studijní texty

Úvod do logiky a teorie množin

Infinitesimální počet: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, obsah

Topological dynamics of cellular automata

Fraktály

Topological and symbolic dynamics: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Entropie, informace a kódování

topological dynamics of one-dimensional cellular automata

Number systems