masculine and feminine body traits in both men and women: Evidence from Brazilian and Czech samples

Behavioural Processes, 109, 34-39DOI: 10.1016/j.beproc.2014.07.010

Varella, Marco Antonio Correa ; Valentová, Jaroslava; Pereira J., Kamila; Martins A., Raul; Caramaschi, Sandro (2012): Homogamy preferences for cognitive sex-typicality in women

Anthropologie – International Journal of the Science of Man 50, 1, 71-81
http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/downloads/articles/Varella_2012_p71-81.pdf

Velický, Bedřich (2004): Role prostorové dimenze ve fyzice

Vesmír, Praha, ISBN 80-85977-60-5, str. 9-34.

Velický, Bedřich; Kalvová, Anděla; Špička, V (2006): Between Green´s functions and transport equations: reconstruction theorems and the role of initial conditions

Journal of Physics: Conference Series n.35, 1-16

Velický, Bedřich; Trlifajová, Kateřina; Šizling, Arnošt L.; Bob, Petr; Moural, Josef; Kratochvíl, Zdeněk; Chotaš, Jiří ; Chvatík, Ivan; Benyovszký, Ladislav; Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika; Ajvaz, Michal; Pětová , Marie; Zervan, Marián; Marcelli, Miroslav; Lesák, František (2004): Prostor a jeho člověk

Praha: Vesmír. ISBN 80-85977-60-5. [detail]

Velková, A.; Tureček, Petr (2022): Influence of parental death on child mortality and the phenomenon of the stepfamily in western Bohemia in 1708–1834

The History of the Family, 27(3), 434-452.

Verpoorte, A. ; Šída, Petr (2009): The Magdalenian colonization of Bohemia (Czech Republic)

Archäologisches Korrespondenzblatt 39/3, 325-332.

Větrovcová, Marie (2011): Niels Henrik Abel: O algebraických rovnicích

Překlad Petr Němec. OPS a Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, Kanina a Plzeň. ISBN 978-80-87269-23-7. 150 s.

Větrovcová, Marie (2012): Hermeneutika arabské matematiky dynastie cAbbásovců

In Stopy (v) šafránu, s. 61-78.
Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0430-8.

Větrovcová, Marie (2012): Kantovské motivy prostoru v Gaussově diferenciální geometrii

Filozofia 67(6), 476-484.

Větrovcová, Marie (2016): Analysis situs by Henri Poincaré

In: Bečvář, J., Bečvářová M. (eds.), 37. mezinárodní konference Historie matematiky, pp. 169-176.

Větrovcová, Marie (2016): Shape and Face: Phenomenological Inspirations in the Mathematics of Petr Vopěnka

Filosofický časopis 64(2016)(4), pp. 619-638.

Větrovcová, Marie (2018): There are no beautiful ratios: the perception of transcendence between eros nd logos

Kuděj 19 (2018), no. 1, pp. 92-122. [detail]

Větrovský, T.; Kohout, Petr; Kopecký, M.; Macháč, Antonín; Man, M.; Bahmann, B.; Brabcová, V.; Choi, J.; Harantová, L.; Human, Z.; Lepinay, C.; Lladó, S.; Kópez-Mondéjar, R.; Martinovic, T.; Mašínová, T.; Morais, D. K. ; Navrátilová, D.; Odrizola, I.; Štursová, M.; Švec, K.; Tláskal, V.; Urbanová, M.; Wan, J.; Žifčáková, L.; Howe, A.; Ladau, J.; Peay, K.; Storch, David; Wild, J.; Baldrian, P. (2019): A meta-analysis of global fungal distribution reveals climate-driven patterns

Nature Communications 10: 5142, doi: 10.1038/s41467-019-13164-8.

Vondrák, D.; Prach, Jindřich; Houfková, P. (2015): Sedimenty postglaciálních jezer v ČR – unikátní přírodní archívy (českou) limnologií přehlížené

In: Rádková, V., Bojková, J. (eds.): XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“. ČLS a Masarykova univerzita v Brně, Brno, s. 162-167.

Vopěnka, Petr; Větrovcová, Marie (2015): Introduction to General Topology and Its History up to 1960

Praha, Vyšehrad. 1. vyd. ISBN 978-80-7429-610-9, 290 s.
Červený Kostelec, Pavel Mervart. 2. vyd. ISBN 978-80-7465-144-1, 290 s.

Walheer, Barbnabé; Hudík, Marek (2019): Reallocation of Resources in Multidivisional Firms: A Non-parametric Approac,

International Journal of Production Economics, 214: 196-205.

Wang, J.-S.; Swendsen, Robert H.; Kotecký, Roman (1989): Antiferromagnetic Potts Models,

Phys. Rev. Lett. 63, 109-112.

Weegman, Mitch D.; Alisauskas, Ray T.; Kellett, Dana K.; Zhao, Quing; Wilson, Scott; Telenský, Tomáš (2022): Local population collapse of Ross’s and lesser snow geese driven by failing recruitment and diminished philopatry.

Oikos.

Weiser, M.; Smyčka, Jan (2015): Simple model for influence of habitat resource availability on lateral clonal spread

Proceedings of the Royal Society B.

Woitsch, Jiří; Pauknerová, Karolína (2019): From an Intelligence Tower to a Tower of Joy: The Story of Havran in the Former Iron Curtain Buffer Zone,

Český lid 106(4), 409-437. ISSN 0009-0794.

Zavadil, Vít; Šizling, Arnošt L. (2002): Morphological variability in the newts of the cristatus group. In. Vogrin, M. (ed.). Proceedings of the 11th Ordinary General Meeting of Societas Europea Herpetologica (SEH), Žalec, Slovenia, July 13-

Biota 3: 181-189.

Zavadil, Vít; Šizling, Arnošt L.; Dandová, Radka (2000): The estimation of population density and sex-ratio in a sympatric population of newts, Triturus montandoni and T. alpestris (Caudata: Salamandridae) in Karlova Studánka in the Jeseníky Mts.

Čas. Slez. Muz., Opava (A), 49: 21-27.

Zeeden, Christian; Obreht, Igor; Veres, Daniel; Hošek, Jan; Marković, S.; Bösken, Janina; Lehmkuhl, Frank; Hambach, Ulrich (2020): Smoothed millennial-scale palaeoclimatic reference data as unconventional comparison targets: Application to European loess records.

Scientific Reports 10, 1 : 5455, nestránkováno. ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/s41598-020-61528-8

Zellini, Paolo; trans.: , ; Makovský, Jan (2023): Stručné dějiny nekonečna

Praha, Academia, p. 280, (in prep.).

Zeman, Jan (2015): Bernard Bolzano - On the Mathematical Method.

The Philosophical Journal, 63, 2015, No. 2, pp. 307—310.

https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:fef54016-ba75-47ed-b4de-6bd0e57561a8?article=uuid:33cb9516-1a36-4e8f-ad7a-9669eee9b5b3 [30. 11. 2021]. Review

Zeman, Jan (2015): Bolzano's Mathematical Improvements.

In: Bečvář, J., Bečvářová, M. (eds.), 36. International Conference History of Mathematics, Poděbrady City, Poděbrady, 21. - 25. 8. 2015. Prague, 2015, pp. 205—208.

https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/konference%20HM%2036%20-%20text.pdf [30. 11. 2021].

Zeman, Jan (2016): Bolzano's Traces in Pilsen - Martin Jašek (1879-1945).

In: Procceedings of the Genius Loci Conference, Rokycany city, 2016. Rokycany and Pilsen, Muzeum Dr. Horáka v Rokycanech a Genius loci českého jihozápadu 2016, pp. 82—86.

https://www.zcm.cz/images/Rokycany/Sbornik_X_Konference_Genius_Loci_Rokycany_2016.pdf [30. 11. 2021].

Zeman, Jan (2016): Petr Vopěnka, Marie Větrovcová - Introduction to the General Topology and its History until 1960.

History of Science and Technology Journal, XLIX, 2016, No. 4, pp. 276—278.

https://issuu.com/sdvt/docs/dvt164 [30. 11. 2021]. Review

Zeman, Jan (2018): David Hilbert at Göttingen University and the Circle of his Friends and Colleagues

Kudej, Journal for Cultural History, 2018, No. 1, pp. 43—63.

Zeman, Jan (2018): Geometric Treatment of Form Theory in the Lecture of H. Minkowski

]. In: Bastl, B., Lávicka, M. (eds.), Gathering of Mathematics Teachers at All Types and Levels of Schools. Pilsen, Vydavatelsky servis 2018, pp. 165—170.
http://www.jcmf.zcu.cz/konference/setkani2018/sbornik2018.pdf [30. 11. 2021].

Zeman, Jan (2018): Hilbert's Arithmetisation of Geometry

Philosophy Today, 10, 2018, No. 1, pp. 45—63.
https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/269/226 [30. 11. 2021].

Zeman, Jan (2019): Joseph Stepling (1716–1778) in his Biographies and Bibliographies.

Kudej, Journal for Cultural History, 2019, No. 1, pp. 91—92.

http://kfi.zcu.cz/vav/kudej/kudej-archiv/Kudej-2019-1-knizniblok.pdf [30. 11. 2021]. Review

Slanina, František; Zhang, Y. (2005): Referee Networks and Their Spectral Properties

Acta Physica Polonica B 9/36, str. 2797-2804

Zrzavý, Jan; Burda, Hynek; Storch, David; Begallová, Sabine; Mihulka, Stanislav (2017): Jak se dělá evoluce

Praha, ARGO/Dokořán [detail]

Zrzavý, Jan; Storch, David; Mihulka, Stanislav (2004): Jak se dělá evoluce: Od sobeckých genů k rozmanitosti života

Paseka, Praha. [detail]

Zrzavý, Jan; Storch, David; Mihulka, Stanislav (2009): Evolution: Ein Lese-Lehrbuch

Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. [detail]